Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay các trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm bổ nghĩa mang lại danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách viết lại câu dùng mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) là một công ty điểm kỹ năng ngữ pháp quan trọng những bạn cần nắm rõ trong giờ Anh. Bài bác Thi TOEIC thường xuyên ra đề trong một số trong những chủ điểm sau: tách biệt cách áp dụng giữa “that” với “which” tương tự như “that” cùng “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề dục tình rút gọn cũng là 1 chủ điểm hay được chú trọng áp dụng nhiều nhất. Trong nội dung bài viết này Ms Hoa Toeic sẽ phân tách sẻ cụ thể cho chúng ta hiểu được về mệnh đề quan lại hệ cùng với bài xích tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề quan hệ trong TOEIC

Trước khi đi sâu rộng về các mấu chốt bên trên đây, tôi mong đưa ra một chiếc nhìn tổng quan tiền về định nghĩa cũng giống như các nhiều loại mệnh đề quan tiền hệ chủ yếu. (Phần mở rộng hơn về những chủ điểm trên, các bạn có thể tham khảo trong cấp độ 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan hệ

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ xuất xắc có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm giải ưng ý rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.

Xét lấy ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra chúng ta vẫn gồm một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét lấy ví dụ như 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next to me. =>The girl who is sitting next to lớn me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề quan hệ thường được nối cùng với mệnh đề chủ yếu bằng những đại từ quan hệ tình dục (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan hệ bao gồm hai loại: mệnh đề tình dục xác địnhmệnh đề quan hệ tình dục không xác định

II. Những loại mệnh đề quan tiền hệ

a. Mệnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được cần sử dụng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho ý nghĩa ca câu; không tồn tại nó câu s không đ nghĩa. Tt c các đi t quan tiền h được s dng vào mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming khổng lồ my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không gồm dấu phẩy

b. Mệnh đ ko xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm thông tin v người hoc vt, không có nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không khẳng định có dấu phẩy cùng Mệnh đề này không được dùng “That”

III. Đại từ quan hệ (Relative Pronouns)

Đại từ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi trang bị vật, đụng vật.

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Hình Nền Máy Tính Xp Đẹp, Full Hd Cho Bạn

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng trong mệnh đề quan tiền hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ dục tình trong tiếng Anh

1. WHO

- quản lý từ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM

- có tác dụng túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH

- thống trị từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THATMệnh đề tình dục xác định:

Là mệnh đề cần được có trong câu, nếu bỏ đi mệnh đề chính sẽ không tồn tại nghĩa rõ ràng. Đối với loại câu này, đại từ quan tiền hệ có tác dụng tân ngữ có thể được bỏ đi. Ta rất có thể dùng từ that sửa chữa thay thế cho who, whom, which...

Mệnh đề quan hệ không xác định:

Trước với sau mệnh đề này phải tất cả dấu (,). Trường hòa hợp này ta KHÔNG ĐƯỢC sử dụng từ “that” thay thế sửa chữa cho who, whom, which cùng không được vứt đại từ quan hệ trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

Trường hợp đề xuất dùng that với không được sử dụng that:

Trường hợp đề nghị dùng that: sau đó 1 danh từ các thành phần hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ đồ gia dụng hoặc vật vật). Ví dụ: We can see a lot of people and cattle that are going khổng lồ the field

 - Sau đại từ bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau những tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong cấu tạo It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là bạn tôi sẽ viết câu này.)

 Trường hợp không dùng that: mệnh đề tất cả dấu (,), ĐTQH có giới từ bỏ đứng trước.

Lưu ý: giới từ chỉ đứng trước whom với which, ko đứng trước whothat

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE

Đại từ dùng làm chỉ cài cho danh tự chỉ fan hoặc vật, thường xuyên thay cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s