Trong những cuộc hội thoại tiếng Anh sản phẩm ngày chắc hẳn không khó khăn để bắt gặp các câu hỏi về con số và giá cả. Cấu tạo phổ biến nhất lúc hỏi về số lượng và giá thành đó chính là How many với How much. Vậy chúng ta có biết hai kết cấu này có gì không giống nhau không? lúc này hãy thuộc Vietop điểm danh qua phương pháp phân biệt cấu trúc How much và How many nhé!


Phân biệt How many cùng how much

Trong giao tiếp hàng ngày để hỏi về giá hay con số của một vật gì đó, họ thường sẽ sử dụng How many với How much. Nhưng làm sao để biết ách phân biệt cấu trúc How much cùng How many và sử dụng chuẩn hai kết cấu này?

Cả hai kết cấu How many và How much phần lớn mang tức thị bao nhiêu, nhưng kết cấu how many theo sau nó danh từ bỏ đếm được còn how much theo sau nó danh từ ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng how much và how many

E.g: How many books vày you want to buy? (Bạn ý muốn mua từng nào quyển vở?)

How much milk is there in the fridge? (Có bao nhiêu sữa trong tủ lạnh?)

→ Trong ví dụ như này cả nhị câu đầy đủ hỏi về số lượng, mà lại câu đầu thì book là danh tự đếm được đề nghị dùng How many, còn câu sau milk là danh từ không đếm được yêu cầu dùng how much.

Để làm rõ cách sử dụng, hãy xem xét chi tiết cấu tạo How many, How much cùng làm bài xích tập cuối phần share nhé!


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không đúng
Đặt hẹn

Cấu trúc How many


*
*
*

Cấu trúc How much hỏi số lượng

Cấu trúc how much với cồn từ to lớn be

Cấu trúc:

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + is there?Trả lời: There is/ are + từ chỉ số lượng

E.g: How much juice is there in the fridge? (Có từng nào nước ép trong tủ lạnh?)

→ There are five bottles. (Có 5 bình.)

How much butter is there in the box? (Có từng nào bơ vào hộp?)

→ There is one lump of butter. (Có 1 cục bơ)

Cấu trúc how much đi với đụng từ thường

Cấu trúc:

How much + danh từ ko đếm được (uncountable noun) + do/does/ did + S + V?Trả lời: S + V + từ chỉ số lượng

E.g: How much money is in your wallet now? (Có từng nào tiền trong ví của chúng ta bây giờ?)

→ There are about 300 hundred thousand. (Có khoảng 300 trăm ngàn.)

How much cheese is in this cake? (Có từng nào phô mai trong cái bánh này vậy?)

→ There are about 10 grams of cheese. (Có khoảng tầm 10 gram phô mai)

Ngoài cách áp dụng để hỏi về con số như kết cấu how many, cấu tạo how much còn được sử dụng để hỏi về giá bán cả.

Cấu trúc How much hỏi giá

Cấu trúc how much hỏi giá với rượu cồn từ to be

Cấu trúc:

How much + is/are + S?: …. Có giá là bao nhiêu?Trả lời: S + is/are + giá bán tiền

E.g: How much is this pen? (Cây viết này có giá bao nhiêu?)

→ It is 5.000 VND. (Nó có giá 5.000 VNĐ)

How much is that bag? (Cái cặp đó từng nào tiền vậy?)

→ It is 500.000 VND. (Nó có mức giá 500.000 VNĐ)

Cấu trúc how much hỏi giá với rượu cồn từ thường

Cấu trúc:

How much + do/does + S + cost?: … có mức giá là bao nhiêu?Trả lời: S + cost/costs + giá chỉ tiền

E.g:How much does this phone cost?

→ It costs $1000. (Nó có giá 1000 đô.

Xem thêm: Thành Tích, Lịch Sử Đan Mạch Và Séc Vs Đan Mạch 23H00 Ngày 3/7

)

How much does chair cost?

→ It costs $20. (Nó có mức giá 20 đô.)

Bài tập vận dụng phân biệt cấu tạo How much và How many

Đã đến lúc chúng ta vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài xích tập vận dụng, hãy có tác dụng qua các bài tập sau đây để ghi lưu giữ lý thuyết tác dụng nhé.

Bài tập

Bài tập 1: Điền How many hoặc How much thích hợp vào chỗ trống:

………………… meat is there in the fridge?………………… tomatoes do you want?………………… hours do you have to prepare?………………… students are there in your class?.………………….. Notebooks are there in your bag?………………… water bởi vì you drink everyday?………………… kilos of onion does your mother need?………………… loaves of bread does she want?

Bài tập 2: Chọn câu trả lời thích hợp cho từng câu

1.________ sugar do you want?

A. How much B. How many C. How D. How long

2. ________ hot dogs does he want?

A. How often B. How many C. How much D. How

3. ________ candies does the boy want? – Two.

A. How many B. How much C. How D. What

4. There are ________ things to vị there.

A. Many B. Much C. A lot D. Little

5. This T-shirt ________ $50.

A. Cost B. Costs C. Is costing D. Costing

Đáp án

Bài tập 1:

How muchHow manyHow manyHow manyHow manyHow muchHow manyHow many

Bài tập 2:

ABAAB

Trên trên đây là nội dung bài viết tổng phù hợp thuyết cụ thể nhất về cách phân biệt cấu trúc How much cùng How many. Ao ước rằng bài viết sẽ giúp đỡ bạn đã nắm rõ kiến thức về chủ điểm ngữ pháp này và rất có thể tự tin vận dụng vào thực tiễn giao tiếp. Hẹn gặp mặt bạn ở các bài học tiếp theo!