1. Áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 gồm cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

*

Đối cùng với hóa solo điện tử không có mã của cơ quan Thuế:

Sau lúc người cung cấp lập hóa đơn và gởi hóa đơn cho những người mua, người phân phối sẽ chuyển dữ liệu hóa solo điện tử tới ban ngành Thuế (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua tổ chức hỗ trợ dịch vụ hóa 1-1 điện tử).

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Theo 2 trường đúng theo nêu bên trên thì tất cả các hóa đơn điện tử bao gồm mã và hóa solo điện tử không tồn tại mã của cơ quan thuế rất nhiều đã được gửi dữ liệu đến cơ sở Thuế và được tàng trữ dữ liệu tại phòng ban Thuế.Vì vậy, người nộp thuế sẽ chưa phải lập report tình hình áp dụng hóa deals quý (BC26/AC) như trước đây.

2. Một số đối tượng người tiêu dùng vẫn phải báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn

Theo luật mới một vài tổ chức, hộ, cá thể kinh doanh thực hiện hóa đối chọi mua của cơ quan thuế cần nộp báo cáo tình hình thực hiện hóa đơn theo cách thức tại Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, ví dụ như sau:Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh download hóa đơn của cơ sở thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình áp dụng hóa solo (BC26/HDG) và bản hóa đối chọi sử dụng trong kỳ cho cơ quan liêu thuế làm chủ trực tiếp.

*

Một số đối tượng người dùng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Xem thêm: Who Whom Which That Whose Cách Dùng, Cách Sử Dụng Who, Whom, Và Whose

Theo Điều 20, Nghị định 123/2020/NĐ-CP trường hợp khối hệ thống cấp mã của cơ sở Thuế gặp gỡ sự cụ và chưa khắc phục được:“Trường phù hợp trong thời gian chưa khắc chế được sự thế của cơ quan thuế thì phòng ban thuế có phương án bán hóa đối kháng do cơ quan thuế đặt in cho một vài tổ chức, cá thể để sử dụng. Sau khi khối hệ thống cấp mã của cơ quan thuế được tương khắc phục, ban ngành thuế thông tin để các tổ chức, cá thể tiếp tục áp dụng hóa đối chọi điện tử tất cả mã của ban ngành thuế chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của cơ sở thuế, tổ chức, cá thể gửi report tình hình thực hiện hóa 1-1 giấy đã cài đặt của cơ quan thuế theo mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định này.”Một số trường vừa lòng khác cần nộp báo cáo theo sự khiếu nại phát sinh. Ráng thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ tởm doanh, cá thể kinh doanh bán hàng hóa, thương mại & dịch vụ có trách nhiệm nộp report tình hình sử dụng hóa solo và bảng kê hóa đối kháng sử dụng vào kỳ khi:

Chia, tách, sáp nhập, phá sản, giải thể hay thay đổi sở hữu.Giao, khoán, bán, thuê mướn doanh nghiệp công ty nước.

3. Report tình hình thực hiện hóa đơn lần cuối cùng

Sau khi nhận thấy thông báo gật đầu sử dụng hóa đối chọi điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp nên nộp báo cáo tình hình thực hiện hóa đối chọi mẫu BC26 có đính kèm phụ lục 3.12 quyết toán hóa 1-1 giấy với hóa 1-1 điện tử theo qui định cũ

Lưu ý khi lập mẫu BC26 lần cuối cùng:

Mặc mặc dù khi đưa lên áp dụng hóa đơn điện tử, hầu như doanh nghiệp không hẳn báo tình hình sử dụng hóa đối chọi nhưng lúc đang chuyển nhượng bàn giao giữa hóa đơn cũ cùng hóa 1-1 mới, công ty lớn nên báo cáo nhằm tránh băn khoăn khi bị thanh tra, kiểm tra.Mẫu BC26 lần cuối cùng nhằm mục đích quyết toán, chốt lại thời điểm chuyển đổi lên hóa solo kiểu mới cần còn tồn gần như hóa 1-1 nào, kế toán nên chọn lựa ngày đầu là thời điểm đầu quý tới làngày mong mỏi chốt gửi lên hóa đơn điện tử.

*

Báo cáo thực trạng sử dụng hóa đối chọi lần cuối cùng.