Sau bài học trước về thì bây giờ đơn, bây giờ chúng ta tiếp tục học thì hiện nay tại ngừng (Present Perfect) – Đây là 1 trong các thì giờ đồng hồ Anh mà rất nhiều bạn nhầm lẫn phương pháp sử dụng khi học ngữ pháp tiếng Anh và ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Cấu trúc cách dùng thì hiện tại hoàn thành


Thì hiện nay tại hoàn thành (Present Perfect) rất thông dụng trong tiếp xúc hàng ngày cũng như trong bài thi TOEIC. Bạn đã biết gì về bí quyết và biện pháp dùng của thì này chưa? Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa xem thêm trong nội dung bài viết dưới trên đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ chia sẻ đầy đủ cho các bạn cấu trúc, giải pháp sử dụng, lốt hiệu nhận biết và bài bác tập củng cố kỉnh rèn luyện. Vào từng cách thực hiện cô sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo phân biệt và lưu ý những trường hợp quan trọng đặc biệt để chúng ta học rất đầy đủ và hiểu kiến thức thì hiện tại tại hoàn thành chi ngày tiết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại tại hoàn thành dùng để mô tả về một hành vi đã chấm dứt cho tới thời điểm này mà ko bàn về thời gian ra mắt nói. 

*

Ví dụ về thì bây giờ hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi giỏi nghiệp đại học từ năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi thao tác cho công ty này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu bao phủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp nhau trong một thời hạn dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không trở về quê hương của bản thân từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa ban đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn đang từng phượt tới Việt Nam bao giờ chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy đang tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã bước đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã làm hết bài tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ sẽ kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy vẫn sống cả đời sống Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : họ có thể sử dụng Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn cho đông đảo trường hòa hợp như lấy ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books và he is working on another book. (Anh ấy sẽ viết được 3 cuốn sách cùng đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã chơi guitar kể từ thời điểm còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề cùng với “since” chỉ ra khi một cái gì đó ban đầu trong thừa khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ vẫn ở với chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã làm việc ở đây kể từ thời điểm tôi rời trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một khiếp nghiệm tính đến thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật năm trước là ngày tệ duy nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã bao giờ gặp George chưa? Có, nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp vợ anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động vào quá khứ nhưng đặc biệt tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi ko thể vào nhà được. Tôi đánh mất chùm chìa khóa của chính mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không tồn tại ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy vẫn đi thiết lập sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý quánh biệt: Trong một số trong những trường hợp, ta sử dụng trạng thái vượt khứ phân trường đoản cú của hễ từ khổng lồ BE: BEEN như một dạng vượt khứ phân từ bỏ của cồn từ GO.

Trong những thì tiếng Anh, "thì hiện tại hoàn thành" với "thì quá khứ đơn" là 2 thì rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn phương pháp sử dụng. Cũng chính vì vậy, chúng ta lưu ý thật kỹ càng để áp dụng thì giờ đồng hồ Anh thật hợp lý trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, không bao giờ

- yet: chưa (dùng trong câu tủ định và câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong vòng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up lớn now = up to lớn the present: cho mang lại bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của những trạng từ trong thì bây giờ hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước đụng từ phân trường đoản cú II.

- already: cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, cùng thường được sử dụng trong câu bao phủ định cùng nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up khổng lồ present, up to lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyền hình này gần đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kỹ năng và kiến thức ngữ pháp cơ phiên bản về thì bây giờ hoàn thành chúng ta nên làm bài tập sau đây để củng cố vững chắc và kiên cố hơn, hiểu và biết cách áp dụng cực tốt nhé!

Bài tập 1: Đọc các tình huống, sử dụng những động từ tiếp sau đây và viết lại câu với thì lúc này hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk and her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: lựa chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To lớn the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ Khổng lồ the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going to lớn the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... Lớn the bank."

Bài tập 3: vấn đáp các câu hỏi dựa vào từ vào ngoặc

1. Would you lượt thích something to eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Vì you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing lớn the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc trường hợp và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go to lớn see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something lớn eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings và the caller says, "Can I speak to lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan lớn eat at a restaurant tonight. You phoned khổng lồ reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone khổng lồ reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: phân chia thì hiện tại tại kết thúc và quá khứ đơn. (Bài tập nâng cấp này để giúp bạn nhận biết rõ về thì hiện tại hoàn thành và vượt khứ 1-1 – đấy là 2 thì nhiều bạn dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ to crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ khổng lồ drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to nhật bản but now she………back. (to go – to lớn come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ khổng lồ buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ khổng lồ win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Diệp Hạ Châu Có Tác Dụng Gì? Và Cách Dùng Diệp Hạ Châu Tốt Nhất

12. Last year we……… to lớn Italy.

13. John and Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new car in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the game of chess?

Bài tập 6: các bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những bài toán mọi tín đồ đã làm, dùng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you kiến thiết this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to japan but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been khổng lồ California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken to a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành trên đây, cô Hoa tin rằng các bạn đã nắm vững và có thể vận dụng trơn tru khi sử dụng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nói thông thường và lúc làm bài TOEIC Reading nói riêng.