Giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong tiếng Anh (prepositions of time) rất phong phú và đa dạng vì vậy phương pháp dùng giới từ chỉ thời gian sẽ trở bắt buộc khó khăn nếu không nắm được quy tắc hay cấu tạo của những giới từ thời gian. Nếu biết được cách sử dụng giới từ bỏ chỉ thời gian thì giới từ đang nằm trong vòng tay. Bài viết sau phía trên sẽ đưa ra giải pháp dùng giới từ bỏ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Họ cùng bước đầu với bảng cầm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ chỉ thời gian

*

Bảng nắm tắt ngữ pháp giới tự chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN trong TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi vào ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ lễat Christmas; at Easter
cụm từ gắng địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + tháng ngày (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem lại giới trường đoản cú on ngơi nghỉ trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong 1 khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời hạn nào đó, thì một hành vi khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday và Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday khổng lồ Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho cho đến khi mà / tới tầm màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng chừng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm gì ….trước lúc ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào thời gian hay trước (mốc thời gian)by Monday
up lớn = up untillên đến (không nhiều hơn thế nữa một khoảng thời gian)up to lớn yesteday
agođiều gì đã xảy ra trước cơ hội nói5 minutes ago
pastdùng cùng với giờhalf past six
todùng cùng với giờhalf lớn six

Cách cần sử dụng giới từ chỉ thời gian

Để thực hiện giới từ bỏ chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to một phương pháp đúng đắn, chúng ta phải nắm rõ cách dùng của chúng, chúng ta cùng tìm kiếm hiểu.

Cách áp dụng giới từ bỏ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới trường đoản cú thường gặp gỡ nhất trong số bài tập về giới tự chỉ thời gian, nguyên tắc ghi nhớ

– at + giờ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : dịp 7 giờ ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào lắp thêm 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : vào vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào hầu hết thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới trường đoản cú by chỉ thời gian

– by + thời hạn : vào thời gian hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước thiết bị 2

By = before

Cách dùng giới từ chỉ thời hạn before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to lớn each of them. Trước lúc đi, anh ấy chào thân ái từng người trong số họ.

Giới từ thời gian after

after + thời gian / danh trường đoản cú (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp mặt anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một vài người tin có cuộc sống đời thường sau lúc chết.

Giới tự chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh: till/until

till / untill + thời hạn / danh từ : mang đến khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed to lớn vote. Đến năm 1918, thiếu nữ nước Anh không được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao thọ nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới từ đi với thời hạn up to

up khổng lồ = up until = đến, cho đến

Ví dụ: Up to two hundred people were on board the ship. Đến 200 người xuất hiện trên tàu.

We can teach dancers up to lớn intermediate màn chơi here. Bạn cũng có thể dạy diễn viên múa có chuyên môn trung cung cấp tại đây.

Cách cần sử dụng giới từ thời gian between

between …(and)…..: thân 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Gồm giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The cửa hàng is closed for lunch between 12.30 and 1.30. Shop đóng cửa ngõ suốt giữa trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Báo Giá Gỗ Hương Trên Thị Trường, Giải Đáp: Gỗ Hương Đá Giá Bao Nhiêu

Cách dùng những giới từ bỏ chỉ thời gian from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… lớn ………, from………..till………., from………….until……….. = between : trường đoản cú …….đến……..

Ví dụ: The museum is xuất hiện from 9.30 to lớn 6.00 Tuesday to Sunday. Bảo tàng xuất hiện từ 9.30 mang lại 6.00 từ Thứ cha đến chủ Nhật.

Giới từ bỏ trước thời hạn during

during: vào lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian một sự việc xẩy ra khi một hành động khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night và sleep by day. Họ làm việc vào đêm tối và ngủ vào ban ngày. (Nhấn mạnh khỏe thời gian đêm tối là lúc họ có tác dụng việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây các lần vào đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ được chiếu bên trên truyền hình vào cuối tuần.

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong tiếng anh for

for + khoảng chừng giời gian: trong khoảng thời hạn ; được dùng để nhấn mạnh khoảng chừng thời gian ra mắt của hành vi hay vấn đề nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đang làm giám đốc được / vào 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời hạn 5 năm, diễn ra “working…”

Sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn since

since + mốc thời gian / mệnh đề nghỉ ngơi quá khứ đơn: trường đoản cú / trường đoản cú khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, & has been there ever since (= & is still there) . Anh ấy ban đầu làm vấn đề cho doanh nghiệp khi rời trường học, với đã sinh sống đó kể từ đó (= và vẫn ngơi nghỉ đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng thời gian: trong tầm thời gian/trong khoảng thời gian

Ví dụ: within three months: vào vòng tía tháng; within an hour: vào vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! vào một khoảng thời hạn ngắn, chúng ta có thể nói giờ Anh trả hảo!

Các giới trường đoản cú chỉ thời gian trong tiếng anh past, to

past/ khổng lồ + giờ: thừa (qua, sau) / yếu (đến, tới)

It’s a quarter khổng lồ six. 6 giờ nhát 15 phút.

Trước thời gian dùng giới tự gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: cách đó 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời ra khỏi nhà rộng một giờ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long thời tiền sử đã chết cách đây 65 triệu năm.

Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực con đường (Bài 9A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 10A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến đường (Bài 11A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 1B)

Kết luận: cách dùng giới tự chỉ thời gian trong giờ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up khổng lồ mỗi từ gồm cách cần sử dụng riêng, bọn họ cần nắm rõ cấu trúc, công thức và ý nghĩa sâu sắc của từng giới từ 1 thì mới có thể sử dụng giới từ bỏ chỉ thời gian một cách đúng đắn được. Trong quy trình biên soạn, chắc hẳn rằng có phần đa thiếu sót, ý muốn nhận được góp phần và phản hồi của bạn bên dưới bài viết.