Tính từ cài là gì ?

Một tính từ cài là trường đoản cú đứng trước danh trường đoản cú để cho thấy rằng danh từ chính là của ai. Tính từ download có nhiệm vụ bổ nghĩa mang đến danh từ bỏ . Bọn họ gọi thương hiệu nó là tính từ sở hữu bởi vì nó thể hiện đặc điểm sở hữu của tín đồ hoặc vật đối với danh từ bỏ đi sau nó.

Bạn đang xem: Cách dùng các tính từ sở hữu trong tiếng anh

Chú ý: họ cũng áp dụng tính từ cài cho các phần tử trên cơ thể người.

Ví dụ :

My car is red

The red oto is my car.

I broke my leg.

Cấu trúc của tính từ tải trong câu :

Tính tự (Adjective) + Danh trường đoản cú (Nouns)

Ví dụ : My car

Các nhiều loại tính từ mua trong giờ anh :

Tính từ cài trong giờ anh được đưa từ đại từ nhân xưng. Hãy coi bảng sau để nắm vững quy tắc thay đổi từ đại từ bỏ nhân xưng thanh lịch tính từ cài đặt nhé.

Đại tự nhân xưng

Tính trường đoản cú Sở Hữu

Phiên Âm Quốc Tế

Tôi: I

MY: của tôi

/mai/

Chúng tôi WE

OUR: của bọn chúng tôi, của chúng ta

/"auə/

Bạn: YOU

YOUR: của bạn

/jɔ:/

Các bạn: YOU

YOUR: của những bạn

/jɔ:/

Anh ấy: HE

HIS: của anhấy

/hiz/

Cô ấy: SHE

HER: của cô ý ấy

/hə:/

Nó: IT

ITS: của nó

/its/

Họ, chúng nó: THEY

THEIR: của họ, của chúng

/ðeə/

Cách áp dụng tính từ cài trong tiếng anh

Như vẫn đề cập ở kết cấu của tính từ cài đặt trong câu. Việc sử dụng tính từ bỏ sở hữu tương đối đơn giản, vày nó thể hiện đặc thù sở hữu của người nào đó đối với một danh từ đề nghị nó luôn đứng trước danh tự

Ví dụ : His car, my car, her car

Trong một vài trường hợp, bạn ta không cần sử dụng tính từ cài trong câu mà áp dụng mạo từ xác minh “the” để cầm thế, mặc dù về mặt chân thành và ý nghĩa sở hữu vẫn không vắt đổi.

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Huyết Như Thế Nào, Cách Nấu Cháo Huyết Ngon Lần Đầu Được Tiết Lộ

Ví dụ : I broke in “the” leg rứa cho I broke in “my” leg.

*
( Bảng quan hệ tình dục giữa tính từ cài đặt trong giờ Anh với các đại từ không giống )

Học chơi luôn Tại Đây

Bài tập về tính từ cài đặt trong giờ anh gồm đáp án

1/ Write the correct possessive pronoun for each sentence.

That book belongs to lớn those kids. That book is _________________.

Đáp án: theirs

This bicycle belongs to my neighbor Bill. This bicycle is _________________.

Đáp án: his

This scarf belongs to my aunt Tina. This scarf is _____________.

Đáp án: hers

This toy belongs to lớn you. This toy is ______________.

Đáp án: yours

This apartment belongs lớn me and my cousin. This apartment is _____________.

Đáp án: ours

These mittens belong to my mother. These mittens are _____________.

Đáp án: hers

Those cookies belong to my sister"s friends. Those cookies are _______________.

Đáp án: theirs

These suitcases belong to you và your wife. These suitcases are ___________________.

Đáp án: yours

That pillow belongs to lớn me. That pillow is __________________.

Đáp án: mine

That lamp belongs to lớn my aunt & uncle. That lamp is _____________.

Đáp án: theirs

2/ Complete the sentences with the words in the word danh mục below.

her hers his His my our ours their

The Mysterious Volkswagen

Last week, we had a tiệc nhỏ at ______1________ house. Many people came, & there were lots of cars parked outside. At the over of the party, only three people were left: myself, Eric, and Cathy. However, there were four cars. One of them was a Volkswagen. I didn"t remember seeing it before, so I asked whose it was.

Eric said it wasn"t ______2______ car. ______3_______ is a Chevrolet pickup. When I asked Cathy if it was _____4______, she said no - ____5___ oto is a Ford Explorer. I knew it wasn"t _______6______ car, of course. Finally, I called the police, & they came và examined it. They said it belonged to lớn a family on the next street. Someone stole it from ______7______ street và left it on ______8______.

Đáp án :

our his His hers her my their ours ( tìm hiểu thêm phương pháp học tiếng anh tiếp xúc đàm thoại qua phim hiệu quả )
*
(Giao diện trang web học giờ anh qua phim hiệu quả dauanrongthieng.vn )
(Video một video song ngữ bên trên website dauanrongthieng.vn )

Học chơi luôn Tại Đây