Học tiếng Anh, chắc chẳng còn ai lạ lẫm với kết cấu because of và because, sở hữu ý nghĩa chính vì thế này, bởi vì thế kia,… tuy nhiên nhiều tín đồ chưa thực sự nắm rõ để minh bạch because và because of, rồi lại còn due to nữa. Hãy nhằm Hack Não giúp bạn nhé!


I. Định nghĩa because với because of, due to

Để thuận tiện phân biệt because và because of, due khổng lồ ta bắt buộc hiểu về công dụng của bọn chúng trong câu.

Bạn đang xem: Cách dùng because of và due to

Cụ thể, because là 1 trong liên từ bỏ còn because of cùng due to là một trong những cụm giới từ bỏ trong tiếng Anh, cùng sở hữu nghĩa là “bởi vì”.

Đứng sau cả bố từ này đã là lý do của một hành động, sự việc nào đó.

Ví dụ

I go first because I have three of spades!Tau đi trước bởi tau có ba bích.

I think I’m a bit deaf due to listening lớn too loud music.Tôi nghĩ về tôi tương đối điếc rồi bởi nghe nhạc khổng lồ quá.

Because of the fact that she is too beautiful, there are many difficulties in her life.Đúng là hồng nhan bạc đãi phận.

*

II. Phân biệt kết cấu because và because of, due to

Ba cấu trúc này nếu dịch ra đều tức là “bởi vì”, vậy chúng khác nhau ở đâu?

Cơ bản, vì because là liên từ bỏ còn because of với due to là cụm giới từ bỏ nên:


because + S + Vbecause of/ due to + N/ V-ing


Cụ thể minh bạch because với because of, due to ra sao thì xem chi tiết tiếp theo nha.


*

1. Biệt lập because và because of

Với because of, ta có kết cấu sau:


because of + N/ V-ingbecause of + the fact that + S + V


Ý nghĩa: vị vì…

Ví dụ

Because of loving shopping too much, my sister is broke.Vì đam mê sắm sửa quá mà lại chị tôi đã mất sạch tiền.

I’m rich because of my friends, I’m luxurious because of my wife.Giàu vì bạn, sang vì chưng vợ.

Because of the fact that you are my friend, I will lend you 3000 for parking.Vì thực sự là ngươi là bạn tao nên tao bắt đầu cho ngươi vay 3000 gởi xe nghen.

phanbietbecause.2

Tiếp theo, như đã nói ngơi nghỉ trên, với chức năng liên từ, because đã nối nhị mệnh đề vào một câu, cho nên vì thế because đang đi với mệnh đề.


because + S + V


Ý nghĩa: vì vì…

Ví dụ

Haven’t they brought you to lớn the execution ground yet? Because beauty is a crime.Người ta không đưa em ra pháp trường à? bởi sao? vày xinh đẹp là 1 trong tội ác

Because the internet is everywhere, people can connect to each other easily.Mạng internet ở đông đảo nơi đề xuất con người kết nối nhau rất giản đơn dàng.

He can’t be a mã sản phẩm because he is not tall enough.Anh ấy quan trọng trở thành người mẫu được vì anh ấy không đủ cao.


Lưu ý:Because đi với mệnh đề KHÔNG đi cùng với N/ V-ing.Because of đi cùng với N/ V-ing, KHÔNG đi với mệnh đề


2. Phân biệt cấu tạo because of và due to

Hai từ này những là nhiều giới tự và đa số đi thuộc N/ V-ing, nhiều bạn học cho rằng giống nhau, nhưng mà thật ra vẫn hơi khác một chút ít trong cách dùng của người bản xứ đó.

Cụ thể thì cấu trúc due to hay chỉ đi cùng với ý tiêu cực, tác dụng không vui vẻ mang đến lắm.

Ví dụ

A lot of her unhappiness is due to boredom.Đa phần bài toán cô ấy không niềm hạnh phúc là vày sự nhàm chán.

