dauanrongthieng.vn vẫn liệt kê một vài ba di tích lịch sử nổi tiếng nghỉ ngơi đất bắt buộc Thơ để du khách tiện việc tìm và đào bới hiểu, tham quan:


1, di tích chùa Ông

Khu di tích này đến tới bây giờ đã trải qua rộng 107 năm, tuy vậy ngôi chùa vẫn tồn tại trong triệu chứng rất tốt. Vào chùa tất cả chánh điện thờ vị quan tiền công, bên cạnh đó còn thờ một số vị là Thiên Hậu Thánh Mẫu, Thổ Địa, Đổng Vĩnh Trạng Nguyên,…

Hằng năm cứ trong tháng 6 âm kế hoạch là miếu lại tổ chức lễ vía Ông hay còn được gọi là lễ vía quan tiền Thánh Đế.

Bài viết liên quan