IIE việt nam » Ngữ Pháp » các Thì tiếng Anh » Thì sau này gần: công thức, biện pháp dùng & dấu hiệu nhận biết


Khi nói đến tương lai không hoạch định sẵn ta dùng thì sau này đơn. Ngôi trường hợp miêu tả kế hoạch có chuẩn bị từ trước họ dùng thì tương lai ngay gần (Near future tense). Tương lai gần là một trong những thì tiếng Anh quan liêu trọng.

Bạn đang xem: Cách dùng của thì tương lai gần


Định nghĩa

Thì sau này gần sẽ diễn tả một sự việc, hành vi trong sau này gần cùng sự việc, hành vi này được lên kế hoạch, ý định từ trước (không bộc phát). Hoặc dựa vào những bởi chứng cụ thể có thật ở hiện tại.

*

Công thức thì tương lai gần

Chúng ta vẫn quen thuộc thường call thì tương lai sát là cấu tạo BE GOING TO. Cách làm thì tương lai gần như là sau:

Câu khẳng định: S + am/is/are + going to + V-bare (động từ bỏ nguyên mẫu)

Cụ thể: I am – He/She/It is – You/We/They are

Ví dụ: I’m too tired. I’m going to lớn have an early night. (Tôi quá mệt. Tôi đang đi ngủ sớm)

Ví dụ: Anna is going to buy a new dress next week. (Anna dự tính sẽ tải cái đầm mới vào tuần tới)

Ví dụ: They are going to take a trip next year. (Họ dự tính sẽ có chuyến du ngoạn vào năm tới)

Câu lấp định: S + am/is/are + not + going khổng lồ + V-bare (is not = isn’t, are not = aren’t)

Cụ thể: I am not – He/She/It isn’t – You/We/They aren’t

Ví dụ: I am not going to work tomorrow because I’m sick. (Tôi vẫn không đi làm việc ngày mai cũng chính vì tôi bệnh)

Ví dụ: We are not going khổng lồ play soccer because it is raining. (Chúng tôi sẽ không còn chơi đá bóng vày trời đã mưa)

Câu nghi vấn: Am/Is/Are + S + going khổng lồ + V-bare? WH- + am/is/are + going to lớn + V-bare?

Trả lời: Yes, I am – No, I am not

Yes, he/she/it is – No, he/she/it isn’t

Yes, you/we/they are – No, you/we/they aren’t

Ví dụ: What are you going to bởi this weekend? (Bạn ý định sẽ làm cho gì vào ngày cuối tuần này?)

Ví dụ: Is John going lớn stay at his friend’s house tonight? (John đã ở lại nhà bạn cậu ta vào tối nay phải không?)

Lưu ý: Với hễ từ GO (đi) chúng ta không dùng là S + am/is/are + going lớn + go.

Mà chỉ thực hiện thì hiện tại tiếp diễn như sau: S + am/is/are + Going to….

Ví dụ: I’m going to lớn go to the supermarket this evening. (SAI)

I’m going to the supermarket this evening. (ĐÚNG) (Tôi dự tính sẽ đi nhà hàng tối nay)

*

Cách sử dụng thì sau này gần

Ví dụ: A: I heard Lisa has won a lot of money. What is she going to vì with it? (Tôi nghe nói Lisa đã kiếm được không ít tiền. Cô ta định làm gì với số tiền đó?)

B: She is going to travel around the world. (Cô ta định đang đi du ngoạn vòng quanh nuốm giới)

Ví dụ: A: Have you made the coffee yet? (Bạn sẽ pha cà phê chưa?)

B: No, but I’m going khổng lồ make it. (Chưa, cơ mà tôi chuẩn bị sửa pha ngay đây)

Thì sau này gần diễn tả 1 điều suy đoán sẽ xảy ra trong tương lai phụ thuộc vào bằng triệu chứng ở hiện nay tại.

Ví dụ: Look at the hole! He is going khổng lồ fall into it. (Hãy nhìn mẫu hố kìa! Anh ta sắp bổ xuống đó rồi)

Ví dụ: Oh, I feel terrible. I think I’m going lớn be sick. (Ồ, tôi cảm giác khó chịu. Tôi nghĩ là mình sắp bé rồi)

*

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai gần

Giống như thì sau này đơn, thì tương lai ngay sát trong câu cũng có những tự chỉ khái niệm thời hạn mang ý nghĩa tương lai như tomorrow (ngày mai), next…(…tới), in + thời gian (trong bao lâu nữa), nhưng sẽ có thêm đều dẫn hội chứng hoặc căn cứ cụ thể.