The bus was delayed due to heavy snow.Xe bus bị chậm vì tuyết dày vượt trời.

He was punished due to not paying attention in class.Anh ấy bị phạt bởi vì không chăm chú trong lớp.


Lưu ý:Because of có thể đi đối với cả ý lành mạnh và tích cực và tiêu cực.


*

III. Khuyên bảo viết lại câu với cấu tạo because of cùng because

Đây là dạng bài xích tập ngữ pháp gặp mặt thường xuyên từ cung cấp 2 đến cấp 3, mục đích là để những người nắm rõ hơn về kiểu cách dùng của cấu trúc because of và because.

Quy tắc thông thường khi biến hóa từ because sang cấu tạo because of là thay đổi mệnh đề sau because thành danh từ hoặc V-ing.

1. Nếu hai mệnh đề cùng công ty ngữ


Because S1 + V, S2 + V→ Because of + V-ing, S2 + V


Ta chỉ cần bỏ chủ ngữ ở mệnh đề because, tiếp nối đổi V thành dạng V-ing là dùng được với because of rồi.

Ví dụ

Because they are intelligent, they won the game.→ Because of being intelligent, they won the game.Vì thông minh đề xuất họ đã thắng ván game này.

He is happy because he got a new job.→ He is happy because of getting a new job.Anh ấy vui vẻ vì có các bước mới.

My mom is satisfied because she was given a new pan.→ My mom is satisfied because of being given a new pan.Mẹ tôi hài lòng vì được tặng một mẫu chảo mới.

Xem thêm: Hình Nền Pubg Đẹp Cho Máy Tính, Tổng Hợp Hình Nền Pubg Cho Máy Tính Và Điện Thoại

2. Nếu hai mệnh đề khác chủ ngữ


Because S + V→ Because of + my/ your/ his/ her/ their/ our + N/ V-ing


Ở mệnh đề because, ta sẽ cần sử dụng tính từ sở hữu để thay đổi V. Giống như từ “anh ấy đi bộ” gửi thành “sự đi dạo của anh ấy” vậy đó.

Ví dụ

Because she acted badly, the quái vật doesn’t lượt thích her.→ Because of her bad action, the quái thú doesn’t lượt thích her.Vì hành động không tốt của cô ấy, người sếp không yêu thích cô ấy.

Because they walked slowly, our team arrived earlier.→ Because of their slow walking, our team arrived earlier.Vì sự đi bộ đủng đỉnh của họ, đội chúng ta đã tới sớm hơn.

Because the macbook is too expensive, I can’t buy it.→ Because of the high price of the MacBook, I can’t buy it.Vì giá của loại MacBook mắc quá đề nghị tôi ko thể cài đặt nó.


Because S + be + Adj→ Because of + Adj + N (S)hoặc→ Because of + my/ your/ his/ her/ their/ our + N (khi chủ ngữ là người)


Because the rain was heavy, we stayed at home.→ Because of the heavy rain, we stayed at home.Vì mưa to, chúng tôi đành ở nhà.

I eat a lot because I’m sad.→ I eat a lot because of my sadness.Tôi ăn uống nhiều vì tôi bi ai ó.

Because Huong looks posh, her friends often borrow money from him. → Because of Huong’s poshness, her friends often borrow money from him. Vì sự bảnh bao chanh xả của Huong, chúng ta cô ấy thường tới vay tiền.

*

3. Lúc mệnh đề đựng because bao gồm There


Because there + be + N, S + V→ Because of + N, S + V


Đối với cấu tạo này, chỉ việc bỏ there is đi là xong.

Ví dụ

Because there is a northeast monsoon, many jackets have been sold recently.→ Because of the northeast monsoon, many jackets have been sold recently.Vì có gió mùa rét đông bắc, vô cùng nhiều áo khoác bên ngoài đã được buôn bán gần đây.

The sales of retail stores has decreased because there is a new supermarket in the town.→ The sales of retail stores has decreased because of the new supermarket in the town.Doanh thu của các cửa hàng bán lẻ đã giảm bởi chiếc nhà hàng siêu thị mới ở thị trấn.

