Năm 2022, trường Đại học công an nhân dân tuyển chọn 450 tiêu chuẩn (Gồm: 404 nam; 46 nữ) và được phân bổ theo từng địa bàn, từng cách thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào ngôi trường năm 2021 cao nhất là 28.26 (Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 5).

Điểm chuẩn Đại học công an nhân dân năm 2022 đã được công bố đến những thí sinh ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:

*

*

*


Bạn đang xem: Điểm đại học công an

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học công an Nhân Dân năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học cảnh sát Nhân Dân năm 2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học công an Nhân Dân năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học công an Nhân Dân - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Xem thêm: Chồng Ca Sĩ Thu Phương Lần Đầu Nói Về Quá Khứ Với Hà Hồ, Chồng Ca Sĩ Thu Phương

*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 2 Trường update xong dữ liệu năm 2022


Điểm chuẩn Đại Học cảnh sát Nhân Dân năm 2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Canh Sat Nhan Dan 2022 đúng mực nhất bên trên dauanrongthieng.vn