Tại sao câu này lại dùng a little mà không hẳn little? làm thế nào để riêng biệt được few với a few? Đây là do dự của không ít người khi new học giờ đồng hồ Anh. Cùng dauanrongthieng.vn riêng biệt Little/a little, few/a few, many, much, a lot of/lots of qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé!

I. Bí quyết dùng Little/ A little​

1. Little

Little + danh từ ko đếm được: cực kỳ ít, không được dùng (có định hướng phủ định)

Ví dụ:

I have so little money that I can"t afford to lớn buy a hamburger. (Tôi bao gồm rất không nhiều tiền, ko đủ để mua một dòng bánh kẹp)

I have very little time for hanging out with my friends because of the final exam. (Tôi có rất không nhiều thời gian đi dạo với đồng đội vì kỳ thi cuối cấp.)

2. A little

A little + danh từ không đếm được: gồm một chút, đủ để triển khai gì.

Bạn đang xem: Cách dùng a lot of much many

Ví dụ:

I have a little money, enough to lớn buy a hamburger. (Tôi gồm một không nhiều tiền, đủ để sở hữ một loại bánh kẹp)

We should try khổng lồ save a little electricity this month. (Chúng ta nên nỗ lực tiết kiệm một chút ít điện trong thời điểm tháng này.)

LƯỢNG TỪ - QUANTIFIERS: PHÂN LOẠI VÀ CÁCH DÙNG đưa ra TIẾT

SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - ZPhân biệt little cùng a little

II. Bí quyết dùng Few/ A few

1. Few

Few + danh tự đếm được số nhiều: vô cùng ít, không đủ để gia công gì (có tính đậy định)

Ví dụ:

I have few books, not enough for reference reading. (Tôi chỉ bao gồm một không nhiều sách, không được để hiểu tham khảo)

Let’s talk to Jane. She has few friends. (Hãy rỉ tai với Jane. Cô ấy bao gồm ít các bạn bè.)

2. A few

A few + danh từ bỏ đếm được số nhiều: bao gồm một chút, đủ để triển khai gì.

Ví dụ:

I have a few books, enough for reference reading. (Tôi có một vài ba quyển sách, đủ nhằm đọc tham khảo)

There are a few elephants at the zoo (Có một vài bé voi ngơi nghỉ sở thú)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA MỘT CỤM DANH TỪ vào TIẾNG ANH ĐÚNG CHUẨN?

CÁCH ĐỂ NÓI VỀ SỐ LƯỢNG MỘT SỐ DANH TỪPhân biệt few với a few

III. Cách dùng Some / Any

1. Some

“Some” đứng trước danh từ đếm được số những và danh từ không đếm được (nếu mang nghĩa là một trong ít) cùng thường được dùng trong câu khẳng định; có nghĩa là “vài, một ít”.

Ví dụ:

I have some candies. (Tôi tất cả một ít kẹo)

Would you like some milk? (Bạn vẫn muốn uống chút sữa không?)Cách sử dụng Some

2. Any

“Any” đứng trước danh trường đoản cú đếm được số nhiều và danh từ ko đếm được, thường được sử dụng trong câu nghi ngờ và câu hỏi; có nghĩa là “nào”.

Ví dụ:

There aren’t any books in the shelf. (Không tất cả quyển sách nào còn trên giá sách)

 I don"t have any pens. (Mình không tồn tại cái bút nào cả).

Xem thêm: Tổng Hợp Khóa Chữ U Bao Nhiêu Tiền, Mua Loại Nào Là Tốt Nhất

"Any" đứng trước danh từ bỏ số ít, mang nghĩa là "bất kỳ".

Ví dụ: 

There aren"t any products in this store. (Không có ngẫu nhiên sản phẩm như thế nào trong cửa hàng này)Cách dùng Any

IV. Biện pháp dùng Many, much

Cách dùng much với many trong giờ đồng hồ Anh

1. Many

Many + với danh tự đếm được số nhiều, tức là “nhiều”.

Ví dụ:

There aren’t many large glasses left. (Không sót lại nhiều cốc mập đâu)

He has many toys. ( Anh ấy có tương đối nhiều đồ chơi)

2. Much

Much + danh từ không đếm được, có nghĩa là “nhiều”.