Ví dụ: I’m very tired. I’m going to lớn eat out instead of cooking tomorrow. (Tôi vô cùng mệt. Ngày mai tôi ý định sẽ đi ăn ngoài thay vì tự nấu)

Phân biệt thì tương lai solo (WILL) và thì tương lai gần (BE GOING TO)

Nói về những hành động tương lai

Thì tương lai gầnXe đánh đấm của Helen bị xịt lốp. Cô ấy nói cho ba mình nghe.

– Helen: My bicycle has a flat tyre. Can you repair it for me? (Xe đánh đấm của nhỏ bị xịt lốp. Ba rất có thể sử giúp con được không?)

– Father: Okay, but I can’t bởi it now. I’ll repair it tomorrow. (Được, nhưng tía không thể sửa bây giờ. Ngày mai ba sẽ sửa)

WILL: Thì tương lai solo dùng khi đưa ra quyết định làm điều gì ngay khi nói. Trước kia chưa đưa ra quyết định làm. (Trước lúc Helen nói cho bố cô ấy nghe, ông ta chưa biết gì về chuyện bánh xe)
Thì tương lai đơnSau đó, bà bầu Helen nói với bố Helen.

– Mother: Can you repair Helen’s bicycle? It has a flat tyre. (Ông có thể sửa xe đạp của Helen không? Nó bị phun lốp)

– Father: Yes, I know. She told me. I’m going lớn repair it tomorrow. (Được, tôi biết rồi, nó đã nói cùng với tôi. Tương lai tôi dự tính sẽ sửa)

BE GOING TO: Thì tương lai gần dùng khi đã ra quyết định trước đó có tác dụng điều gì. (Ba của Helen đã ra quyết định sửa xe cộ đạp trước khi vợ ông ấy nói)
*

Nói về dự kiến những vấn đề tương lai

Dùng cả WILL lẫn BE GOING TO để nói tới điều mà họ nghĩa sẽ xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: do you think Tom will get the job? (Bạn có nghĩ rằng Tom sẽ nhận được các bước đó không?)

Ví dụ: Oh, it’s already 4 o’clock. We are going to be late. (Ôi đã gần 4 giờ đồng hồ rồi. Họ sẽ trễ mất thôi)

Dùng BE GOING TO khi có một cái nào đấy ở trường hợp hiện tại cho thấy điều sẽ xẩy ra trong tương lai. Fan nói cảm thấy chắc chắn về điều sẽ xảy ra do có minh chứng hiện tại.

Ví dụ: Look at those đen clouds. It’s going to lớn rain. (Hãy nhìn các đám mây đen kia. Trời sắp mưa rồi)

Các thì sau này khác:

? Thì sau này đơn

? Thì sau này tiếp diễn

? Thì tương lai hoàn thành

? Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài tập thì tương lai gần

Bài tập 1: Đặt câu theo từ cho sẵn đối với các trường hợp sau.

1) Terry is doing his examination tomorrow. He hasn’t done any work for them. (fail)

2) It is 8:30. Tom is leaving his house. He has khổng lồ go to work at 8:45 but the journey takes 30 minutes. (late)

3) There is a hole in the bottom of the boat. It is filling up with water very quickly. (sink)

4) Ann is driving. There is very little petrol left in the tank. The nearest petrol station is a long way away. (run out of petrol)

Bài tập 2: kết thúc câu dùng thì tương lai ngay sát hoặc tương lai đơn cho phù hợp.

Xem thêm: Vì Sao Lưu Diệc Phi Chiều Cao Và Cân Nặng Thật Của Mỹ Nhân Hoa Ngữ

1) A: I’ve got a terrible headache.

B: Wait there and I (get)………….an aspirin for you.

2) A: Why are you filling that bucket with water?

B: I (wash)……………….the car.

3) A: I’ve decided lớn repaint this room.

B: What màu sắc (you/paint)………………..it?

4) A: Look! There is smoke coming out of that house. It’s on fire.

B: I (call)…………….the fire-brigade immediately.

5) A: Where are you going? Are you going shopping?

B: Yes, I (buy)…………….something for dinner.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) He is going to fail his examination.

2) He is going khổng lồ be late.

3) It is going to sink.

4) The oto is going to lớn run out of petrol.

Bài tập 2:

1) I’ll get

2) I’m going to lớn wash

3) are you going lớn paint

4) I’ll call

5) I’m going to buy

Thật 1-1 giản chúng ta sẽ rành mạch và sử dụng thì sau này gần cùng thì tương lai đối kháng chính xác. Nếu một hành vi đã đầu tư hoặc bởi chứng ví dụ ở hiện nay tại, hãy từ bỏ tin dùng thì tương lai gần các bạn nhé!