Nắm vững vàng công thức, bí quyết dùng của thì vượt khứ đơn (Simple Past Tense)mới vận dụng làm bài xích tập và tiếp xúc hiệu quả. 4Life English Center (dauanrongthieng.vn) xin phép được gửi đến bạn phát âm trọn bộ phương pháp của thì hiện tại đơn và cố nhiên ví dụ áp dụng dễ hiểu.

Bạn đang xem: Công thức cách dùng dấu hiệu thì quá khứ đơn

*
Thì thừa khứ đơn
3. Cách làm thì vượt khứ solo 3.1. Bí quyết thì quá khứ đối kháng với rượu cồn từ to Be 3.2. Phương pháp thì quá khứ đối chọi với động từ thường xuyên 4. Giải pháp dùng thì thừa khứ đối kháng 6. Một số trong những bài tập và giải đáp về thì thừa khứ 1-1

1. Định nghĩa thì thừa khứ 1-1 (Simple Past Tense)

Thì vượt khứ đơn diễn tả sự việc, hiện tại tượng xảy ra trong vượt khứ và chấm dứt ở quá khứ, không kéo dãn đến hiện tại và tương lai.

2. Lốt hiệu phân biệt thì thừa khứ đơn

Trong câu tất cả chứa những từ sau là dấu hiệu của thì vượt khứ đơn:

Yesterday: ngày hôm qua Last night: về tối quaLast week: Tuần trướcLast month: mon trướcLast year: Năm ngoáiAgo: giải pháp đây. (two hours ago: từ thời điểm cách đây 2 giờ, two weeks ago: từ thời điểm cách đó 2 tuần…)At, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)When + mệnh đề chia thì vượt khứ đơn: lúc (when I was a kid,…)

3. Công thức thì quá khứ đơn

3.1. Cách làm thì vượt khứ đối kháng với cồn từ lớn Be

3.1.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + was/ were +…

Trong đó:

S (subject): chủ ngữS = I/ He/ She/ It/ Danh từ bỏ số không nhiều + wasS = We/ You/ They/ Danh trường đoản cú số các + were

Ví dụ:

The children were in the garden.It was cloudy yesterday.3.1.2. Thể che định

Cấu trúc:

S + was/ were + not …

Lưu ý:

was not = wasn’twere not = weren’t

Ví dụ: They were not in London from Monday lớn Thursday of last week.

3.1.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc:

Was/ Were (+not) + S +…?

Trả lời:

Yes, S + was/ were.

No, S + wasn’t/ weren’t.

WH-word + was/ were + S (+ not) +…?

Ví dụ:

Were they happy last holiday?

What was the weather like yesterday?

3.2. Công thức thì quá khứ solo với đụng từ thường

3.2.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + V-ed/ V-2 +…

Trong đó:

S (Subject): nhà ngữV-ed/ V-2: Động từ phân tách thì vượt khứ đơn (theo phép tắc hoặc bất quy tắc).

Ví dụ: Joni went lớn the zoo five days ago.

Tyler visited his grandmother last month.

3.2.2. Thể che định

Cấu trúc: S + did not + V(nguyên mẫu)

Lưu ý: did not = didn’t

Ví dụ: She didn’t go to the church five days ago.

3.2.3. Thể nghi vấnCâu hỏi Yes/ No question

Cấu trúc: Did + S + V(nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + did./ No, S + didn’t.

Xem thêm: Top 20 Máy Ủi 108Cv Là Gì ? Mới Công Suất Cv Là Gì Máy Ủi 108Cv Là Gì

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + did + S (+ not) + V(nguyên mẫu)?

Trả lời: S + V-ed +…

Ví dụ:

Did you go to work yesterday?

Where did she go?

4. Phương pháp dùng thì vượt khứ đơn

*
Cách cần sử dụng thì vượt khứ đơn

4.1. Biểu đạt một loạt hành vi liên tiếp nhau xảy ra trong vượt khứ.

Ví dụ:

I was very tired, so I left the buổi tiệc ngọt early.It was warm, so I took off my coat.The window was xuất hiện and a bird flew into the room.

