Khi học tiếng anh, bạn sẽ thường xuyên gặp gỡ các đại từ quan hệ trong số bài thi. Đại từ quan hệ nam nữ trong tiếng anh (relative pronouns) rất có thể được dùng một trong những mệnh đề khẳng định (defining clause) hay hầu hết mệnh đề không khẳng định (non-defining clause).

Bạn đang xem: Cách nói 2 câu dùng đại từ quan hệ


1. Chức năng của đại từ quan hệ tình dục trong giờ đồng hồ anh

Đại từ quan lại hệ(relative pronouns) có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:

- gắng cho một danh từ ngay lập tức trước nó, làm một trách nhiệm trong mệnh đề (clause) theo sau, liên kết mệnh đề cùng với nhau.

- Đại từ quan hệ nam nữ có vẻ ngoài không biến hóa dù cố kỉnh cho một danh từ bỏ số ít hay số nhiều.

- Động trường đoản cú theo sau thay đổi tùy theo tiền tiến tự của đại từ quan tiền hệ. Mệnh đề gồm chứa đại từ quan hệ giới tính được gọi là mệnh đề quan hệ tình dục (relative clause) tuyệt mệnh đề tính ngữ (adjective clause). Danh từ được đại từ quan hệ sửa chữa gọi là chi phí tiến trường đoản cú (antecedent) của nó.

2. Cấu tạo và cách dùng cơ bạn dạng các đại từ quan hệ giới tính trong tiếng anh

Các mệnh đề trong giờ Anh được nối cùng nhau bằng những đại từ cho nên, đại từ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Các đại từ quan hệ giới tính trong giờ đồng hồ anh:

2.1. Cấu trúc với đại từ quan hệ nam nữ trong tiếng anh Who

- Who quản lý từ vào mệnh đề quan hệ giới tính và sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ ngườiCấu trúc : .. N (person) + WHO + V + O

2.2. Kết cấu với đại từ tình dục trong giờ anh Whom

- Whom có tác dụng túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan hệ giới tính và sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ ngườiCấu trúc : ..N (person) + WHOM + S + V


*

(Cấu trúc các đại từ quan tiền hệ)

2.3. Kết cấu với đại từ quan hệ nam nữ trong tiếng anh Which

- Which quản lý từ hoặc túc từ trong mệnh đề dục tình và sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vậtCấu trúc:

.N (thing) + WHICH + V + O.N (thing) + WHICH + S + V

2. 4. Cấu trúc, bí quyết dùng cùng với đại từ tình dục trong giờ anh That

- That có thể thay rứa cho vị trí của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định- các trường hợp hay sử dụng That :+ lúc đi sau các hình thức so sánh nhất+ lúc đi sau những từ: only, the first, the last+ khi danh từ bỏ đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật+ lúc đi sau các đại trường đoản cú bất định, đại từ phủ định, đại từ bỏ chỉ số lượng: anyone, anything, anybody , no one, nobody, nothing, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.


Example :

He was the most interesting person that I have ever met

It was the first time that I heard of it

These books are all that my sister left me

She talked about the people và places that she had visited

- các trường hòa hợp không cần sử dụng đại từ quan hệ tình dục trong tiếng anh that:

+ Không cần sử dụng That vào mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định+ Không dùng That sau giới từ

2.5. Kết cấu với đại từ tình dục Whose

Whose được dùng làm chỉ mua cho danh từ bỏ chỉ tín đồ hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức sCấu trúc: ..N (person, thing) + WHOSE + N + V .


*

(Cách dùng các đại từ quan tiền hệ)

3. Chi tiết cách dùng các đại từ quan hệ nam nữ trong tiếng anh

3.1. Cách dùng đại từ quan hệ giới tính với vết câu

Ta cần sử dụng dấu phẩy , khi danh từ đứng trước các đại từ quan hệ who, which, whom... Là:

+ Danh từ bỏ riêng, tên riêng

Ha Noi, which ....

Mary, who is ...

+ có this, that, these, those đứng trước danh từ:


This book, which....

+ tất cả sở hữu đứng trước danh từ:

My mother, who is ....

+ Là vật duy duy nhất mà người nào cũng biết: Sun (mặt trời), moon (mặt trăng)

The Sun, which ...

Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Sơn Giả Vân Gỗ Trên Sắt Mạ Kẽm, Hướng Dẫn Sơn Giả Gỗ Trên Sắt Hộp

3.2. Biện pháp dùng lốt phẩy lúc đại từ tình dục trong giờ đồng hồ anh

Nếu mệnh đề quan liêu hệ trọng tâm thì dùng 2 vệt phẩy đặt ở đầu cùng cuối mệnh đề

Ex: My mother, who is a cook, cooks very well

Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì sử dụng một vệt phẩy đặt ở đầu mệnh đề còn cuối mệnh đề thì cần sử dụng dấu chấm

Ex: This is my mother, who is a cook .


*

(Cách lược quăng quật đại từ quan tiền hệ)

3.3. Biện pháp dùng tốt lược quăng quật đại từ quan hệ trong giờ đồng hồ anh Who, Which, Whom...

Khi nó làm cho túc từ với phía trước nó không tồn tại dấu phẩy hoặc không tồn tại giới từ bỏ (whose không được bỏ)

Ex: This is the book which I buy

Trong câu trên, ta thấy which là túc từ (chủ từ bỏ là I, động từ là buy), phía trước không có phẩy tốt giới từ gì cả nên hoàn toàn có thể bỏ which đi thành

-> This is the book I buy.


Còn trong câu : This is my book, which I bought 2 years ago

Trước chữ which gồm dấu phẩy buộc phải không thể quăng quật đại từ quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ anh được

Câu : This is the house in which I live

Trong câu này, trước which gồm giới tự in bắt buộc cũng không quăng quật which đựơc.

This is the man who lives near my house - Who là chủ từ (của động từ lives) buộc phải không thể quăng quật nó được.

3.4. Bí quyết dùng đại từ quan hệ giới tính trong tiếng anh That

Không được sử dụng That lúc phía trước đại từ quan hệ có dấu phẩy hoặc giới từ

Ex: This is my book, that I bought 2 years ago.

Câu này sai do phía trước gồm dấu phẩy ta đề nghị dùng which.

Ex: This is the house in that I live.

Câu này cũng sai do phía trước có giới trường đoản cú in - đề xuất dùng which

3.5. Bí quyết dùng đại từ dục tình trong giờ anh bắt buộc

Ta buộc phải dùng That khi danh từ cơ mà nó sửa chữa gồm 2 danh trường đoản cú trở lên trong những số ấy vừa có người vừa gồm vật.

Ex: The man & his dog that....

That thay thế cho: fan và chó

Tuyền Trần

Video liên quan


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Cách nói 2 câu dùng đại từ quan liêu hệ
Mẹo HayCách