Because there are too many vehicles, the air pollution problem is getting worse.→ Because of too many vehicles, the air pollution problem is getting worse.Vì rất nhiều phương tiện giao thông, ô nhiễm và độc hại không khí càng ngày càng tệ.


*

4. Khi mệnh đề đựng because tất cả It


Because it + V, S + V


Ta buộc phải cần đổi mệnh đề “It…” thành dạng danh từ, nghỉ ngơi đây các bạn

Ví dụ

Because it rained heavily, he gave me an umbrella.→ Because of the heavy rain, he gave me an umbrella.Vì trời mưa, anh chuyển em mẫu ô.

I’m going lớn melt because it is too hot.→ I’m going khổng lồ melt because of the high temperature.Tôi chuẩn bị tan tan vì ánh sáng quá nóng.

Because it is my favorite movie, I need lớn go home.→ Because of my favorite movie, I need to lớn go home.Vì bộ phim truyện yêu thích cần tôi buộc phải về nhà.

5. Thực hiện the fact that trong cấu tạo because of

Đây là bí quyết cho phần nhiều nhà bởi vì lúc nào cũng đúng. Mặc dù nào bí quá thì nên dùng đến phương pháp này nha vị nó khá là “cồng kềnh” đó.


Because S + V→ Because of the fact that S + V


Ví dụ

My brother enjoyed the night shift, because of the fact that he did not lượt thích to get up early.Anh tôi thích làm cho ca đêm bởi anh ấy chẳng ưa thích dậy nhanh chóng tẹo nào.

Because of the fact that I’m a cát person, I will definitely buy one.Vì thực sự là tôi cực kì yêu mèo, tôi chắc hẳn rằng sẽ cài đặt một em.

The sản phẩm is valuable because of the fact that it meets customers’ need.Sản phẩm có mức giá trị vì thực tiễn là nó thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của khách hàng hàng.

*

IV. Bài tập phân biệt because với because of

Chỉ cần để ý đi sau là mệnh đề giỏi danh từ là ta vẫn biết cần sử dụng because xuất xắc because of thôi. Để cầm chắc giải pháp phân biệt because với because of, thử sức với 8 câu trắc nghiệm sau đây.

Chọn đáp án đúng nhất vào chỗ trống trong những câu sau: 1. He has to go back home ______ the front door is still open.

A. Because B. Because of C. Due lớn

2. ______ buying the new Iphone, I have khổng lồ eat noodles this month.

A. Because B. Because of C. Due khổng lồ

3. ______ winning this scholarship, he could study abroad.

A. Because B. Because of C. Due khổng lồ

4. I need to lớn go home because ______ too hungry.

A. I’m B. Being C. Lớn be

5. People cannot drive cars because of ______.

A. The rain is heavy B. The snow is heavy C. The heavy snow

6. Because I don’t have much money, I cannot buy a new home. = …

A. Due to lớn not having much money, I cannot buy a new home. B. Because not having much money, I cannot buy a new home. C. I cannot buy a new trang chủ because of don’t have much money.

7. Can you repeat because I don’t understand? = …

A. Can you repeat due khổng lồ I don’t understand? B. Can you repeat because of not understand? C. Can you repeat because of the fact that I don’t understand?

8. I don’t want to let her go because I truly love her!= …

A. Due to I truly love her, I don’t want to let her go! B. Because of my big love for her, I don’t want khổng lồ let her go! C. Because of my big love for her, I let her go.

Score =

Đáp án

Làm hết đi vẫn rồi hãy xem lời giải nghen!

ACBACACB

V. Kết bài

Trên đấy là kiến thức chi tiết giúp chúng ta phân biệt because cùng because of một cách dễ dàng. đừng quên because yêu cầu đi với mệnh đề còn because of thi đi với N/ V-ing nhé. Trường đoản cú đó câu hỏi viết lại câu cũng sẽ “easy” rộng nhiều.