​Các tự nối trong giờ Anh được thực hiện trong văn nói cùng văn viết nhằm mục tiêu mục đích dẫn dắt fan đọc, gửi ý, đưa câu và thể hiện những mối tình dục giữa các mệnh đề một cách rõ ràng, dễ nắm bắt hơn.


Vậy, để có thể viết cùng nói giờ Anh một cách súc tích hơn, hãy trang bị cho mình đa số từ nối trong tiếng Anh cơ bạn dạng nhất mà bất kể người học nào cũng nên biết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng từ nối trong tiếng anh


​Khi từ gửi ý nối 2 mệnh đề hòa bình trong 1 câu, hoặc 2 câu với nhau, nó đề nghị đứng giữa 1 trong các 3 cặp vết sau: chấm - phẩy, phẩy - phẩy, chấm phẩy- phẩy.


​Dùng để liệt kê: nếu bao gồm 2 người, đồ được liệt kê thì trước and không tồn tại dấu phẩy, từ 3 người/ thứ trở lên: & gắn với người/vật được liệt kê cuối cùng, có thể có hoặc không tồn tại dấu phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường mở màn câu, dùng để làm giới thiệu thêm 1 điều gì sát bên cái đã nói ngơi nghỉ trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc thân câu, thường đứng trước N; dùng làm đề cập đến cái gì đó tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ thân trợ hễ từ với V chính

Ít khi đứng đầu câu (informal)

VD: We also spoke about marketing.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Chú ý kết cấu đảo: Not only + trợ hễ từ + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, thân hoặc cuối câu; luôn nằm thân 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students khổng lồ transfer to a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu, nằm trong lòng 3 cặp dấu

VD: sale plans give us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports oto manufacturer.


​Thường dẫn đầu câu, thân câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports oto manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - and besides, I don"t lượt thích Italian food.


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là dấu phẩy

VD: There are many interesting places to visit in the city.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng thân câu, dùng để làm liệt kê tất cả những ví dụ/ trường hợp hoàn toàn có thể có, thường là tên người, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, and Jack – failed the course.


​Đứng thân câu, dùng để liệt kê 1 hoặc 1 vài lấy ví dụ như chứ chưa phải toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu

VD: You don"t lượt thích your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t add up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng giữa câu, sử dụng khi bước đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng giữa câu, không nhiều khi mở màn câu (informal); nếu như muốn đứng đầu câu, ta bắt buộc dùng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, giữa, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.

Xem thêm: Thy Ơi Thy Thy Có Biết Không Thy, Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi (Remix)


​Đứng đầu, giữa câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, giữa câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, thân câu, trọng thể hơn However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going khổng lồ expand this year.


​Đứng thân hoặc đầu câu

VD: While my sister has xanh eyes, mine are brown.

I have brown eyes while my sister has blue ones.


​Đứng đầu hoặc thân câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ vật được đối chiếu phải mang tính tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​Có thể đứng ở đầu, giữa và cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the test.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the test.

Mary didn’t study. She failed the test, therefore.


​Chủ yếu đuối đứng sống đầu, thân câu

VD: We have invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left him, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng trọng tâm hoặc đầu câu, 2 tự này có 1 chút không giống nhau trong bí quyết dùng:

- Hence: thường dùng chỉ tương lai

- Thus: hay được sử dụng chỉ thừa khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more & more complicated. Hence, we will have lớn proceed with caution.


​Đứng trọng điểm câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 tự này có 1 chút không giống nhau trong bí quyết dùng:

- Then: thường dùng để chỉ nhà ngữ khác không hẳn người nói

- So: có thể dùng nhằm chỉ fan nói hoặc bạn khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have to walk.’ (chủ ngữ không giống nhau)

The last bus has gone, so we will have khổng lồ walk.


​Đứng làm việc đầu hoặc giữa câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable khổng lồ supply all items within 2 weeks owing to the demand.

​- Due lớn the fact that / Owing to the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due khổng lồ the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe in incentive schemes, because we want our employees lớn be more productive.


​Đứng đầu câu, trước lốt phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đấy là tổng hợp những từ nối trong giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản nhất mà các bạn cần nắm vững để có thể giao tiếp tương tự như viết luận tốt.


*

*

Với phương châm "Keep It Simple & Stupid" - KISS English ý muốn rằng các bạn sẽ giỏi giờ đồng hồ Anh nhanh chóng và thành công xuất sắc trong cuộc sống. Giả dụ bạn thương mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...


*

*


*

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 68%

Dành cho những người mới bắt đầu:

NHẬN ƯU ĐÃI >>

*

Tất cả ngôn từ trên website đã được bảo vệ bản quyền bởi DMCA. Vui miệng không copy hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào, đề cập cả đoạn phim và hình ảnh.