*

*

Đến nay, sẽ phát hiện trên 80 di tích lịch sử khảo cổ thời tiền sử; sưu tầm, bảo quản, trưng bày hơn 7.000 hiện đồ gia dụng về khảo cổ học, dân tộc bản địa học và lịch sử vẻ vang của địa phương.

Bạn đang xem: Di tích lịch sử gia lai

Toàn tỉnh gồm 22 di tích, trong đó: tất cả 13 di tích đã được xếp thứ hạng là di tích cấp quốc gia.

*

Bia Di tích lịch sử hào hùng - văn hóa truyền thống Vườn Mít - Cánh đồng tì thiếp (Ảnh Xuân Phú)

Việc giữ lại gìn cùng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống vật thể và phi vật dụng thể luôn luôn được cung cấp ủy, chính quyền những cấp thân thiện đúng mức, chú trọng việc nghiên cứu, bảo tồn, đẩy mạnh tiềm năng trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, khai thác khảo cổ học trên địa phận tỉnh Gia Lai. Các chương trình phân tích về Tây Nguyên và những cuộc điều tra, sưu tầm, khai thác được triển khai. Đến nay, vẫn phát hiện nay trên 80 di tích khảo cổ thời tiền sử; sưu tầm, bảo quản, trưng bày hơn 7.000 hiện thứ về khảo cổ học, dân tộc bản địa học và lịch sử vẻ vang của địa phương, hằng trăm hiện tại vật có giá trị lịch sử vẻ vang - văn hóa truyền thống dân tộc đang rất được trưng bày tại kho lưu trữ bảo tàng tỉnh. Đặc biệt, câu hỏi phát hiện các di chỉ khảo cổ trên thị buôn bản An Khê và công dụng triển khai Chương trình bắt tay hợp tác giữa Viện Hàn lâm kỹ thuật Xã hội nước ta và Viện Khảo cổ học tập - dân tộc học Novosibirsk, Viện Hàn lâm kỹ thuật Nga trong khai quật khảo cổ tại một vài điểm trên địa bàn thị xã An Khê đã thu hút phần đông các nhà kỹ thuật trên nhân loại quan tâm theo dõi. Công tác gìn giữ và phát huy những di tích lịch sử vẻ vang văn hóa, danh lam chiến thắng cảnh được tăng cường. Toàn tỉnh bao gồm 22 di tích, vào đó: có 13 di tích lịch sử đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, gồm: di tích lịch sử thắng cảnh biển lớn Hồ và di tích lịch sử Nhà Lao Pleiku (Pleiku), Di tích thắng lợi Đak Pơ và di tích Hòn đá ông Nhạc (Đak Pơ), Di tích thắng lợi đường 7 Sông Bờ (Ayun Pa), Di tích thắng lợi Pleime (Chư Prông), di tích Plei Ơi (Phú Thiện). Di tích lịch sử làng tao loạn Stơr, di tích lịch sử Vườn Mít, cánh đồng cô hầu (Kbang); di tích lịch sử Nền Nhà, hồ nước, Kho chi phí ông Nhạc (Kông Chro); di tích Luỹ An Khê, An Khê Đình, An Khê Trường với Gò Chợ, di tích lịch sử Miếu Xà - Cây xịt phất cờ - Cây Cầy nổi trống, di tích Hòn Bình - Hòn Nhược - Hòn Tào - lô Kho - Xóm xịt (An Khê).

Có 09 di tích lịch sử đã được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh, gồm: di tích điểm đón Thư bác Hồ gởi Đại hội những dân tộc thiểu số khu vực miền nam họp tại Pleiku năm 1946, Di tích lịch sử hào hùng căn cứ địa bí quyết mạng khu 9 làng mạc Gào, di tích Đền tưởng vọng Liệt sỹ Hội Phú (Pleiku); di tích Căn cứ địa khu vực 10, di tích vụ thảm ngay cạnh nhân dân buôn bản Tân Lập năm 1947 (Kbang); Di tích thành công Chư Ty (Đức Cơ); di tích Khu lưu giữ niệm hero Wừu (Đak Đoa); di tích lịch sử khảo cổ thời đại đồ gia dụng đá cũ rốc Tưng, đụn Đá (An Khê). Riêng hạng mục dự con kiến lập làm hồ sơ khoa học đề xuất xếp hạng di tích lịch sử trên địa phận tỉnh tiến trình 2018 - 2023 tất cả 51 di tích (gồm 01 di tích ý kiến đề xuất xếp hạng di tích giang sơn và 50 di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh).

