Trong bài học thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai, dauanrongthieng.vn để giúp bạn học phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo này cùng với thì tương lai gần dựa trên 1 số điểm lưu ý về mức độ, thời điểm và điều người nói muốn nhấn mạnh trong câu.

Bạn đang xem: Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn cho tương lai


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước sẽ tốt tiếng Anh như người bản xứ & cải cách và phát triển ngôn ngữ nổi bật qua các app của dauanrongthieng.vn

Đăng ký ngay để được dauanrongthieng.vn tư vấn sản phẩm phù hợp cho con.


Thì hiện tại tiếp nối mang nghĩa tương lai và tương lai gần

Trước hết, bạn làm việc cần hiểu vì chưng sao ta đề xuất phân biệt 2 thì này để tránh nhầm lẫn trong những lúc làm bài tập hoặc diễn tả ý con kiến trong các trường hợp giao tiếp.

Thì hiện tại tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

Định nghĩa: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa sau này gần nói tới một kế hoạch, ý định đã được thu xếp trước và có thời gian rõ ràng.

Công thức:


Loại câu

Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

I am going picnic this weekend.

(Tôi vẫn đi picnic vào vào ngày cuối tuần này)

Phủ định

S + am/ is/ are not +V-ing

I’m not going picnic this weekend.

(Tôi sẽ không còn đi picnic vào vào buổi tối cuối tuần này).

Nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Are you going picnic this weekend?

(Bạn sẽ đi picnic vào vào cuối tuần phải không?)

WH-question

Từ hỏi + am/ is/ are + S + V-ing?

When are you going picnic? (Khi nào các bạn định đi picnic?)


Thì sau này gần

Định nghĩa: Thì sau này gần miêu tả 1 hành vi đã gồm kế hoạch, dự định cụ thể trong tương lai. Cầm thể:

Sự kiện đã được quyết định trước lúc nói.

Dự đoán 1 sự việc xẩy ra ở tương lai dựa trên những chứng cứ, dấu hiệu ở hiện nay tại.

Sự việc, hành vi sẽ xảy ra về sau gần.

Cấu trúc:


Loại câu

Động trường đoản cú thường

Động tự “to be”

Khẳng định

S + is/ am/ are + going khổng lồ + V-inf

He is going khổng lồ get married this year.

(Anh ấy dự định kết hôn vào khoảng thời gian sau).

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going to + V-inf

He is going to get married this year.

(Anh ấy ko định kết hôn vào năm sau).

Nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going khổng lồ + V

Is he going khổng lồ get married this year? (Anh ấy sẽ kết hôn vào thời điểm năm sau chứ?)


Như vậy, xét về phương diện cấu trúc, 2 thì này kha khá giống nhau và chân thành và ý nghĩa của cả 2 thì đều nói về 1 hành động, sự việc diễn ra ở tương lai. Mặc dù nhiên, bản chất 2 hành động, vấn đề lại không giống nhau. Phần tiếp theo sẽ đề cập đến 3 điểm khác biệt giữa 2 cấu tạo này.

3 điểm khác hoàn toàn của thì hiện nay tại tiếp nối mang nghĩa tương lai và tương lai gần

Khi muốn nói về một sự kiện, hành vi sẽ xảy ra trong tương lai, chúng ta học có thể dùng kết cấu thì tương lai ngay gần hoặc bây giờ tiếp diễn. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý 3 điểm khác biệt dưới đây cùng lựa chọn sử dụng thì cho cân xứng với ngữ cảnh:

Điều người nói phải nhấn mạnh

Nếu bạn nói muốn nhấn mạnh vấn đề tính ý định của hành động, bọn họ sẽ dùng thì sau này gần.

Ví dụ: I am going lớn visit my parents this weekend. ( Tôi sẽ đi thăm ông bà vào vào buổi tối cuối tuần này).

Giải thích: nhấn mạnh thời gian “this weekend” - vào ngày cuối tuần là thời gian người nói đi thăm ông bà.

Nếu muốn nhấn mạnh vào hành động thì yêu cầu dùng thì bây giờ tiếp diễn.

Ví dụ: I am visiting my parents this weekend. (Tôi vẫn đi thăm các cụ vào vào ngày cuối tuần này).

Giải thích: nhấn mạnh hành vi “visiting my parents” - thăm ông bà của fan nói vào cuối tuần.

