Thì sau này đơn trong giờ anh (Simple future tense) được sử dụng khi không có kế hoạch giỏi quyết định làm cái gi nào trước khi bọn họ nói. Bọn họ ra đưa ra quyết định tự phân phát tại thời gian nói. Thường sử dụng thì tương lai đối kháng với rượu cồn từ "to think "trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng của thì tương lai đơn


Để giúp các bạn có thể hiểu rõ về thì sau này đơn, trong bài học ngữ pháp này Anh ngữ Ms Hoa sẽ phân chia sẻ cụ thể toàn bộ kỹ năng và kiến thức thì tương lai đối chọi bao gồm: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài bác tập rèn luyện

Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học kinh nghiệm thì tương lai đơn luôn nhé!

I. KIẾN THỨC THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN CẦN NHỚ

1. Câu khẳng định

 

Động từ bỏ tobe

Động trường đoản cú thường

Cấu trúc

S + will + be + N/Adj

S + will + V(nguyên thể)

Lưu ý

will = ‘ll

Ví dụ

- She‘ll be fine. (Cô ấy đang ổn thôi.)

- You will be mine soon (Anh sẽ sớm trực thuộc về em thôi.)

- I will always love you. (Em sẽ luôn luôn luôn yêu thương anh.)

- No worries, I will take care of the children for you. (Đừng lo, em sẽ quan tâm bọn trẻ góp chị.)

   

2. Câu che định

 

Động tự tobe

Động từ thường

Cấu trúc

S + will not + be + N/Adj

S + will not + V(nguyên thể)

Lưu ý

will not = won’t

Ví dụ

– She won’t be happy if she cannot pass the entrance exam tomorrow. (Cô ấy sẽ không vui ví như cô ấy ko vượt qua kỳ thi thi đầu vào trong ngày mai)

– We won’t be friends anymore. (Chúng ta đã không liên tục làm các bạn nữa.)

– I won’t bring champagne to the tiệc ngọt tonight. (Tớ sẽ không mang rượu Sâm-panh đến bữa tiệc tối nay đâu.)

– I won’t tell her the truth. (Tôi sẽ không còn nói với cô ấy sự thật.)

3. Câu nghi vấn

 

Động tự tobe

Động tự thường

Cấu trúc

Q: Will + S + be + ?

A: Yes, S + will

No, S + won’t

Q: Will + S + V(nguyên thể)?

A: Yes, S + will.

No, S + won’t.

Ví dụ

- Q: Will you be trang chủ tomorrow morning? (Sáng mai anh có ở nhà không?)

Yes, I A: No, I won’t (Không, anh sẽ không tồn tại ở nhà)

- Q: Will he be the last person lớn leave the classroom? (Cậu ấy vẫn là người cuối cùng rời khỏi phòng học tập đúng không?)

A: Yes, he will (Có, cậu ấy sẽ ở lại)

- Q: Will you come back? (Anh có quay trở về không?)

A: Yes, I will (Có, anh sẽ quay lại)

- Q: Will he go to the post office to lớn take the parcel for you? (Cậu ta sẽ đến bưu năng lượng điện để dấn bưu kiện cho em chứ?)

A: No, he won’t (Không, cậu ấy vẫn không)

*

> Tổng hợp: những thì trong giờ đồng hồ anh

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Trạng tự chỉ thời gian

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

Động trường đoản cú chỉ năng lực sẽ xảy ra

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

– perhaps: bao gồm lẽ

– probably: có lẽ

– Promise: hứa

III. CHỨC NĂNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

 

Ví dụ

Phân tích

 

Ví dụ 1:

– I miss my mom. I (drop)………by her house on the way to lớn work tomorrow. (Tôi nhớ mẹ quá. Tôi sẽ rẽ qua công ty mẹ trê tuyến phố đi làm)

A. Drop B. Dropped C. Will drop

Có từ biểu đạt chỉ thời gian trong tương lai

Là quyết định được vạc ra tại thời điểm nói, chưa hẳn 1 dự tính từ trước: Nhớ chị em => nên quyết định sẽ mang lại thăm mẹ vào ngày mai

à Động từ phân chia ở thì sau này đơn

à Chọn lời giải C

Chức năng 1

Thì tương lai đơn miêu tả một ra quyết định tại thời gian nói

 

Ví dụ 2:

–………you (open) ………the door for me please? (Bạn rất có thể vui lòng mở cửa dùm mình được không?)

