Cách tính độ nhiều năm cung tròn là cách tính giúp họ dễ dàng hiểu rằng độ lâu năm cung trong số đó có độ lâu năm bao nhiêu:

Trên con đường tròn nửa đường kính RR, độ lâu năm ll của một cung tròn n° được xem theo phương pháp l=(πRn)/180

Trong đó:

π nói một cách khác là hằng số Archimedes, là một hằng số toán học có quý giá bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của mặt đường tròn đó. Hằng số này còn có giá trị xấp xỉ bằng 3,14159.R là bán kính hình tròn.N là độ của cung tròn.L là độ dài cung tròn.

Bạn đang xem: Cách tính chiều dài hình tròn


Công thức tính độ dài con đường tròn

Độ dài con đường tròn (còn hotline là chu vi hình tròn) được kí hiệu là CC.

Độ dài CC của một con đường tròn có cung cấp kính RR được tính theo công thức: C=2πRC=2πR.

Nếu gọi dd là đường kính của đường tròn (d=2Rd=2R) thì C=πdC=πd.

*

Cung tròn là gì?

Cung trong hình học (ký hiệu: ⌒) là đoạn đóng của một đường cong khả vi trong một đa tạp. Cung tròn là 1 phần của đường tròn hay là 1 phần của chu vi (biên) của hình tròn.

Nếu không tồn tại ghi chú gì không giống thì cung trong bài viết này được hiểu là cung tròn, tức quỹ tích những điểm thuộc mặt đường tròn nằm giữa hai điểm.

Đường tròn là gì?

Trong hình học phẳng, đường tròn (hoặc vòng tròn) là tập thích hợp của tất cả những điểm trên một mặt phẳng, giải pháp đều một điểm mang đến trước bằng một khoảng cách nào đó. Điểm đến trước hotline là tâm của mặt đường tròn, còn khoảng chừng cho trước gọi là bán kính của con đường tròn.

Đường tròn trung ương O bán kính R ký kết hiệu là (O;R)

Đường tròn là một trong những hình khép kín đáo đơn giản phân tách mặt phẳng ra có tác dụng 2 phần: phần phía bên trong và phần bên ngoài. Trong những khi “đường tròn” rạng rỡ giới của hình, “hình tròn” bao gồm cả ma lanh giới và phần bên trong.

Đường tròn cũng khá được định tức thị một hình elíp đặc biệt với nhị tiêu điểm trùng nhau và tâm sai bằng 0. Đường tròn cũng là hình bảo phủ nhiều diện tích s nhất bên trên mỗi đơn vị chu vi bình phương.

*

Một số thuật ngữ về hình tròn

Cung: một đoạn đóng bất kì trên con đường tròn.Dây cung (gọi tắt là dây): đoạn thẳng gồm 2 đầu mút nằm trên phố tròn.Tâm: điểm phương pháp đều tất cả các điểm trê tuyến phố tròn.Chu vi hình tròn: độ dài đường biên giới hạn hình tròn.Bán kính: là đoạn thẳng (hoặc độ dài đoạn thẳng) nối trọng điểm với một điểm bất kì trên mặt đường tròn và bởi một nửa con đường kính.Đường kính: đoạn trực tiếp (hoặc độ dài đoạn thẳng) có 2 đầu mút nằm trên đường tròn với là dây cung trải qua tâm, hoặc khoảng cách dài độc nhất giữa 2 điểm trên phố tròn. Đường kính là dây cung dài nhất của con đường tròn cùng bằng 2 lần bán kính.Cát tuyến: con đường thẳng trên mặt phẳng giảm đường tròn tại 2 điểm.Tiếp tuyến: mặt đường thẳng xúc tiếp với mặt đường tròn tại một điểm duy nhất.Hình tròn: phần khía cạnh phẳng giới hạn bởi đường tròn.Hình khuyên (hình nhẫn hoặc hình vành khăn): vùng bị số lượng giới hạn bởi 2 đường tròn đồng trọng tâm và có nửa đường kính khác nhau.Hình bán nguyệt: cung căng mặt đường kính. Thông thường, thuật ngữ này còn bao hàm đường kính, cung căng đường kính và phần bên trong, tức nửa hình tròn.Đường tròn nước ngoài tiếp đa giác là đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của nhiều giác đó. Lúc ấy đa giác nội tiếp con đường tròn.Đường tròn nội tiếp đa giác là mặt đường tròn xúc tiếp với toàn bộ các cạnh của nhiều giác đó. Lúc ấy đa giác ngoại tiếp đường tròn.

*

Tính chất chung của hình tròn

Đường tròn là hình có diện tích lớn độc nhất với chu vi mang lại trước.

Đường tròn có tính đối xứng cao: vai trung phong của mặt đường tròn là trung khu đối xứng và những đường kính là những trục đối xứng

Mọi mặt đường tròn đều đồng dạng.

Xem thêm: Ngôn Ngữ Python Là Gì - Lập Trình Python Là Gì

Chu vi con đường tròn tỉ lệ thuận với bán kính theo hằng số 2π.

Diện tích hình tròn trụ tỉ lệ thuận cùng với bình phương bán kính theo hằng số π.

Đường tròn bao gồm tâm tại cội tọa độ và buôn bán kính là 1 trong những gọi là đường tròn đơn vị.

Đường tròn lớn của hình cầu 1-1 vị là đường tròn Riemann.

Tập hợp tất cả các điểm chú ý đoạn thẳng dưới 1 góc vuông là mặt đường tròn có đường kính là đoạn trực tiếp đó

*

Dây cung

Dây cung phương pháp đều trung khu khi và chỉ khi chúng dài bằng nhau.

Trong thuộc một con đường tròn, dây càng dài thì càng gần tâm.

Đường kính vuông góc cùng với dây cung tại trung điểm của dây cung đó

Đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây.

Đường kính là dây cung lâu năm nhất trong đường tròn

Nếu giao điểm hai dây cung cắt nhau chia một dây thành hai đoạn a và b, chia dây cung tê thành c và d, thì ab = cd (gọi là phương tích của điểm đó).

Nếu giao điểm hai dây cung giảm nhau chia một dây thành nhì đoạn a và b, chia dây cung cơ thành m và n, thì a2 + b2 + m2 + n2 = d2 (với d là đường kính).

Tổng bình phương chiều nhiều năm 2 dây cung vuông góc tại một điểm cố định và thắt chặt không đổi và bằng 8r2 – 4p2 (với r là bán kính đường tròn, p là khoảng cách từ trung ương đường tròn đến giao điểm đó).

Khoảng cách xuất phát từ 1 điểm trên tuyến đường tròn cho một dây cung nữ với 2 lần bán kính bằng tích của khoảng cách điểm đó mang đến 2 đầu mút của dây cung.

2 cung nhỏ của một mặt đường tròn hoặc 2 mặt đường tròn đều bằng nhau căng 2 dây đều bằng nhau thì 2 cung đó đều nhau và ngược lại

Với 2 cung nhỏ tuổi của một đường tròn hoặc 2 con đường tròn bởi nhau, cung như thế nào căng dây lớn hơn(hoặc bé bỏng hơn) thì cung đó lớn hơn(hoặc bé hơn) với ngược lại.