*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/dauanrongthieng.vn/wp-content/uploads/2019/06/dac-ta-use-case-header.png?fit=1800%2C1341&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/dauanrongthieng.vn/wp-content/uploads/2019/06/dac-ta-use-case-header.png?fit=1800%2C1341&ssl=1" />

Hế lô anh em. Ở chú ý trước, bản thân có lưu ý một số ý về Use Case, cũng giống như cách vẽ một Use Case Diagram. Anh em có thể xem lại sống đây. Kỳ này, mình sẽ note về cách viết đặc tả Use Case làm thế nào cho đơn giản, nhưng ngắn gọn xúc tích và công dụng nhất rất có thể nhé.

Ô kayyyy lét xờ gâuuuu