A. Do………open

B. Did………open

C. Will ………open

Đề nghị ai đó l àm gì

à sử dụng thì tương lai đơn

à Chọn giải đáp C

Chức năng 2

Thì tương lai đối kháng dùng để đưa ra lời yêu thương cầu, đề nghị, lời mời

 

Ví dụ 3:

– I promise I (take) ……… you to lớn the water park when I’m not occupied. (Mẹ hứa là bà bầu sẽ đưa bé đến khu vui chơi công viên nước nghịch nếu mẹ rảnh)

A. Will take

B. Take

C. Not use

Lời hứa hẹn là sẽ tạo cho ai kia điều gì à Động từ phân chia ở thì tương lai đơn

à Chọn câu trả lời A

Chức năng 3

Thì tương lai đơn được cần sử dụng cho lời hứa hẹn

 

IV. BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Bài tập luyện tập

Bài tập 1: Viết các câu sau nghỉ ngơi thì tương lai thể lấp định với nghi vấn

(I / answer / the question)

➤ ____________________________________

(she / read / the book)

➤ ____________________________________

(they / drink / beer)

➤ ____________________________________

(we / send / the postcard)

➤ ____________________________________

(Vanessa / catch / the ball)

➤ ____________________________________

(James / open / the door) ?

➤ ____________________________________

(we / listen / to the radio)

➤ ____________________________________

(they / eat / fish)

➤ ____________________________________

(you / give / me / the apple) ?

➤ ____________________________________

(the computer / crash)

➤ ____________________________________

Bài tập 2: sử dụng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. You/ please/ give/ me/ lift/ station?

…………………………………………………………………………

Bài tập 3: mang lại dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

They (do) ……………… it for you tomorrow.My father (call) ……………… you in 5 minutes.We believe that she (recover) ………………from her illness soon.I promise I (return) ……………… school on time.If it rains, he (stay) ……………… at home.

Lời giải

Bài tập 1: Viết các câu sau ở thì sau này thể đậy định với nghi vấn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp mắt ngôn từ

1

I won’t answer the question.

Xem thêm: Tem Thư Mua Tem Phong Bì Ở Đâu Để Có Giá Tốt Nhất, In Phong Bì Dán Tem Ở Đâu Tốt Nhất

 

2

She won’t read the book.

Động từ bỏ của Book còn tức là Đặt khu vực trước, download vé trước

3

Will they drink beer?

Drunk (adj): Say rượu

4

We won’t send the postcard.

 

5

Vanessa won’t catch the ball.

Ball /bɔ:l/ (n): bên cạnh nghĩa là quả bóng còn có nghĩa là buổi khiêu vũ

6

Will James xuất hiện the door?

 

7

We won’t listen to the radio.

 

8

They won’t eat fish.

Drink like a fish (thành ngữ): chỉ 1 fan uống vô số rượu

VD: I worry about Nancy; she drinks lượt thích a fish. (Tôi lo mang lại Nancy; cô ấy uống vô số rượu)

9

Will you give me the apple?

The táo of one’s eye (thành ngữ): Đặc biệt yêu thương qúy, đặc trưng yêu thương đối với ai đó

VD: The youngest was the táo khuyết of his father"s eye. (Đứa con út là đứa mà cha nó thương yêu nhất)

10

The computer won’t crash.

 

Bài tập 2: sử dụng từ nhắc nhở viết thành câu hoàn chỉnh

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp mắt ngôn từ

1

→ She hopes that Mary will come khổng lồ the buổi tiệc ngọt tonight.

Từ bộc lộ chỉ thời hạn tonight

 

2

→ I will finish my report in two days.

Từ biểu đạt chỉ thời hạn in 2 days

Report có thể vừa là Noun (bản báo cáo) vừa là Verb (báo cáo)

3

→ If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

Câu điều kiện loại 1

Hard hoàn toàn có thể vừa là Trạng từ bỏ (I study hard) vừa là Tính từ (Math is Hard to Learn)

4

→ You look tired, so I will bring you something to eat.

Là đưa ra quyết định được phát ra tại thời gian nói, chưa hẳn 1 ý định từ trước

 

5

→ Will you please give me a lift to lớn the station?

