Việc nắm vững ngữ pháp hết sức quan trọng. Thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous Tense) là một trong thì tương đối khó sáng tỏ và xuất hiện nhiều vào đề thi. 4Life English Center (dauanrongthieng.vn) xin mang đến bạn hiểu trọn bộ công thức, cách dùng kèm ví dụ bài bác tập bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

*
Thì vượt khứ tiếp tục (Past Continuous Tense)
2. Vết hiệu nhận thấy thì thừa khứ tiếp tục 3. Phương pháp thì vượt khứ tiếp nối 4. Biện pháp dùng thì thừa khứ tiếp nối 5. Phân biệt thì vượt khứ tiếp tục với thì thừa khứ đơn 6. Một vài bài tập và lời giải thì vượt khứ tiếp nối

1. Định nghĩa thì vượt khứ tiếp tục (Past Continuous Tense)

Thì quá khứ tiếp nối nhấn bạo phổi những hành vi của sự vật, vấn đề hoặc thời hạn sự vật, sự việc đó ra mắt trong quá khứ.

2. Lốt hiệu phân biệt thì quá khứ tiếp diễn

2.1. Trong câu chứa những trạng từ chỉ thời gian và thời điểm xác minh trong thừa khứ

At + giờ đồng hồ + thời hạn trong thừa khứ (at 10 o’clock last night,…)At this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)In + năm (in 1995, in 2000)In the past (trong quá khứ)

Ví dụ:

At this time last year, I was attending an English course (attend)In 2015, he was living in UK.I was calling Mr Wilson at 9 o’clock last night but he wasn’t at home.

2.2. Có sự xuất hiện thêm của một số trong những từ hoặc cụm từ sệt biệt

Một số câu xuất hiện một số cụm từ quan trọng như: while, at that time

While I was studying in my room, my roommate was having a các buổi tiệc nhỏ in the other room.At that time last year, they were building this house.My brother was watching TV at that time.

2.3. Thì quá khứ tiếp tục có tải câu có “when” khi diễn đạt 1 hành vi đang xảy ra thì hành vi khác xen vào

We were talking when the accident happened.I was going to school when you saw me.We weren’t leaving when you called

3. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

3.1. Thể khẳng định

Cấu Trúc: S + was/were + V-ing

Trong đó:

S (subject): chủ ngữ

V-ing: động từ thêm “–ing”

Lưu ý: S = I/ He/ She/ It + was

S = We/ You/ They + were

Ví dụ:

The sun was shining & the bird are singing in the trees.I was thinking about him last night.

3.2. Thể lấp định

Cấu trúc: S + wasn’t/ weren’t + V-ing

=> Câu tủ định tả chỉ cần thêm “not” ngay lập tức sau “to be”.

Lưu ý was not = wasn’t were not = weren’t

Ví dụ:

I wasn’t thinking about him last night.We were not talking about it before you arrived.

3.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc: Was/ Were + S + V-ing ?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was

No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were

No, we/ you/ they + weren’t

=> câu hỏi ta chỉ cần đảo “to be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

Were we making too much noise?Was I talking too much?

4. Giải pháp dùng thì quá khứ tiếp diễn

*
Cách dùng thì thừa khứ tiếp diễn

4.1. Biểu đạt một hành động đang xảy ra tại thời gian trong vượt khứ

While it was snowing in Iowa, the sun was shining in Florida.I was chatting with my friends while my teacher was teaching the lesson yesterday.

4.2. Nhấn mạnh vấn đề diễn biến, quy trình của sự vật, sự việc hay thời gian mà sự vật, sự việc đó diễn ra

He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.At 10 a.m yesterday, she was watching TV.She was cooking at 7 p.m yesterday.

Xem thêm: Những Trò Nghịch Ngu Nhất Thế Giới Của Con Gái Xinh, Free Fire Những Thằng Ngu Nhất Thế Giới

4.3. Biểu đạt hành đụng lặp đi lặp lại trong quá khứ đồng thời có tác dụng phiền đến người khác

He was always making mistakes even in easy assignments.He was always forgetting his girlfriend’s birthday.My dad was always complaining about my room when he got there.

4.4. Biểu đạt hành đụng đang xảy ra thì có hành động khác xen vào

I lost my keys when I were walking home.It was raining while we had dinner.I saw the department stores when I were sitting on the bus.

5. Rành mạch thì quá khứ tiếp nối với thì quá khứ đơn

5.1. Về công thức

Thì thừa khứ tiếp diễn: cách làm chung: S + was/were + V – ing

Thì quá khứ đơn:

Đối với hễ từ Tobe: S + was/were + adj/NounĐối với đụng từ thường: S + V – ed

5.2. Về kiểu cách dùng

Giống nhau: Cả thì quá khứ tiếp nối và thì vượt khứ đơn đều được áp dụng để chỉ mọi sự vật, vụ việc đã ra mắt và xong trong thừa khứ. Không kép nhiều năm đến bây giờ và tương lai.

Khác nhau:

Thì quá khứ tiếp diễn: Khi nói về việc việc đã xẩy ra và xong xuôi trong quá khứ, thông thường họ hay thực hiện thì vượt khứ đơn. Ví dụ: My sister came home late last night.Diễn đạt những hành vi liên tiếp xảy ra trong thừa khứ Ví dụ: She came home, switched on the light.Thì quá khứ đơn:Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra tại một thời điểm trong thừa khứ hoặc lúc muốn nhấn mạnh vấn đề diễn biến, quy trình của vấn đề ta dùng thì thừa khứ tiếp diễn. Ví dụ: What were you doing during the day?Diễn đạt hai hành động xảy ra song song nhau trong thừa khứ. Ví dụ: While my dad was reading English book, my mom was cooking dinner.

6. Một trong những bài tập và câu trả lời thì quá khứ tiếp diễn

*
Một số bài bác tập và lời giải thì thừa khứ tiếp diễn

6.1. Bài bác tập 1

What you (do) at 8 pm yesterday?Where you (go) when I saw you last weekend?My father (watch) TV when I got home.At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.My mother (not do) the housework when my father came home.I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.I (drive) my car very fast when you called me.They (not go) lớn school when I met them yesterday.My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

6.2. Bài tập 2

The television was on, but nobody ……….The doorbell rang while I ……….Ann fell asleep while she ……….Matt phoned while we …………..We saw an accident while we ……….

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

were you doing.were you going.was watching.were building.wasn’t doing.was chatting – was teaching.was preparing.was driving.weren’t going.was reading.

Bài tập 2:

was watching it.was having a shower.was reading the paper.were having dinner.were waiting the bus.

Trên đấy là phần công thức, bí quyết dùng của thì quá khứ tiếp diễn kèm ví dụ chi tiết mà 4Life English Center (4Life.vn) tổng hợp. Cần cù và làm bài bác tập tương đối đầy đủ sẽ giúp các bạn đạt được hiệu quả như ý. Chúc các bạn học tốt.