By the time là một cụm từ tương đối quen thuộc với người học tiếng Anh, tuy vậy có một số bạn vẫn còn gặp nặng nề khăn với cụm từ này vì chưng chưa hiểu rõ được nghĩa và cách sử dụng nó. Với bài bác viết hôm nay, Vietop sẽ cung cấp đến những bạn by the time là gì và những kiến thức bổ ích và đầy đủ nhất về cụm từ này nhé!


*

Nội dung chính


By the time là gì?

Định nghĩa: By the time là một liên từ chỉ thời gian trong tiếng Anh. Tùy thuộc vào kết cấu ngữ pháp với ngữ cảnh trong câu mà lại nó gồm thể được hiểu là “vào thời điểm mà…”, “lúc mà…” hoặc “trước khi mà…”Công dụng: Ta sử dụng by the time để nhấn mạnh thứ tự trước sau của 2 hành động trong quá khứ hoặc tương lai. Có thể hiểu như “Lúc mà lại hành động A xảy ra thì hành động B đã xảy ra trước đó rồi.”

E.g.: By the time I got there, he’d gone. (Vào thời điểm mà tôi đến, anh ấy đã đi rồi.)

⮕ Sự việc “he’d gone” (anh ấy đã đi rồi) xảy ra trước sự việc “I got there” (tôi đến)

Cách sử dụng By the time

Tổng quát

Trong tiếng Anh, ta sử dụng “by the time” trong câu phức dùng để diễn một hành động xảy ra sau một hành động khác trong quá khứ hoặc tương lai.

Bạn đang xem: By the time nghĩa là gì

Câu phức này gồm 2 mệnh đề, mệnh đề sở hữu thì xong xuôi sẽ diễn tả hành động đã xảy ra trước, mệnh đề có thì đơn diễn tả hành động xảy ra sau, cùng “by the time” sẽ nằm vào mệnh đề có thì đơn.

“By the time” tất cả thể nằm ở đầu câu hoặc cũng bao gồm thể nằm ở giữa. Lưu ý rằng khi “by the time” nằm ở giữa câu thì bạn sẽ bỏ dấu “,” giữa 2 mệnh đề.

By the time trong thì hiện tại

Công dụng: Diễn tả dự đoán liên hệ về thời gian của 2 hành động, sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Với “By the time” trong thì hiện tại, ta có các công thức sau:

Động từ lớn be
By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

E.g.: By the time Mary is 18 years old, her parents will buy her a new car. (Vào lúc mà Mary được 18 tuổi, cha mẹ cô ấy sẽ sở hữu cho cô ấy một chiếc xe hơi mới.)

= Mary’s parents will buy her a new oto by the time she is 18 years old.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Biến Trở Tiếng Anh Là Gì ?, Tiếng Việt Biến Trở Trong Tiếng Anh Là Gì

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V3

E.g.: By the time Mary is 18 years old, her family will have moved to America. (Khi Mary được 18 tuổi, gia đình cô ấy sẽ chuyển đến Mỹ.)

= Mary’s family will have moved khổng lồ America by the time she is 18 years old.

Động từ thường
By the time + S1 + V1, S2 + will + V-inf

E.g.: By the time you receive this letter, I will be in Paris. (Khi bạn nhận được bức thư này thì tôi đã ở Paris.)

= I will be in Paris by the time you receive this letter.

By the time + S1 + V1 +… + , S2 + will + have + V3

E.g.: By the time the teacher arrives, the students will have finished their assignments. (Vào lúc mà giáo viên tới thì các học sinh đã chấm dứt bài tập của họ rồi.)

= The students will have finished their assignments by the time the teacher arrives.

By the time trong thì vượt khứ

Công dụng: Nhấn mạnh rằng trong thừa khứ, trước khi một hành động xảy ra thì đã có một hành động không giống xảy ra trước đó rồi. Đây cũng là cấu trúc được cần sử dụng để nhận biết thì quá khứ hoàn thành.

Với “By the time” trong thì quá khứ, ta có các công thức sau:

Động từ to lớn be
By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V3

E.g.: By the time we were at the party, they had eaten all the food. (Vào thời điểm mà công ty chúng tôi tới bữa tiệc, họ đã ăn hết thức ăn rồi.)

= They had eaten all the food by the time we were at the party.

Động từ thường
By the time + S1 + V2, S2 + had + V3

E.g.: By the time we reached home, darkness had fallen. (Vào dịp mà shop chúng tôi về tới nhà, màn đêm đã buông xuống rồi.)