Lời đề nghị => sử dụng thì tương lai đơn

- Lift (n): đi nhờ vào xe

- Lift = Elavator (n): Thang máy

- Escalator (n): thang cuốn

Bài tập 3: mang lại dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

will do

Từ biểu lộ chỉ thời gian tomorrow

 

2

will call

Từ tín hiệu chỉ thời gian in five minutes

Các phrasal verbs phổ cập của call:

- call by: Ghé thăm ai vào khoảng thời gian ngắn khi tiện đường mang đến 1 địa điểm khác

VD: I thought it my might be nice to điện thoại tư vấn by Aunt Betty’s house on our way to Bristol. (Em suy nghĩ đây vẫn là ý hay trường hợp mình mang đến thăm bên dì Betty trên đường đến Bristol)

- gọi for: Công khai yêu mong 1 việc gì đó phải được hoàn thành

VD: The protesters were calling for the resignation of the president. (Những fan biểu tình công khai minh bạch yêu cầu tổng thống trường đoản cú chức)

- điện thoại tư vấn after: Đặt tên cho con theo thương hiệu của fan khác, nhất là người trong cùng gia đình

VD: We have called him Benjamin after his father. (Chúng tôi đặt tên đến thằng bé là Benjamin như thể tên ba nó)

3

will recover

Từ biểu lộ chỉ quan điểm believe

 

4

will return

Từ tín hiệu lời hứa hẹn promise

Phân Biệt On time và In time:

- On time = đúng giờ, xảy ra đúng thời hạn như đã có được dự tính

- In time (for something/ to vị something) = vừa kịp giờ, vừa đúng khi (làm gì đó)

5

will stay

Câu đk loại 1

 

2. Bài xích tập thực hành

Bài tập 1. Chuyển từ thắc mắc nghi vấn sang câu hỏi có từ để hỏi:

Ví dụ:

Will she be at the meeting? =>When will she be at the meeting?Will David help me? => How will David help me?

Câu hỏi nghi vấn

Câu hỏi tất cả từ để hỏi

1. Will I go?

 
2. Will you come early? 
3. Will it be cold? 
4. Will she dance? 
5. Will he arrive soon? 
6. Will we cook? 
7. Will they leave? 

Bài tập 2. Chọn đáp án đúng

In two days, I ………………….. My results.will know B. Would know C. Will be knowing‘There is the doorbell.’ ‘I ………………..’would go B. Am going C. Will goYou …………………… the decision that you made today.will be regretting B. Will regret C. Would regretWe ………………….. What happened khổng lồ her.would never know B. Will never know C. Will never be knowingThe whole nation ……………….. Proud of you.Is B. Will be C. Would beThat …………………. Our gift to the school.will be B. Would be C. Will have beenKind words ………………….. Others joy.will give B. Would give C. Will be givingThis piece of wisdom ………………. You ten dollars.will cost B. Would cost C. Will be costingYou …………………… my position.will never understand B. Would never understand

C. Never understand

Someday I ........................ A novel.will be writing B. Will write C. Would writeI ……………………. This.will not permit B. Would not permit C. Will not be permittingHe ……………………… the test.cannot pass B. Will not pass C. Will not be passing

Bài tập 3: chấm dứt các câu sau

A: “There"s someone at the door.”

B: “I _________________________ (get) it.”

Joan thinks the Conservatives ________________________ (win) the next election.A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I _________________________ (come) and help you.”

If she passes the exam, she _________________________ (be) very happy.I _________________________ (be) there at four o"clock, I promise.A: “I’m cold.”

B: “I _________________________ (turn) on the fire.”

A: “She"s late.”

B: “Don"t worry she _________________________ (come).”

The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.If you eat all of that cake, you _________________________ (feel) sick.They _________________________ (be) at trang chủ at 10 o"clock.I"m afraid I _________________________ (not / be) able to lớn come tomorrow.Because of the train strike, the meeting _____________(not / take) place at 9 o"clock.A: “Go & tidy your room.”

B: “I _________________________ (not / do) it!”

If it rains, we _________________________ (not / go) lớn the beach.In my opinion, she _________________________ (not / pass) the exam.A: “I"m driving to the party, would you like a lift?”

B: “Okay, I _________________________ (not / take) the bus, I"ll come with you.”

He _________________________ (not / buy) the car, if he can"t afford it.I"ve tried everything, but he _________________________ (not / eat).According to lớn the weather forecast, it ____________________ (not / snow) tomorrow.A: “I"m really hungry.”

B: “In that case we _________________________ (not / wait) for John.”

____________________ (they / come) tomorrow?When ____________________ (you / get) back?If you thua trận your job, what ____________________ (you / do)?In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?What time ____________________ (the sun / set) today?____________________ (she / get) the job, vì you think?____________________ (David / be) at trang chủ this evening? What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?How ____________________ (he / get) here?

> Thì tương lai tiếp tục (Future Continuous)

Trên trên đây là tổng thể kiến thức về thì tương lai đơn giản (Simple future tense), hi vọng rằng để giúp ích cho những em củng cố kiến thức ngữ pháp xuất sắc nhất, tạo bước đệm đoạt được điểm TOEIC cao may mắn nhé!