Các tài liệu lí giải C/C++ trên website o7planning shop chúng tôi sử dụng Eclipse IDE. Bạn cần setup và thông số kỹ thuật Eclipse và môi trường xung quanh C/C++ trước lúc bắt đầu. Bạn có thể xem hướng dẫn tại:C là ngôn ngữ thành lập trước, cùng là ngôn từ hướng thủ tục, nó dễ dàng được xúc tiến và chạy trên các hệ điều hành. C++ ra đời sau mở rộng từ C nó mang vào có mang lập trình hướng đối tượng, C là gốc rễ của C++, và C++ không ra đời để thay thế C, các thư viện của chính nó được không ngừng mở rộng lên rất nhiều.Bạn sẽ xem: Cách áp dụng c không lấy phí 5Lập trình hướng giấy tờ thủ tục ở đây gồm nghĩa là: các file nguồn (Chứa code của bạn) vẫn chứa những hàm. Trong khi đó hướng đối tượng người tiêu dùng file nguồn chứa một class (lớp) và trong class tất cả chứa những phương thức. Để hotline một cách tiến hành trong một class bạn cần tạo thành một đối tượng người tiêu dùng của class và kế tiếp gọi hàm thông qua đối tượng người tiêu dùng này, trong khi đó với hướng thủ tục bạn có thể gọi trực tiếp.Trong tài liệu chỉ dẫn này tôi đang hương dẫn bạn thao tác làm việc trên C. Còn C++ sẽ được đề cập cho tới trong một tư liệu khác.Nếu bạn thao tác làm việc với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn phải mở Eclipse với quyền Administrator, có một trắc trở là Eclipse ko in các message ra màn hình Console trong trường thích hợp chạy ở cơ chế thông thường.

Bạn đang xem: Cách sử dụng c free 5


*

Trong tài liệu này tôi đang hướng dẫn các bạn lập trình C (C++ sẽ gợi ý trong tài liệu khác). Tuy vậy project mà bọn họ tạo ra tại đấy là C++, nhưng chúng ta chỉ sử dụng những thư viện của C.

Xem thêm: Cô Dâu Thu Sao Hoa Cương Mới Nhất, Thu Sao Hoa Cuong


*

*

*

*

Chú ý: Hãy đổi tên hàm main của tệp tin nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial do một project của C chỉ được cho phép một hàm main trên toàn thể Project.

// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#includeint main() // printf là một hàm của thư viện stdio.h// Đây là một trong những hàm để in ra màn hình hiển thị Console một loại chữ.// là ký kết tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông báo ứng dụng vẫn kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;Có một vài ba chú ý: Có một vài hàm trong tủ sách conio.h của C dường như không được hỗ trợ trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là 1 trong những hàm tạm ngưng chương trình chờ cho tới khi người dùng gõ một cam kết tự bất kỳ mới liên tục chạy tiếp. Bởi vì vậy trong giải đáp này tôi cố gắng không sử dụng các hàm như vậy trong các ví dụ.