Khi đề cập tới những giới từ chỉ vị trí và thời hạn thì bộ cha giới từ “on, in, at” được lựa chọn nhiều nhất trong tiếp xúc hằng ngày cũng tương tự trong văn phạm tiếng Anh. Vậy điểm khác nhau giữa chúng là gì? cường độ phạm vi biểu đạt của chúng như thế nào? Hãy cùng Step Up khám phá cách sử dụng “on, in, at” tức thì trong nội dung bài viết sau nhé. 


1. Cách sử dụng giới từ bỏ IN

Đầu tiên, họ hãy cùng tìm hiểu về giới tự “in” trong nhà điểm ngữ pháp cách sử dụng “on, in, at”. Trong số giới từ giờ đồng hồ Anh đi với các từ chỉ địa điểm và thời gian, giới từ “in” bao gồm phạm vi mập nhất, thường mang tính chất chung chung, phổ quát. 

*
*
*
*
*

Đáp án:

OnAtInInAtAtInOnOnOnInAtOnOnAtInInOnInInBài 2: Chọn lời giải thích hợp

1. Mary wants to live và work ……… Ha Noi.

Bạn đang xem: Cách dùng các giới từ in on at trong tiếng anh

A. On

B. In

C. At 

2. My father is working …….. The farm.

A. On

B. In

C. At

3. Linda is standing ……… the crossroad. She doesn’t know whether to go straight on, turn left, or turn right.

A. In

B. At

C. On

4. ……… university, she was an excellent student.

Xem thêm: Áo Ngực Không Dây - Giá Tốt Tháng 9, 2022

A. At

B. In

C. On

5. My grandparents live……… 90 Hoang Hoa Tham.

A. In

B. On

C. At

6. There is a thắm thiết film ………TV now.

A. In

B. On

C. At

Đáp án:

B A B A C B
Xem ngay thủ thuật Não Ngữ Pháp – bộ đôi Sách và app bài tập giúp đỡ bạn hiểu bản chất và áp dụng chắc tay 90% ngữ pháp để thi cử và giao tiếp. Nội dung chính của sách gồm: 
Chương 1: Ngữ pháp cấu tạo giúp nhận diện cùng nói đúng cấu trúc của 1 câu đơn;✅ Chương 2: Ngữ pháp về thì để các bạn nói đúng thì của một câu đơn giản;✅ Chương 3: Ngữ pháp cấu tạo hướng dẫn nói và cải cách và phát triển ý thành câu phức tạp.