Đừng chú ý em nữa anh ơi Hoa xanh vẫn phai rồi mùi hương trinh sẽ tan rồi Đừng quan sát em, đừng chú ý em nữa anh ơi Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười. Hẳn fan thôi đang quên ta Trăng Thu gẫy song bờ Chim cất cánh xứ xa mờ. Gặp người chăng, gặp gỡ người chăng, nhắn cho ta Hoa xanh đã hiếm hoi đêm sâu gối ơ thờ. Kiếp nào có yêu nhau Thì xin tìm về mai sau Hoa xanh khi không nở Tình xanh khi không lo sợ lúc nào có yêu nhau Thì xin làm bay hết thương đau Anh đâu anh đâu rồi? Anh đâu anh đâu rồi? Đừng nhìn nhau nữa anh ơi xa nhau chừng đã xa rồi, quên nhau sẽ (đã) quên rồi Còn quan sát chi, còn nhìn đưa ra nữa anh ơi Nước mắt sẽ buông rơi theo tiếng hát từ trần Đừng nhìn nhau nữa... Anh ơi!

Bạn đang xem: Đừng nhìn em nữa anh ơi


Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Kế Hoạch Giảm Cân Trong 1 Tháng Hiệu Quả Bất Ngờ, 11 Cách Giảm Cân Trong 1 Tháng Cho Người Thừa Cân

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.