Excel đến dauanrongthieng.vn 365 Excel mang đến dauanrongthieng.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm COUNTIFS áp dụng tiêu chuẩn cho các ô trong vô số nhiều dải ô với đếm số lần thỏa mãn nhu cầu tất cả những tiêu chí.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm đếm có điều kiện


*

Video này là 1 phần trong khóa đào tạo có tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS có những đối số sau đây:

criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong đó cần reviews các tiêu chí liên kết.

criteria1 Bắt buộc. Tiêu chuẩn dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn phiên bản để xác minh những ô nào đề nghị đếm. Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được biểu thị là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. đầy đủ phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết của chúng. Cho phép tối nhiều 127 cặp phạm vi/tiêu chí.


Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung cập nhật phải gồm cùng số hàng và cột với đối số phạm vi tiêu chí 1. Những phạm vi không tốt nhất thiết yêu cầu liền kề với nhau.


Chú thích

Tiêu chí của mỗi phạm vi đã được vận dụng cho một ô từng lần. Nếu tất cả các ô trước tiên thỏa mãn các tiêu chí liên kết của chúng, thì số đếm tăng lên 1. Nếu toàn bộ các ô lắp thêm 2 vừa lòng các tiêu chí liên kết của chúng, thì số đếm lại tăng lên 1, và cứ như vậy cho tới khi sẽ đánh giá xong xuôi tất cả những ô.

Xem thêm: Kiểm Tra Mã Số Bảo Hiểm Xã Hội Cho Người Tham Gia Bhxh Năm 2022

Nếu đối số tiêu chuẩn là tham chiếu tới một ô trống, thì hàm COUNTIFS coi ô trống là quý giá 0.

Bạn rất có thể dùng những ký từ đại diện— vệt hỏi (?) với dấu sao (*) — vào tiêu chí. Vết hỏi đang khớp với bất kỳ ký tự solo nào cùng dấu sao vẫn khớp với ngẫu nhiên chuỗi ký kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi tốt dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau đây, rồi dán lại ô A1 của trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, nên chọn công thức, nhấn F2, rồi dìm Enter. Ví như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm coi có bao nhiêu lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số mang lại các giai đoạn Q1, q2 và quận 3 (chỉ trong Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm xem có bao nhiêu người bán vượt cả hạn ngạch q1 và quận 2 của họ (Burke và Sundaram).

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm xem có từng nào lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch mang lại các giai đoạn Q1, q2 và q.3 (chỉ trong Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

 

1

2

3

4

5

6

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"1")

Đếm coi từ ô A2 đến ô A7 có bao nhiêu số ở giữa 1 và 6 (không bao gồm 1 và 6).

4

=COUNTIFS(A2:A7, "

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.