4.2. Diễn tả một hành vi đã chấm dứt trong thừa khứ và có thời khắc xác định

Ví dụ:

The Wright brothers flew the first airplane in 1903.I think I heard a strange sound outside the door one minute ago.They had dinner at 9 o´clock.

4.3. Diễn tả một hành động ra mắt thường xuyên lặp đi tái diễn trong vượt khứ và hiện thời không diễn ra nữa

When I was in middle school, I used khổng lồ play soccer.She usually came to lớn the library, but now she reads e-books.He worked out quite often before he fell sick.

4.4. Miêu tả một hành động đã xẩy ra trong 1 thời gian dài trong thừa khứ với đã kết thúc

Susie was a teacher for 10 years.Tony worked for that company for 2 years.I learned at high school from năm trước to 2017.

4.5. Diễn đạt hành đụng chen ngang vào hành động khác diễn ra trong vượt khứ

She was eating, the phone rang.The policeman caught the thief while he was escaping.The children were playing football when their mother came back home.

5. Cách chia hễ từ sinh hoạt thì thừa khứ đơn

Thêm đuôi “-ed” vào sau động từ hợp quy tắc như played, worked, watched,…Động trường đoản cú tận cùng là “e” thì ta chỉ việc thêm “d” như tired, smiled, agreed,…Động từ tất cả MỘT âm tiết, tận thuộc là MỘT phụ âm cùng trước phụ âm là MỘT nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”: stop – stopped, cửa hàng – shopped, tap – tapped,…Có một số trong những từ không áp dụng quy tắc đó: commit – committed, travel – travelled, prefer – preferred,…Đối với cồn từ tận thuộc là “y”:

Trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) thì ta thêm vào đó “ed”: play – played, stay – stayed,…

Trước “y” là phụ âm (còn lại ) thì ta đổi “y” thành “i + ed”: study – studied, cry – cried,…

6. Một trong những bài tập và đáp án về thì quá khứ đơn

6.1. Bài tập 1:

Điền và chia thì những từ đến sẵn vào câu phù hợp hợp:

buy catch cost fall hurt throw sell spend teach ·write

‘How did you learn to lớn drive?’ ‘My father _____ me.’Mozart _______ more than 600 pieces of music.We couldn’t afford to keep our car, so we _______ it.Dave _______ down the stairs this morning & _______ his leg.Joe _______ the ball lớn Sue, who _______ it.Annie _______ a lot of money yesterday. She _______ a dress which _______ $100.

6.2. Bài tập 2:

Hoàn thành những câu và chia từ đúng dạng:

The bed was very comfortable. I ________ (sleep) well.The window was mở cửa and a bird ________ (fly) into the room.We were very tired, so we ________ (leave) the các buổi party early.lt was hard carrying the bags. They ________ (be) very heavy.lt was warm, so I ________ (take) off my coat.The film wasn’t very good. I ________ (enjoy) it much.I knew Sarah was busy, so I ________ (disturb) her.The villa wasn’t very expensive. Lt ________ (cost) much to lớn stay there.He was in a hurry, so he ________ (have) time to lớn phone you.

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

1. Taught2. Wrote3. Sold4. Fell – hurt5. Threw – caught6. Spent – bought – cost

Bài tập 2:

1. Slept2.flew3. Left4. Were5. Took6. Didn’t enjoy7. Didn’t disturb8. Didn’t cost9. Didn’t have

Trên đây là tổng thể công thức và một số trong những bài tập vận dụng về thì vượt khứ đơn nhưng mà 4Life English Center (dauanrongthieng.vn) share tới những bạn. Hy vọng sẽ bổ sung cập nhật kiến thức về ngữ pháp giờ đồng hồ anh trên con đường đoạt được tri thức.