1. Hầu hết điều nên biết về report tình hình thực hiện hóa đối kháng theo số lượng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

báo cáo tình hình áp dụng hóa solo được chia thành 2 tiến trình là theo quý cùng theo tháng. Rứa thể:

Theo Điều 5, Khoản 4, Thông bốn 119/2014/TT-BTC và sửa thay đổi khổ vật dụng 2, Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, báo cáo tình hình thực hiện hóa 1-1 theo tháng là dành cho doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao về Thuế.

Theo Điều 27, Thông tứ 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp mới thành lập, có hoạt động dưới 12 tháng ở trong diện rủi ro cao về Thuế. Thời hạn nộp muộn nhất là ngày trăng tròn của mon sau.

báo cáo tình hình áp dụng hóa 1-1 theo quý dành riêng cho những doanh nghiệp còn sót lại (không có thông tin của Thuế về vấn đề doanh nghiệp trực thuộc loại rủi ro cao về Thuế).

lưu ý: Theo Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường vừa lòng trong kỳ không sử dụng hóa đơn (xuất hóa đơn) có nghĩa là không tạo nên hoạt động bán hàng thì vẫn bắt buộc làm report tình hình sử dụng hóa 1-1 theo số lượng hóa 1-1 sử dụng bằng không (=0).

2. Giải pháp lập report tình hình sử dụng hoá đơn.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK.

Bước 2: Vào mục “Hoá đơn" -> "Báo cáo tình hình sdụng hóa đối chọi (BC26/AC)"

*

Bước 3: Nhập các số liệu trên những cột.

Màn hình vẫn hiển thị như sau:

*

các bạn tiến hành lên tờ khai theo phía dẫn sau:

Cột 1: Cột trang bị tự_ thêm loại => bấm “F5", xóa => bấm "F6".

Cột Mã các loại hóa đơn: Chọn nhiều loại hóa đơn muốn báo cáo

+ chọn “01GTKT" -> nếu như sdụng hóa đối chọi GTGT

+ chọn "02GTTT"-> trường hợp sdụng hóa đơn bán sản phẩm

Cột 2: Tên nhiều loại hóa đơn

- không cần phải nhập ứng dụng sẽ tự động nhảy.

Cột 3: cam kết hiệu mẫu hóa đơn

- Nhập theo mẫu trên hóa solo của DN.

Vd: 01GTKT0/001.

Cột 6,7: tự số - Đến số: Số tồn đầu kỳ

- nếu như là lần đầu tiên => từ bỏ nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, trường đoản cú kỳ thứ hai trở đi => Ứng dụng sẽ tự nhảy số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, chất nhận được sửa.

VD: Cột 6: 0000001; Cột 7: 0000050

Cột 8, 9: tự số - Đến số: Số mua/ thành lập trong kỳ

Nhập dạng số. Trường hợp trong kỳ không đặt in hóa 1-1 và thông báo phát hành => Không yêu cầu nhập.

VD: trong kỳ thông báo phát hành 50 hóa solo từ 51 - 100.

=> Nhập: "Cột 8: 0000051; Cột 9: 0000100".

Cột 10, 11, 12: ứng dụng sẽ tự động hóa nhảy.

Xem thêm: Làm Sao Để Chàng Yêu Mình - Làm Sao Để Anh Ấy Yêu Mình Nhiều Hơn

Cột 13: con số đã sử dụng.

- Nhập con số hóa đối chọi đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn: Xóa bỏ, mất, hủy) cùng phải nhỏ hơn hoặc bằng Cột số 5.

VD: vào kỳ thực hiện 50 hóa đơn trong các số ấy không xóa bỏ, mất, bỏ hóa đơnnào => Ghi: 50

Cột 14, 16, 18: Phần mềm tự động hóa nhảy.

Cột 15, 17, 19:

- Nhập “Mã số hóa đơn" xóa bỏ, mất, hủy cùng không được trùng nhau.

VD: trong kỳ xóa bỏ 1 hóa đơn, Mã số hóa 1-1 đó là 0000005

=> Nhập vào Cột 15: 0000005

- Nếu phần đa hóa đối chọi bị xóa bỏ, mất, bỏ không tiếp tục

=> đề nghị viết lốt (;) vào giữa những số.

VD: trong kỳ có làm mất 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đối chọi này là: 0000006; 0000011; 0000128

=> Nhập vào Cột 17: 0000006; 0000011; 0000128

- Nếu mọi hóa đối chọi bị xóa bỏ, mất, hủy liên tục nhau => kê khai bên dưới dạng khoảng và áp dụng dấu (-)

VD: trong kỳ bao gồm hủy 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đối kháng này là: 0000006; 0000007; 0000008

=> Nhập vào Cột 19: 0000006 - 0000008.

Cột 20, 21, 22: Tồn cuối kỳ: Sẽ auto nhảy.

*

- tín đồ lập biểu: Nhập tên người thực hiện báo cáo.

- Người đại diện thay mặt theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

- Ngày lập báo cáo: mang định là ngày hiện tại, cho phép sửa dẫu vậy không được lớn hơn ngày hiện nay tại.


Bước 4: Ấn nút “Ghi", nếu bao gồm lỗi sai ứng dụng sẽ tự động báo

Bước 5: Cuối cùng, ấn nút “Kết xuất XML" rồi nộp qua mạng đến Cơ quan liêu Thuế quản lý trực tiếp.

*

3. Thời hạn nộp report tình hình sử dụng hóa đơn.Theo tháng: Chậm độc nhất lă ngày 20 của mon sau.Theo quý:

- Quý I nộp muộn nhất là ngày 30/4

- Quý II nộp muộn nhất là ngắy 30/7

- Quý III nộp muộn nhất là ngày 30/10

- Quý IV nộp muộn nhất là ngày 30/01 của năm sau.

trên đây, MY-INVOICE sẽ hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bằng phần mềm HTKK của Tổng viên Thuế đưa ra tiết.