Hướng dẫn phương pháp vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 bài xích 1. Hệ thống, tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 9 bài bác 1 bằng Sơ đồ tư duy hay nhất.

Bạn đang xem: Cách vẽ sơ đồ lịch sử

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 bài 1

*

*

Lý thuyết Lịch sử 9 bài bác 1

I. Liên Xô

1. Công cuộc khôi phục tởm tế sau chiến tranh (1945-1950)

*Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh

– nặng nề khăn:

+ Chịu hậu quả nặng nề vị Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra.

+ những nước đế quốc phân phát động “Chiến tranh lạnh” vây hãm kinh tế, cô lập về chính trị… chống Liên Xô và các nước làng mạc hội chủ nghĩa.

– Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô Viết, quần chúng. # Liên Xô đã lao động quên mình để xây dựng lại đất nước.

=> Đảng và Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch khôi phục cùng phát triển ghê tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

*Thành tựu:

– xong kế hoạch 5 năm lần thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng.

– Đến năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.

– Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh.

– Đời sống quần chúng được cải thiện.

– Năm 1949, chế tạo thành công xuất sắc bom nguyên tử.

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xóm hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)

– hoàn cảnh lịch sử:

+ luôn bị những nước tư bản phương Tây chống phá về kinh tế, chính trị, quân sự.

+ Phải chịu túi tiền lớn mang lại quốc phòng, để bảo vệ bình yên và thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa thôn hội.

– Phương hướng bao gồm của những kế hoạch lần thứ năm (1951 – 1955), lần thứ sáu (1956 – 1960) cùng kế hoạch 7 năm (1959 – 1965) là:

+ Tiếp tục ưu tiên phân phát triển công nghiệp nặng – nền tảng của nền tởm tế quốc dân.

+ Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.

+ Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật.

+ Tăng cường sức mạnh quốc chống của đất nước.

– Những thành tựu cơ bản:

+ kinh tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ). Giữa thập niên 70 chiếm gần 20% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.

+ Khoa học-kĩ thuật: Chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học-kĩ thuật thế giới, đặc biệt ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ cùa chủng loại người.

Xem thêm: Cách Làm Mồi Câu Cá Nheo Sông Hồ Hiệu Quả Cao, Cách Làm Mồi Câu Cá Nheo

Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của chủng loại người.Năm 1961, Liên Xô phóng nhỏ tàu “Phương Đông” đưa công ty du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên cất cánh vòng quanh Trái Đất.

+ Đối ngoại: Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho các dân tộc. Là nước buôn bản hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô được coi là thành trì của hoà bình thế giới cùng chỗ dựa của bí quyết mạng thế giới.

II. Đông Âu

(Sự ra đời của các nước dân chủ dân chúng Đông Âu)

– hoàn cảnh lịch sử và quá trình ra đời của các nước dân chủ quần chúng. # Đông Âu: Những năm 1944-1945, lợi dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy nã kích quân đội phân phát xít Đức qua lãnh thổ Đông Âu, dân chúng và những lực lượng vũ trang các nước Đông Âu đã nổi dậy phối hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn vạc xít, giành bao gồm quyền, thành lập những nước dân chủ dân chúng (từ cuối năm 1944 đến năm 1946).

Theo thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh:

– Liên Xô chiếm đóng khu vực vực phía đông nước Đức.

– Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng khu vực phía tây nước Đức.

– Hai nhà nước ở Đông Đức (thành lập 10-1949) và Tây Đức (thành lập 9-1949) chịu ảnh hưởng của nhị cường quốc Mĩ với Liên Xô.

– trong thời kì 1945-1949, những nước Đông Âu kết thúc thắng lợi những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân chủ quần chúng mà thời buổi này thường gọi là phương pháp mạng dân tộc dân chủ:

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tiến hành cải biện pháp ruộng đất.

+ Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của chủ tư bàn.

+ phát hành các quyền tự bởi dân chủ.

=> Lịch sử những nước Đông Âu đã lịch sự một trang mới.

III. Sự hình thành hệ thống làng hội chủ nghĩa

– Những cơ sở để hiện ra sự hợp tác về bao gồm trị cùng kinh tế giữa Liên Xô và những nước thôn hội chủ nghĩa Đông Âu.

+ Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin làm cho nền tảng tư tưởng.

+ Đều có mục tiêu xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội cùng bảo vệ Tổ quốc làng hội chủ nghĩa.

– Với sự ra đời của Hội đồng Tương trợ tởm tế (SEV) năm 1949 cùng Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) đã xuất hiện hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV) ra đời nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lần nhau giữa những nước làng mạc hội chủ nghĩa với đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va: là liên minh mang tính chất chất chống thủ về quân sự và chủ yếu trị của các nước làng hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa buôn bản hội, góp phần to lớn lớn trong việc duy trì nền hòa bình, bình yên của châu Âu cùng thế giới.