Excel mang lại dauanrongthieng.vn 365 Excel mang đến dauanrongthieng.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF chất nhận được bạn tạo ra một đối chiếu lô-gic giữa một quý giá và một cực hiếm dự kiến bằng cách kiểm tra một đk và trả về hiệu quả rằng điều kiện đó là True (đúng) tốt False (sai).

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if trong excel 2003

=IF(Điều nào đó là True, thì làm gì, còn nếu như không thì làm những gì khác)

Nhưng nếu bạn cần đánh giá nhiều điều kiện, trong đó giả sử toàn bộ điều kiện đều đề xuất là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một đk là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một điều kiện có ko (NOT) đáp ứng nhu cầu tiêu chí của chúng ta hay không thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng nhưng mà trường hợp cần sử dụng cặp cùng với hàm IF phổ biến hơn.


Chi ngày tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng với AND, OR cùng NOT để triển khai nhiều đánh giá xem những điều kiện là True tuyệt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu công dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan tiền về cách cấu trúc từng hàm AND, OR và NOT. Lúc bạn phối hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì văn bản hàm đang như sau:

AND – =IF(AND(Điều nào đó là True, Điều gì đó khác là True), cực hiếm nếu True, quý hiếm nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đó là True, Điều gì đó khác là True), giá trị nếu True, quý hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đấy là True), giá trị nếu True, quý hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một trong những câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) và IF(NOT()) phổ biến. Những hàm and và OR hoàn toàn có thể hỗ trợ buổi tối đa 255 điều kiện riêng lẻ dẫu vậy dùng vô số hàm không hẳn cách làm tốt vì việc xây dựng, chất vấn và gia hạn các bí quyết lồng ghép, phức tạp có thể sẽ trở cần khó khăn. Hàm NOT chỉ cất một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Trong trường hòa hợp này, 25 không lớn hơn 50, vì chưng vậy bí quyết trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong toàn bộ ví dụ, sau mỗi điều kiện tương ứng được nhập đều phải có dấu đóng góp ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại tiếp nối được giữ lại làm một phần của câu lệnh IF mặt ngoài. Bạn có thể thay thế các giá trị Văn bản hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Hình Nền Start Máy Tính Windows 10 Đơn Giản

Sau đây là một số lấy ví dụ như về việc áp dụng AND, OR với NOT để reviews các ngày.

*

Dưới đấy là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Vào trường vừa lòng này, A5 to hơn B2, vì thế công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR cùng NOT thuộc Định dạng tất cả điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng AND, OR và NOT để cấu hình thiết lập tiêu chí Định dạng Có đk với tùy lựa chọn công thức. Khi tiến hành việc này, chúng ta cũng có thể bỏ hàm IF và sử dụng riêng AND, OR với NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm vào Định dạng Có điều kiện > luật lệ Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy lựa chọn “Sử dụng phương pháp để xác định ô phải định dạng”, nhập công thức, rồi áp dụng định dạng mà các bạn lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị phương thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy ví dụ Ngày khi nãy, sau đây là những công thức phải dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 to hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu không thì không làm những gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu không thì không làm gì cả. Vào trường vừa lòng này, A5 to hơn B2, do vậy tác dụng trả về FALSE. Giả dụ bạn thay đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì bí quyết sẽ trả về TRUE với ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thông dụng là nhập phương pháp vào Định dạng Có điều kiện mà không có dấu bởi (=). Nếu có tác dụng vậy, các bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bằng và lốt ngoặc kép vào cách làm - ="OR(A4>B2,A4, vì chưng vậy bạn sẽ cần xóa các dấu ngoặc kép nhằm công thức hoàn toàn có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.