Trong 12 thì cơ bạn dạng của tiếng Anh chắc bao gồm lẽ chúng ta đã thân thuộc với thì hiện nay tại dứt tiếp diễn. Mặc dù nhiên, liệu bạn đã biết phương pháp sử dụng thì một cách chính xác chưa? Hãy cùng Step Up tìm kiếm hiểu chi tiết giúp bạn làm rõ hơn qua bài viết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous) và bài tập có đáp án


1. Thì Hiện Tại kết thúc Tiếp Diễn trong giờ Anh

*
*

Dấu hiệu dìm biết:

Với hiện tại hoàn thành: Ever, never, just, already, recently, since, for

Với hiện tại kết thúc tiếp diễn: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…


6. Bài xích tập Thì hiện nay Tại dứt Tiếp Diễn có đáp án

Các các bạn vừa xét nghiệm phá hoàn thành phần định hướng của thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn. Bây giờ chúng ta hãy với mọi người trong nhà thực hành một vài bài tập để xem bản thân đã thấu hiểu bài cho đâu cũng như hỗ trợ thêm về kiến thức và kỹ năng cấu trúc ngữ pháp giờ Anh nhé.

Bài 1: hãy chọn dạng đúng của rượu cồn từ có trong ngoặc.

1. He ________ (sleep) for hours now because he didn’t get enough sleep last night.

2. When she arrived, her family ________ (have) dinner.

3. Where are you now? He ______ (wait) for you for so long.

4. My father ________ (still/do) the gardening since I came home. Meanwhile, my brother ______ (do) his homework.

5. Her mother ________ (go) shopping since she went out with her friends.

6. We would like to eat something because we ________ (not eat) for the whole day.

7. It ______ (rain) for the whole morning, so she doesn’t want khổng lồ go out.

8. John Wick _____ (watch) his favorite film since I came.

Bài 2: trả tất các câu sau dựa vào những từ gợi nhắc cho sẵn.

1. We/not/want/go/because/be/play/football

2. Chingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.

3. He/drink/alcohol/since/we/see/

4. I/do/work/whole/day//now/be/tired.

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Bài 3:

1. We are waiting for the bus. We started waiting for 10 minutes.

We ….. For 10 minutes.

2. I’m learning English. I started classes in October.

I ….. Since October.

Xem thêm: Xem Phim Quan Huyện 9 Tuổi Full Hd, Quan Huyện 9 Tuổi

3. Nhị is working in London. He started working there on trăng tròn July.

……. Since trăng tròn July.

4. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago.

……. For years.

Bài 4:

1. You have just arrived to meet a friend who is waiting for you.

You ask: (you/wait/long) ………..

2. You meet a friend in the street. His face & hands are dirty.

You ask: (what/to/do?) ………..

3. A friend of yours is now working in a shop. You want lớn know how long.

You ask: (how long/you/work/there?)

4. A friend tells you about his job – he sells computers. You want lớn know how long

You ask: (how long/you/sell/computers?) ………..

Đáp án

Bài 1: has been sleeping/ were having/ has been waiting/ has still been doing/has been doing/has been going/ haven’t been eating/ has been raining/ has been watching

Bài 2:

1. We don’t want to go out because We have been playing football.

2. Chingun has been sleeping for hours, so the house is very quiet.

3. He has been drinking alcohol since we saw him.

4. I have been doing my homework for the whole day, so now I am tired.

5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy.

Bài 3:

1. Have been waiting

2. Have been learning English

3. He has been working there

4. They’ve been going there

Bài 4:

2. Have you been waiting long?

3. What have you been doing?

4. How long have you been working there?

5. How long have you been selling computers?

Trên phía trên là nội dung bài viết tổng hòa hợp về thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn. Step Up hy vọng rằng đã hướng dẫn cho mình đọc những thông tin hữu ích nhất. Để làm rõ nhiều hơn về từ bỏ vựng những chủ đề cũng giống như để áp dụng linh hoạt, hãy cùng tìm hiểu thêm các phương pháp học từ vựng tiếng Anh sáng tạo, hiệu quả, buổi tối ưu thời gian cùng với sách gian lận Não 1500: bao hàm 50 unit thuộc những chủ đề khác nhau, cùng với đó là sử dụng trong tiếp xúc hàng ngày. Các bạn sẽ được hưởng thụ với phương pháp học thông minh cùng truyện chêm, âm thanh giống như và phạt âm shadowing, rèn luyện cùng ứng dụng Hack Não nhằm luyện nghe, phát âm với kiểm tra các từ vựng giờ đồng hồ Anh đã học.