Bài học tập này sẽ share đến chúng ta chức năng, địa điểm của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ) vào câu, đang giúp các bạn nhận biết vị trí và biện pháp dùng tính từ và trạng tự nhé!


*

Tính từ với Trạng trường đoản cú là công ty điểm quan trọng lúc luyện thi TOEIC. Trong chủ điểm này, TOEIC sẽ triệu tập vào một trong những phần đặc biệt như sau: Vị trí tính từ, trạng từ; đối chiếu hơn kém; bây giờ phân từ bỏ (V-ing) cùng Quá khứ phân tự (V-ed).

Bạn đang xem: Cách dùng trạng từ và tính từ

Unit 4: Ngữ Pháp TOEIC trọng yếu | Anh ngữ Ms Hoa

Để trả lời được thắc mắc của họ, đặc biệt là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, chúng ta phải nắm vững chức năng, địa chỉ của tính từ tương tự như cách nhận biết tính từ và trạng từ thông qua đuôi của từ bỏ (phần này tôi đang nói trong share Kinh nghiệm level 500-750.) Nếu chúng ta chưa có lộ trình học TOEIC 500- 750 cô gửi tặng kèm các em nhé! 

các em tìm hiểu thêm lộ trình học TOEIC ONLINE MIỄN PHÍ:

 

Mục tiêu của bài viết hôm nay, tôi muốn chúng ta học và nhớ vị trí của tính từ, trạng từ vào một câu. Việc này coi như chúng ta đã rứa được 50 % vấn đáp đúng cho loại câu hỏi này.

I. Tính năng tính từ bỏ (Adj):

Adjective (Adj)

- Tính tự là từ dùng làm chỉ tính chất, color sắc, trạng thái,...

- Tính từ được dùng để làm mô tả đặc thù hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.

Xem thêm: Xem Phim Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân, Màn Đêm Ở Cáp Nhĩ Tân Full 33/33

Adverb (Adv)

- Trạng tự thường là một trong thành phần bổ sung ý nghĩa đến động tự hoặc cả câu

II. Vị trí tính từ (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau động từ to be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một số động từ thắt chặt và cố định khác (chủ điểm cực kỳ quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more và more exciting

- Your friend seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman 

 1. Đứng sau cồn từ thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trước tính từ

Ex:

- It"s a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good.

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng từ khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, bửa nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here

 

Bổ sung thêm cho các bạn sự biến hóa nghĩa của một trong những trạng từ đặc biệt quan trọng khi tất cả và không có đuôi –ly nhé:

1. Free• không lấy phí (không trả phí) You can come in free.• freely (tự do làm cái gi ) He could speak freely about it.

2. Hard• hard ( chuyên cần , chăm chỉ ) He works hard.• hardly ( hi hữu khi , trạng trường đoản cú tần suất, số đông không ) He hardly knows her.

3. High• high ( độ dài )Planes fly high.• highly ( nhiều ) a highly paid job

4. Late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (gần đây, signal word mang lại thì lúc này hoàn thành, hiện tại xong xuôi tiếp diễn ) What have you been doing lately?.

5. Wide• wide ( mở rộng ) open the door wide.• widely (nhiều nơi) He has traveled widely

Sau đó là một số bài luyện tập đê các em có tác dụng quen cũng tương tự hiểu rõ về Chức năng, địa chỉ của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ). Các em tránh việc bỏ qua nhé!

 

Chúng ta đã dứt bài Trạng từ bỏ - Tính từ, bên nhau chuyển sang bài học tiếp theo sau nhé: Pronoun (Đại từ)