Số trung bình gia quyền (tiếng Anh: weighted average) được đo lường và tính toán trên cơ sở những thành phần tham gia trung bình hoá gồm vai trò về qui mô góp phần khác nhau.
*

Số trung bình gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền trong giờ Anh là weighted average hayweighted mean.

Bạn đang xem: Bình quân gia quyền là gì

Số bình quân là chỉ tiêu thể hiện mức độ điển hình của một tổng thể gồm nhiều đơn vị chức năng cùng loại được xác minh theo một tiêu thức như thế nào đó.

Số bình quân gia quyền là 1 trong những dạng số bình quân hay trung bình số học mà trong các số ấy các thành phần sử dụng trong quá trình tính toán được gia quyền để phản ánh thực tế là ko phải tất cả các phần tử đều bao gồm tầm đặc biệt quan trọng như nhau.

Bản chất

- Số trung bình gia quyền được đo lường và tính toán trên cơ sở các thành phần tham gia trung bình hoá có vai trò về qui mô góp phần khác nhau.

Xem thêm: Ăn Sốt Mayonaise Có Tác Dụng Gì, Ăn Sốt Mayonnaise Có Béo (Mập) Không

- Không giống hệt như số trung bình gia quyền, số bình quân giản đối kháng được đo lường và tính toán trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá bao gồm vai trò về qui tế bào (tần số) góp sức như nhau.

Công thức xác định và mục đích của số bình quân gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi lượng biến chuyển xicó trọng số/tần số tương xứng wi. Số bình quân gia quyền được xác minh bằng công thức:

Số bình quân gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

vào đó

xilà giá trị lượng đổi mới quan sát

wi là trọng số tốt tần con số biến quan liêu sát

- Số bình quân gia quyền thường được áp dụng trong chỉ số giá đựng phản ánh tỉ trọng phần trăm ngân sách của người tiêu dùng chi cho các mặt hàng khác nhau nhằm xác định mức tăng bình quân của giá cả.

Ví dụ

Giả sử nút sống của bạn được thay mặt bời ba hàng hóa điển hình nổi bật A, B với C mà lại anh ta mua. Trong thời kì nghiên cứu, giá bán của ba hàng hóa tăng lần lượt bằng 35%, 10% với 45%.

Nếu người tiêu dùng sử dụng cục bộ thu nhập của bản thân mình để cài đặt ba sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ theo lần lượt là 20%, 1/2 và 30%, nhưng bọn họ bỏ qua thực tế này và tính số bình quân bằng cách cộng mức đội giá lại cùng với nhau, tiếp đến chia mang lại 3 (tức ko gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết quả cho thấy mức đội giá bình quân là 30%. Nhưng công dụng sẽ khác đi nếu họ tính số trung bình gia quyền:

35 x 20% + 10 x 50% + 45 x 30% = 25,5%

Số trung bình gia quyền là số bình quân đại diện hơn mang lại mức tăng giá, cũng chính vì không buộc phải chỉ bao gồm mức đội giá của từng loại hàng hóa mà cả tỉ trọng, xuất xắc quyền số, của ngân sách chi tiêu cũng được xem đến.