Thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ phiên bản của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nếu như muốn học xuất sắc tiếng đứa bạn cần biết và minh bạch rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ phía dẫn đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, giải pháp sử dụng, vệt hiệu nhận thấy và bài tập thực hành rèn luyện. Không chỉ có vậy, trong từng cách thực hiện Step Up sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận ra và các lưu ý với từng trường hợp đặc biệt quan trọng để bạn học không thiếu và hiểu kiến thức thì bây giờ hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Cách dùng thì hiện tại hoàn thành bằng tiếng anh


1. Định nghĩa thì lúc này Hoàn Thành

Thì bây giờ hoàn thành được sử dụng để biểu đạt về một hành động đã chấm dứt cho tới thời điểm hiện nay mà ko bàn về thời gian ra mắt hành động đó.


2. Cấu tạo thì hiện tại Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– vào đó:

* S (subject): chủ ngữ

* Have/has: trợ cồn từ

* PII: đụng từ phân từ bỏ II (Quá khứ phân từ)

Nếu nhà ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu nhà ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy sẽ sống tại đây từ khi tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy sẽ dạy tiếng Tây Ban Nha khoảng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã gặp gỡ phải không ít khó khăn khi làm dự án công trình đó.)

2. Câu đậy định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi vẫn không gặp gỡ mẹ vào một thời gian dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay trở về quê hương của bản thân mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không điêu luyện tiếng Pháp nhưng lại anh ấy có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled to lớn Finland? (Bạn đã từng du ngoạn tới Phần Lan lúc nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã ban đầu với trách nhiệm chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã kết thúc việc công ty chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

7. Biểu đạt một hành động, vụ việc đã xẩy ra nhiều lần trong vượt khứ.

They have seen this contract two times. (Họ vẫn xem phiên bản hợp đồng này nhì lần.)He has researched three market & is working with on another one. (Anh ấy đã nghiên cứu được ba thị phần và đang thường xuyên với thị trường tiếp theo).

Lưu ý : Ở trong những thì giờ đồng hồ Anh, thì hiện tại chấm dứt và thì thừa khứ đơn là 2 thì vào tổng tất cả những thì giờ đồng hồ Anh có thể các bạn dễ bị nhầm lẫn về cách sử dụng. Vậy yêu cầu cần cảnh báo thật kỹ nhằm khi sử dụng thì giờ Anh thật phù hợp tương ứng với từng ngữ cảnh nhé!


4. Dấu hiệu phân biệt thì lúc này Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ Anh đều sẽ có các dấu hiệu phân biệt khác nhau để rất có thể áp dụng phù hợp. Với thì bây giờ hoàn thành, vào câu các bạn sẽ có những từ, cấu tạo sau để dấn biết:

4.1. Những từ nhận biết thì bây giờ hoàn thành

– just, recently, lately: gần đây, vừa mới

– already: rồi

– before: trước đây

– ever: đã từng

– never: chưa từng, ko bao giờ

– yet: không (dùng mang lại câu lấp định và câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong vòng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up lớn now = up khổng lồ the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– đối chiếu hơn duy nhất + thì lúc này hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh ngươi in Vietnam. (Đây là lần đầu tiên tôi được nạp năng lượng Bánh Mì sinh hoạt Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là một số loại sâm panh ngon nhất cơ mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon tuyệt nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm kỷ niệm nhất mà lại tôi gồm trong cuộc đời.)

– all day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời).

4.2. Vị trí của các trạng từ vào thì hiện tại xong

– already, ever, just, never: sau “have/ has” đồng thời đứng trước hễ từ phân trường đoản cú II.

– already: cũng rất có thể đứng sống cuối câu.

Ví dụ:

I have just go out. (Tôi vừa bắt đầu ra ngoài).

– yet: địa chỉ đứng ở cuối câu và được dùng trong câu nghi ngại hoặc lấp định.

Ví dụ:

He hasn’t told his family about that problem yet. (Anh ta vẫn chưa tính với mái ấm gia đình anh ta về điều đó đâu).

– so far, recently, lately, up khổng lồ present, up khổng lồ this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have checked this report recently. (Tôi kiểm tra bạn dạng báo cáo này cách đây không lâu rồi).

Xem thêm: Cách Phát Âm Tiếng Anh Đúng, Mách Bạn Bí Quyết Học Phát Âm Tiếng Anh Hiệu Quả


download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng vừa lòng cấu trúc, biện pháp dùng, vệt hiệu nhận biết 12 THÌ để vận dụng vào các chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

5. Bài tập thì lúc này Hoàn Thành

Bài tập 1: bài xích tập thì hiện tại xong với lốt hiệu nhận biết có sử dụng since và for

I …..(study) Vietnamese for the last 20 years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that bike for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì bây giờ hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: hoàn thành câu với gợi nhắc cho sắn

1. A: bởi vì you know where Kirito is?

B: Yes, …..

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming to lớn the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc và viết lại câu với trường đoản cú just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak khổng lồ John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to lớn a hotel tonight. You phone to lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone khổng lồ reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place khổng lồ live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place to lớn live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: lựa chọn dạng đúng của động từ vào ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài bác tập đổi khác thì hiện tại tại kết thúc sang vượt khứ đơn

She hasn’t written khổng lồ me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi and Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to lớn me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote lớn me was in March.Mrs.Linh started lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi & Bin were married.It’s years since he wrote khổng lồ me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá vạc âm IPA trên app Hack não Pro – núm chắc 90% tất cả phiên âm đặc biệt nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên sẽ tự tin há miệng to phát âm dựa vào tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

Với toàn bộ kiến thức về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành thực tế trên đây, Step Up tin rằng chúng ta đã nắm rõ và rất có thể vận dụng trơn tru khi sử dụng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, kết phù hợp với vốn tự vựng của bản thân bạn hoàn toàn rất có thể giao tiếp đầy niềm tin với người phiên bản xứ.