Excel cho dauanrongthieng.vn 365 Excel cho dauanrongthieng.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bạn áp dụng hàm SUMIF nhằm tính tổng những giá trị vào một phạm vi đáp ứng nhu cầu tiêu chí mà các bạn xác định. Ví dụ: trả sử vào một cột chứa các số, các bạn chỉ ao ước tính tổng các giá trị to hơn 5. Bạn có thể sử dụng bí quyết sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, chúng ta có thể áp dụng tiêu chuẩn cho một phạm vi, rồi tính tổng các giá trị tương xứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: cách làm =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các giá trị vào phạm vi C2:C5, trong các số ấy các ô tương ứng ở phạm vi B2:B5 bằng "John".

Bạn đang xem: Cách dùng hàm sum có điều kiện trong excel


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về công dụng không đúng đắn khi bạn dùng nó nhằm khớp các chuỗi dài thêm hơn nữa 255 cam kết tự hoặc với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF tất cả các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô vào mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng tốt tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn có thể chứa các ngày ở định hình Excel tiêu chuẩn chỉnh (ví dụ mặt dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ký kết tự đại diện rất có thể được bao gồm - vệt chấm hỏi (?) nhằm khớp với bất kỳ ký tự solo nào, vết sao (*) nhằm khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn có nhu cầu tìm một dấu chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy gõ dấu xẻ (~) trước ký tự.

Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được thể hiện là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, không cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô ko phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range nên gồm cùng kích thước và bề ngoài với dải ô. Nếu như không, hiệu suất hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng và phương pháp sẽ tính tổng một phạm vi ô bắt đầu với ô thứ nhất trong sum_range nhưng có cùng kích thước với phạm vi. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được xem tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, nên chọn chúng, nhấn F2 và kế tiếp nhấn Enter. Nếu cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Giá trị không cử động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản to hơn $160.000.

Xem thêm: Tắt Digital Tv Tuner Device Registration Application Là Gì ? Cách Gỡ Bỏ

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng những giá trị tài sản to hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị gia sản bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" và C2,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho những giá trị tài sản lớn hơn giá trị trên C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để những công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, dấn F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn bộ thực phẩm trong team "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn bộ thực phẩm trong đội "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng doanh thu của tổng thể thực phẩm bao gồm tên dứt là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn cục thực phẩm không phía bên trong nhóm nào.

$400

Đầu Trang

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.

*

Hàm SUMIFS cộng tất cả các tham đối thỏa mãn nhu cầu nhiều tiêu chí

Hàm SUMSQ cộng những giá trị sau thời điểm thực hiện nay phép toán bình phương bên trên mỗi quý giá đó