Modal (còn được gọi là trợ động từ sắc thái – modal verbs, modal auxiliary verbs, modal auxiliaries) là những động từ đặc biệt bởi sự bất quy tắc của bọn chúng trong tiếng Anh. Ko giống với các động từ thường như “work, play, visit…” chúng thường được dùng để bổ nghĩa thêm về khả năng, mức độ, chức năng, hình thái…. đến động từ chủ yếu theo sau nó.

Bạn đang xem: Cách dùng modal verb trong tiếng anh

Dưới đây là một vài ba đặc điểm của những modal verbs:

- Modal verbs ko biến đổi sắc thái từ, không cần phải thêm “s” hoặc “ing”

- Động từ chủ yếu đi sau modal verbs cũng không phân chia (luôn ở dạng nguyên thể không to)

- Modal verbs được sử dụng để người nói thể hiện tính chắc chắn, cho phép, khả năng, nghĩa vụ, mức độ, sự sẵn sàng….

II. Danh sách các modal verbs

*

Can, could, may, might, will, would, shall, should, must

Những động từ hoặc diễn đạt bằng:dare, ought to, had better, với need notcũng tất cả hình thái giống như những modal verbs nhưng ở phạm vi rộng và tất cả thể được thêm vào danh sách trên.

III. Cách sử dụngmodal verbs

Modal verbs được sử dụng để biểu đạt chức năng như: Sự mang đến phép; Khả năng; Nghĩa vụ; Sự ngăn cấm; không cần thiết; Lời khuyên; Xác suất;

*

IV. Cácmodal verbsthường gặp

1. Can – could – be able to: gồm thể

*

Chức năng

Ví dụ

Can

Diễn tả khả năng ở hiện tại hoặc tương lai

She can repair her bike herself.

Dùng vào câu xin phép, yêu cầu, đề nghị

Can I use your computer?

Could

Diễn tả khả năng vào trong vượt khứ

He could learn by heart alphabet when he was four years-old.

Diễn tả một khả năng ở tương lai

Our flight could be delayed in 2 hours because of the bad weather.

Diễn tả sự gợi ý

You could phone to him to ask for help.

Dùng vào câu xin phép, yêu cầu, đề nghị với sắc thái trang trọng hơn.

Could I borrow your bike?

Be able to

Diễn tả khả năng ởtương lai với thì trả thành

Có rứa thế mang lại can/ could khi diễn tả khả năng có thể làm được trong điều kiện khó khăn, bất lợi

be able to + V + st = manage + khổng lồ V + st

The fire spread rapidly, but she was able to lớn get out of the building.

2. Should – ought lớn – had better: nên

*

Chức năng

Ví dụ

Should

Diễn tả một lời khuyên, một việc tốt bắt buộc thực hiện.

You should study hard for the final exam.

Dùng để hỏi, xin ý kiến, nêu ý kiến về một vấn đề gì đó.

We think he should give up smoking.

Diễn tả một điều gì đó ko đúng, hoặc không như mong đợi.

They gave up, but they should continue soluting the difficult.

Diễn tả một suy đoán, hoặc kết luận một điều gì đó gồm thể xảy ra vào tương lai.

She worked hard, so she should get the best result.

Chỉ sự bắt buộc tuyệt bổn phậnnhưng ở mức độ nhẹ hơn “Must”

You should send this report by 8thSeptember.

Các câu phủ định cùng câu hỏi thì sử dụng should thường xuyên hơn ought to

You shouldn’t bởi things lượt thích that.

Ought to

là lời khuyên mang ý nghĩa nhấn mạnh hơn SHOULD, nhưng chưa bằng “Must”. OUGHT khổng lồ có ngụ ý là ko thể còn phương pháp nào không giống hơn là phải (làm gì đó), mang tính chất giải pháp, diễn tả một khả năng hành động sự việc gồm thể xảy ra với mức độ chắc chắn cao. Ko kể ra, lúc nói về một nhiệm vụ hoặc một điều luật, chúng ta thường sử dụng ‘ought to’. (Phủ định của ‘ought to’ là ‘ought not’).

+ He ought khổng lồ get the promotion. He works really hard.

+ You ought not khổng lồ go there.

Had better

Cách dùng tương tự như should cùng ought to, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết, và ao ước muốn hành động hơn

You are so green. You had better go to hospital.

Cho lời khuyên răn về sự vật, sự việc cụ thể, hoặc diễn đạt điều gì đó tốt nhất phải làm vào tình huống xảy ra ở hiện tại.

Xem thêm: Top 10 Đặc Điểm Về Chả Bò Có Tác Dụng Gì, Cách Phân Biệt Chả Bò Có Hàn The Hay Không

(Had better = ‘d better.)

+ We’d better hurry or we’ll miss the train.

+ The neighbors are complaining. We’d better turn the radio down.

