*

Trang nhà
*
Tuyên truyền phổ biến
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CÂU HỎI

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 70 năm ngày thành lập

Đảng cỗ huyện Như Xuân”

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM .

Bạn đang xem: Bộ đề trắc nghiệm lịch sử 70 câu hỏi lịch sử đảng

Câu 1: Đảng bộ huyện Như Xuân thành lập ngày, tháng, năm nào?

a. Ngày 15 mon 8 năm 1947.

b. Ngày 26 tháng 8 năm 1948

 c. Ngày 25 tháng 8 năm 1949.

Câu 2: Ủy ban lâm thời thị trấn Như Xuân được ra đời năm nào?

a. Năm 1945

b. Năm 1946

c. Năm 1949

Câu 3: Ai là bạn đảng viên thứ nhất của thị trấn Như Xuân ?

a. Đồng chí Mai Xuân Đình

b. Đồng chí Đỗ Kế Sức

c. Cả hai người trên

Câu 4: tháng 6 năm 1948, Ban cán sự miền Tây sẽ cử ai phụ trách nhiệm vụ phát hành và phân phát động phong trào ở Như Xuân?

a. Nguyễn Xuân Liêm

b. Nguyễn Trọng Thản

c. Mai Xuân Đình

Câu 5: Đảng bộ huyện Như Xuân được thành lập ở địa danh nào trước đây?

a. Làng Trung Thành, xã lặng Lễ

b. Xóm Thấng, xã lặng Lễ

c. Thôn Đồng Ớt, xã Yên cat nay là buôn bản Hóa Quỳ

Câu 6: Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ huyện Như Xuân được tổ chức vào ngày, tháng, năm, nào?

 a. Ngày 12 tháng hai năm 1950.

 b. Ngày 15 mon 3 năm 1950.

 c. Ngày 16 tháng 4 năm 1950.

Câu 7: Ai là túng thư chi bộ Đảng thứ nhất của huyện Như Xuân?

a. Đồng chí Nguyễn Xuân Liêm

b. Đồng chí Nguyễn Văn Liêm

c. Đồng chí Nguyễn Đình Liêm

Câu 8: Bức kiểu thiết kế thổ cẩm của fan Thổ Như Xuân năm 1948 tặng kèm Bác hồ nước là của tổ chức triển khai nào vào huyện?

a. Hội dân cày xã lặng Cát.

b. Hội thiếu nữ xã im Cát.

c. Hội tín đồ cao tuổi xã yên ổn Cát.

Câu 9: Đình Thi, ở làng mạc Trung Thành, xã yên ổn Lễ thờ danh tướng nào?

a. Lê Phúc Thạch

b. Lê Phúc Thanh

c. Lê Phúc Thành

Câu 10: thiếu nữ dân quân đầu tiên huyện Như Xuân bắn máy bay Mỹ bởi súng bộ binh năm 1965 là ai ?

a. Lê Thị Viện

b. Lê Thị Viên

c. Lê Thị Hiền

Câu 11: Huyện Như Xuân được chia tách thành 2 huyện Như Xuân và Như Thanh vào năm nào?

a. Năm 1995

b. Năm 1996

c. Năm 1997

Câu 12: hồ hết xã nào tiếp sau đây được tặng ngay danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ khí nhân dân?

a. Xã lặng Cát, xã lặng Lễ, xã Hóa Quỳ.

b. Xã Thượng Ninh, xã lặng Lễ, buôn bản Xuân Quỳ.

c. Xã lặng Lễ, thôn Hóa Quỳ, làng Thượng Ninh.

Câu 13: những người sau đây, ai là anh hùng Lực lượng vũ trang dân chúng trong chống chiến kháng chiến chống mỹ cứu nước của thị trấn Như Xuân?

a. Lang Sỹ Thùy – Lục Vĩnh Tưởng.

b. Lang Sỹ Thủy – Lục Vĩnh Tưởng.

c. Lục Vĩnh Tưởng – Lục Vĩnh Linh

Câu 14: kể từ lúc chia tách bóc huyện tới thời điểm này huyện Như Xuân bao gồm bao nhiêu mẹ Việt Nam anh hùng ?

a. 35 Mẹ.

b. 37 Mẹ.

c. 39 Mẹ.

Xem thêm: 3 Cách Kiểm Tra Cấu Hình Điện Thoại Là Gì, Cấu Hình Điện Thoại Là Gì

Câu 15: Đến nay, Đảng bộ huyện Như Xuân đã trải qua từng nào kỳ Đại hội?

a. đôi mươi kỳ Đại hội.

b. 21 kỳ Đại hội.

c. 22 kỳ Đại hội.

Câu 16: Hiện nay, Đảng bộ huyện Như Xuân có bao nhiêu tổ chức cơ sở đảng?

a. 42 tổ chức cơ sở đảng.

b. 43 tổ chức cơ sở đảng.

c. 44 tổ chức cơ sở đảng.

Câu 17: Đến nay, huyện Như Xuân có bao nhiêu xã đạt chuẩn nông xã mới?

a. 2 xã.

b. 3 xã.

c. 4 xã.

Câu 18: Năm 2018, tốc độ tăng giá trị thêm vào của huyện Như Xuân đạt từng nào phần trăm?

a. 16,3%

b. 17,02 %

c. 18,3%

Câu 19: nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân lần lắp thêm XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra các chương trình trọng tâm gì ?

a. Công tác tái tổ chức cơ cấu ngành nntt gắn với xây cất nông làng mạc mới; Chương trình giảm nghèo cấp tốc và bền vững; chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng mối cung cấp nhân lực.

b. Công tác tái cơ cấu ngành nntt gắn với phát hành nông làng mạc mới, sản xuất đô thị văn minh; Chương trình sút nghèo nhanh và bền vững; Chương trình nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực.

c. Công tác tái tổ chức cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với kiến thiết nông xóm mới, đô thị văn minh; lịch trình xóa nghèo cấp tốc và bền vững; lịch trình đào tạo, nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực.

Câu 20: Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu thu nhập trung bình đầu fan là bao nhiêu?

a. 26 triệu đồng/người/năm trở lên.

b. 28 triệu đồng/người/năm trở lên.

c. 30 triệu đồng/người/năm trở lên.

II. PHẦN TỰ LUẬN

* Câu hỏi: Ông (bà), anh (chị) cho thấy cảm nhận của chính mình về phần lớn thành tựu mà lại Đảng bộ huyện Như Xuân dành được trong suốt quá trình 70 xây dựng, trưởng thành và phát triển. Từ thực tế công việc của mình, ông (bà), anh (chị) sẽ làm gì để đóng góp cùng cùng với sự cải tiến và phát triển của quê hương, khu đất nước./.

-------------------------------------------------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Như Xuân (1949-2010).

2. Quyết nghị Đại Hội Đảng bộ huyện Như Xuân nhiệm kỳ 2015-2020. 

3. Quyết nghị của Đảng cỗ huyện qua những nhiệm kỳ.

4. Báo cáo tổng kết năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

5. Những Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện qua những nhiệm kỳ