Ví dụ:

She didn’t eat so much food this evening.(Cô ta ko ăn không ít sáng nay)

We don"t have much water. ( chúng tôi không có nhiều nước )

TRẬT TỰ TÍNH TỪ trong CỤM DANH TỪ

QUY TẮC, VÍ DỤ, BÀI TẬP VỀ DANH TỪ GHÉP vào TIẾNG ANH

V. Biện pháp dùng A lot of/ lots of

Phân Biệt 

“Lots of” cùng “A lot of” đi cùng với danh từ không đếm được và danh tự đếm được số nhiều; thường được sử dụng trong câu

khẳng định và nghi ngại và sở hữu nghĩa “informal”. 

Ví dụ:

We have spent a lot of money. (Chúng tôi vừa tiêu rất nhiều tiền) Lots of information has been revealed. (Nhiều thông tin đã được ngày tiết lộ.)

VI. Bài bác tập

1. Chọn từ tương thích nhất

I have very (a little/little
) time for hanging out with my friends because of the final exam. There are (a little/a few) tigers at the zoo.Let’s talk lớn Jane. She has (a few/few) friends.(A little/A few) students passed the exam because it was very difficult.We should try lớn save (a few/a little) electricity this month.

2. Điền từ thích hợp vào vị trí trống few, a few, little, a little

There are ___________(few, a few, little) people she really trusts. It’s a bit sad.There are ________(few, a few, little) women politicians in the UK. Many people think there should be more.Since taking office last year, the government has made____ (a few, little, a little) changes in employment policy that concerns the public.Do you need information on English grammar? I have_____(a few, little, a little) books on the topic if you would like to borrow them.I have _______(few, a few, little) good friends. I’m not lonely.He has ____(few, a few, little) education. He can’t read or write, and he can hardly count.We’ve got ____(few, a few, little) time at the weekend. Would you lượt thích to meet?She has ____(few, a few, little) self-confidence. She has a lot of trouble talking khổng lồ new peopleJulie gave us __________(a few, little, a little) apples from her garden. Shall we giới thiệu them?There’s ____(few, a few, little) spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?We have only___ (a few, little, a little) time to lớn finish all of the reports by tomorrow.We have ____ (a few, little, a little) knowledge of market analysis.Oh no, we just have ____ (a few, little, a little) flour left, not enough for a cake.I enjoy my life here. I have ___ (a few, little, a little) friends và we meet quite often.The government has done ___ (a few, little, a little) or nothing khổng lồ help the poorest people in this countryAt the moment we are experiencing some cash flow problems because ___ (few, a few, little) money is coming in.We have ____ (a few, little, a little) knowledge of market analysis.___ (few, a few, little) cities anywhere in Europe can match the cultural richness of Berlin.Unfortunately, ___ (few, a few, little) of the companies which we sent offers to lớn showed interest in our products.I had___ (few, a few, a little) problems with the printer in the office, but it’s been fixed now.As so___ (few, a few, little) members had turned up at the meeting, it was decided lớn postpone it until further notice.We have khổng lồ spend up – there is very___ (few, a few, little) time to lớn finish the project. The deadline is next Wednesday.There is ___ (few, a few, a little) extra added khổng lồ your salary because you will benefit from the inner city allowance.Last month was a good month for the company. We found ___ (few, a few, little) new customers and also increased our profit.The postman doesn’t often come here. We receive ______ (few, a few, little) letters. The snow was getting quite deep. I had ______ (few, a few, a little) hope of getting trang chủ that night.A: I’m having ______ (few, a few, a little) trouble fixing this shelf -> B: Oh, dear. Can I help you? Ann is very busy these days. She has______(few, a few, little) không lấy phí time.I strongly recommend investing in these shares because you will get a very good return after only ___ (few, a few, little) years.I shall be away for _____ (few, a few, little) days from tomorrow.Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ______ (few, a few, little) ability.I could speak ______ (few, a few, little) words of Swedish, but I wasn’t very fluent.He isn’t very popular. He has ______(few, a few, little) friends.I don’t think Jill would be a good teacher. She’s got______(few, a few, little, a little)patience.Most of the town is modern. There are______(few, a few, little) old buildings.We must be quick. We have______(few, a few, little, a little) time.Listen carefully, I’m going to give you ______(few, a few, little, a little)advice.This is a very boring place to live. There’s ______(few, a few, little, a little)to do.Do you mind if I ask you______(few, a few, little, a little)questions?This town is not a very interesting place to visit, so ______(few, a few, little, a little) tourists come here.“Would you like milk in your coffee?” – “yes, please. ______(few, a few, little, a little)”

 


Nội Dung Hot