Mức độ chắc chắn là của sự việc

Dựa trên điểm lưu ý về điều fan nói ý muốn nhấn mạnh, các bạn sẽ thấy khi fan nói hy vọng chú trọng vào hành động thì vụ việc sẽ có tác dụng xảy ra cao hơn nữa bởi điều đó chắc chắn là sẽ xảy ra ở sau này nhưng thời gian có thể thay đổi so với thời điểm mà bạn nói đã đề cập. Như vậy, thực hiện thì hiện nay tại tiếp nối thì hành động có mức độ chắc chắn là cao hơn.

Thời điểm bước đầu hành động vấn đề (sớm - muộn)

Ở kết cấu tiếp diễn, người nói ý muốn nhấn rất mạnh tay vào hành động tức là họ xác minh sự bài toán sẽ xẩy ra sớm. Còn khi nhấn mạnh vào thời gian thì họ vẫn dùng cấu tạo tương lai gần nhằm khẳng định hành động sẽ chỉ chắc hẳn rằng xảy ra lúc đến đúng khoảng thời gian đó.

Bài tập thì hiện nay tại tiếp nối mang nghĩa tương lai

Bài 1: cho dạng đúng của động từ vào ngoặc

1. I did really well in the interview, so I ______ (start) a new job on Monday.

2. My wife và I ______ (have) a tiệc nhỏ this weekend. We"ve already bought the drinks và sent the invitations.

Xem thêm: Dùng Dầu Gội Tím Đúng Cách Dùng Dầu Gội Tím Khử Vàng, Dầu Gội Tím Cho Tóc Tẩy Có Thật Sự Hiệu Quả

3. Celia ______ (move) khổng lồ Chicago later this month. She got a job there.

4. Marla ______ (come) to lớn the meeting today. She has lớn catch a flight at 2.30 p.m.

5. What ______ (do) on Friday evening? vì you want lớn catch a movie?

6. When ______ (be) Giulia ______ (come) lớn visit us? I miss her.

7. Why ______ (join) us on this trip? You"re a great travel companion, and we"d love lớn have you there!

8. We ______ (go) shopping later today khổng lồ buy Shawn a gift. Bởi vì you want khổng lồ tag along?

9. I ______ (stay) at the MGM in Las Vegas. I booked a room two months ago lớn get a good rate.

10. I can"t wait to lớn get to lớn France. We ______ (take) a tour around the South to lớn visit the wineries.

Bài 2: tuyển lựa câu đúng nhất

1. A. I going khổng lồ a festival this weekend.

B. I’m going lớn a festival this weekend.

C. I’ll go to a festival this weekend.

2. A. She not coming to lớn the party.

B. She aren’t coming lớn the party.

C. She isn’t coming khổng lồ the party.

3. A. What you are doing tomorrow night?

B. What are you doing tomorrow evening?

C. Where you going tomorrow night?

4. A. James often arriving at noon.

B. We are taking the bus khổng lồ school every day.

C. Tim is working at the moment.

5. A. What time she is coming?

B. What time is he coming?

C. What time you are coming?

6. A. We are going khổng lồ Scotland this weekend.

B. We go to Scotland this weekend.

C. We are goes khổng lồ Scotland this weekend.

7. A. Where spend Chirsmast this year?

B. Where are you going to spend Christmas this year?

C. Where are you spending Christmas this year?

8. A. Louise is not arriving until six o’clock this evening.

B. Louise are not arriving until six o’clock this evening.

C. Louise is not going to arrive until six o’clock this evening.

9. A. Why aren’t you coming to lớn the party on Friday night?

B. Why aren’t you going khổng lồ come the các buổi party on Friday night?

C. Why isn’t you coming to lớn the buổi tiệc nhỏ on Friday night?

10. A. We aren’t going to do anything special tomorrow night.

B. We isn’t going anything special tomorrow night.

C. We aren’t doing anything special tomorrow night.

Đáp án

Bài 1:


1. Am starting

2. Are having

3. Is moving

4. Is not coming

5. Are you doing

6. Is Gulia coming

7. Aren’t you joining

8. Are going

9. Am staying

10. Are taking


1. B

2. C

3. B

4. C

5. B

6. A

7. C

8. A

9. A

10. C

Như vậy, cùng với những share trên đây, bạn học đã đượcbổ sung thêm phần kiến thức không ngừng mở rộng của thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai. Cùng những bài tập áp dụng đi kèm, dauanrongthieng.vn hi vọng bạn sẽ tiếp thu xuất sắc phần ngữ pháp này.