3 Must – Have to: phải

*

Chức năng

Ví dụ

Must

Diễn tả sự bắt buộc chủ quan liêu từ phía người nói ( thể hiện cảm xúc, hy vọng ước của người nói).

I must write to her. There has been a long time since the last I wrote to her.

Diễn tả một quy tắc, luật lệ (must: phải; mustn"t: cấm)

You must stop when the red light is on.

Diễn tả một suy luật hợp lý cùng chắc chắn ((can"t là phủ định của MUST)

It’s snowing. It must be cold.

Peter looks sleepy now. He must have stayed up late last night.

Have to

Diễn tả sự bắt buộc khách quan do tình thế điều kiện phía bên ngoài như nội quy, luật lệ…

(Don’t have to= Don’t need to (chỉ sự ko cần thiết))

The teacher tells us we have to lớn study hard.

+ I have khổng lồ stop smoking. My doctor said that.

Diễn tả sự bắt buộc ởtương lai với quá khứ

+ We don"t have lớn go to lớn school tomorrow.

+ She had khổng lồ hand in her composition/essay yesterday.

Chú ý: song động từ khuyết thiếu, nhưng have to gồm cách dùng tương tự một động từ thường, cần trợ động từ vào câu phủ định và nghi vấn.

4. Will – Shall – Would: sẽ

*

Chức năng

Ví dụ

Will

Diễn đạt, dự đoán sự việc xảy ra vào tương lai

Đưa ra một quyết định tại thời điểm nói

I will wait for you in front of cinema.

Dùng Will tuyệt Would trong câu đề nghị, yêu cầu, lời mời

Will you have a cup of coffee?

Shall

Dùng vào thì tương lai đơn – chỉ cần sử dụng với chủ ngữ I với we

We shall dicuss more tomorrow.

Diễn tả việc xin ý kiến hoặc lời răn dạy nhưng “Will” được sử dụng nhiều hơn

Where shall we go for the holiday?

Where shall we eat tonight?

Diễn tả lời gợi ý: “Shall we…?”

Shall we go out for dinner?

Diễn tả lời đề nghị: “Shall I…?”

Shall I help you with your suitcase?

Would

Diễn tả lời yêu cầu, đề nghị mang ý nghĩa lịch sự.

Would you pay me in cash, please?

Diễn tả lời mời mang ý nghĩa lịch sự hơn will : Would you like… ?

Would you lượt thích to take part in my team ?

Diễn tả yêu cầu, đề nghị một biện pháp lịch sự: Would you mind…?

Would you mind turning down music ?

Diễn tả mong muốn, tuyệt dự đoán tình huống có thể xảy ra

There are many activities in festival. It would be great.

5. May – might: tất cả lẽ

Chức năng

Ví dụ

May

Diễn tả sự xin phép, thỉnh cầu

May I borrow your phone?

Diễn tả một khả năng tất cả thể xảy ra ở hiện tại

It may rain tonight.

Might

Diễn tả sự xin phép, thỉnh cầu lịch sự hơn may

Might I borrow your mobilephone?

Diễn tả điều gì gồm thể xảy ra ở thừa khứ

She might not be his house.

Lưu ý:

+ May cùng might dùng để xin phép, nhưng might ít được cần sử dụng trong văn nói, chủ yếu trong câu con gián tiếp: May I turn on TV?; I wonder if he might go there alone.

+ Might được dùng không phải là thừa khứ của May: Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

6. Những động từ khuyết thiếu khác:

1) Need (Cần): Ngoài chức năng là động từ thường, need còn được biết đến là một động từ khuyết thiếu, với các tính chất tương tự của động từ khuyết thiếu.

(+)S + need + Vbare

(-)S + need + not (needn"t) + Vbare

(?)Need + S + Vbare?

Ex: We need ask her for advice.

2) Dare (dám): cũng giống như “need”, quanh đó chức năng là động từ thường, dare còn được biết đến là một động từ khuyết thiếu, với những tính chất tương tự của động từ khuyết thiếu.

(+)S + dare + Vbare

(-)S + dare + not (daren"t) + Vbare

(?)Dare + S + Vbare?

Dare + O + lớn V: với nghĩa thách đố

I dare say = I will probably (tôi chắc chắn) = I suppose (tôi cho rằng)

Như vậy, động từ khuyết thiếu thực sự rất đa dạng, với nhiều sắc thái không giống nhau, ko chỉ bó hẹp ở những động từ khuyết thiếu cơ bản như: can, should, may… mà lại ta vẫn giỏi gặp. Vào giao tiếp, xuất xắc viết bài, bạn phải sử dụng linh hoạt những động từ khuyết thiếu để diễn tả các sắc thái của câu, giỏi lời nói, suy nghĩ. dauanrongthieng.vn mong muốn rằng những kiến thức trên sẽ góp ích mang lại bạn vào việc học Tiếng Anh dễ dàng hơn.