Nhiều phong tục, tập tiệm của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm với phục dựng, như: Lễ thổi tai truyền thống cuội nguồn của dân tộc Bahnar thị trấn Kông Chro với Lễ thổi tai truyền thống lâu đời của dân tộc Jrai thị xã Phú Thiện; Lễ mừng công ty rông bắt đầu của bạn Bahnar thị trấn Kbang...; chuyển động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của quần chúng. # được quan liêu tâm; công tác truyền, dạy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc bản địa Bahnar cùng Jrai, bồi dưỡng đội ngũ mộc nhân chỉnh chiêng được tăng cường. Hồ hết lễ hội, phong tục tập tiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số được giữ truyền qua các thế hệ.

Xem thêm: Máy Hút Không Khí Trong Phòng Ngủ Tốt Nhất, 5+ Máy Lọc Không Khí Trong Phòng Ngủ Tốt Nhất

Công tác bảo quản và bảo tồn các bộ cồng chiêng cổ, các đội cồng chiêng, đội văn nghệ quần chúng luôn luôn được những ngành tác dụng quan trung tâm và được nhân dân tham gia tận hưởng ứng tích cực. Hiện nay trên địa phận tỉnh có khoảng 900 nghệ nhân tiến công chiêng giỏi và 60 mộc nhân biết chỉnh chiêng, ngoài ra còn các nghệ nhân thuộc các nghành văn hóa dân gian khác nhau, như: sửa đổi âm thanh cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, nói khan, tạc tượng nhà mồ, chế tác nhạc cầm T’rưng… Từ sau khi UNESCO công nhận không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa thay mặt của nhân loại (năm 2005), Gia Lai đã gia hạn thường xuyên lễ hội cồng chiêng cung cấp huyện và cấp tỉnh. Ở cấp tỉnh, liên hoan tiệc tùng cồng chiêng được tổ chức triển khai định kỳ 04 năm/1 lần. Đến nay, thức giấc đã tổ chức triển khai được 07 lần liên hoan tiệc tùng cồng chiêng. Ở cung cấp huyện, liên hoan tiệc tùng cồng chiêng được tiến hành 02 năm/1 lần.

*

Di tích lịch sử - văn hóa Vườn Mít - Cánh đồng nàng hầu (Ảnh Xuân Phú)

Hoạt cồn trong lĩnh vực văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có không ít chuyển biến hóa tích cực. Mức hưởng thụ văn hóa, thẩm mỹ và nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được cải thiện. Công tác kết hợp giữa cơ quan cai quản Nhà nước đối với Hội văn học - nghệ thuật đã tất cả sự gắn kết, phối hợp ngặt nghèo hơn. Công tác làm việc bảo tồn, truyền dạy cùng phát huy những giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống lâu đời của dân tộc bản địa được tăng cường, khuyến khích dân chúng sáng tạo, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, những nghề truyền thống, những lễ hội, phong tục, tập cửa hàng của dân tộc. Tỉnh sẽ quan tâm cung ứng kinh giá thành để Hội Văn học - nghệ thuật và thẩm mỹ tỉnh đăng cai tổ chức triển khai nhiều hoạt động vui chơi của các hội tw tại tỉnh; điều chỉnh tăng gớm phí giải thưởng văn học, thẩm mỹ 5 năm/lần, giải văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ hằng năm. Quan lại tâm chi tiêu kinh mức giá cho nghành bảo tồn, phạt huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào những dân tộc thiểu số, nhất là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên, chế tạo ra nhạc cụ, dệt thổ cẩm...

Hoạt đụng của báo chí truyền thông địa phương, Trung ương, ngành và địa phương khác, như liên hoan âm nhạc quanh vùng Tây Nguyên và những tỉnh phía phái nam năm 2014; lễ hội Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung cỗ và Tây Nguyên 2019; mở lớp kỹ năng sáng tác văn học, thẩm mỹ và những trại sáng sủa tác của các hội chuyên ngành tw tại tỉnh… sẽ làm giỏi công tác tuyên truyền những sự khiếu nại thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, thôn hội, góp phần thực hiện chiến thắng Nghị quyết 33-NQ/TW và những nhiệm vụ thiết yếu trị của địa phương. Công tác thống trị các mô hình thông tin, mạng xã hội được tỉnh quan lại tâm, đã phát hành nhiều văn bản chỉ đạo, lý thuyết tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những tầng lớp nhân dân. Thông tri số 21-TT/TU, ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Ban hay vụ tỉnh giấc ủy về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên mạng internet tại địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 7 năm năm trước của Ủy ban quần chúng. # tỉnh quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò đùa điện tử trên mạng bên trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 1340-CV/BTGTU, ngày 06 tháng 01 năm năm ngoái của Ban Tuyên giáo thức giấc ủy gửi tài liệu tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu không đúng trái, thù địch trên internet…