Very well, he admitted lớn himself, he was letting his imagination và his libido get the better of him.

Bạn đang xem: Get the better of là gì


Faced with such situations, we may easily feel angry, anxious, or bitter, & our emotions can get the better of us.
Khi gặp gỡ những hoàn cảnh như thế, chúng ta cũng có thể dễ nóng giận, lo âu, hoặc cay đắng và cảm xúc có thể vượt thừa tầm kiểm soát của bọn chúng ta.
In spite of our best efforts to vì chưng what is right, at times our imperfections get the better of us & we err.
“My temper always used khổng lồ get the better of me, so much so that even some of my friends feared my arrogant, violent reactions.
Sự nóng giận luôn luôn chế ngự tôi đến mức ngay cả một vài người các bạn cũng thấy run sợ trước sự ngạo mạn cùng hung hăng của tôi.
Fearing that the translator’s impatience would get the better of him, the consistory decided to keep the signed pages of final copy in the church safe.
Vì hại rằng Almeida thiếu kiên trì sẽ làm cho liều, hội đồng cai quản trị quyết định cất phần đông trang đã được duyệt dứt vào tủ sắt trong phòng thờ.
Even if this person is someone who can kill an innocent child, we can"t afford to let our emotions get the better of us in this line of work.
Thậm chí nếu tín đồ này là người đã giết mọi đứa trẻ em vô tội shop chúng tôi không thể để tình cảm riêng bốn vào công việc được
From the left wing, Overmars used his pace to get the better of Gary Neville & passed the ball to lớn Anelka, who turned và passed to lớn an unmarked Christopher Wreh.
Từ phía cánh trái, Overmars sử dụng tốc độ để vượt qua Gary Neville, chuyền bóng mang đến Anelka, anh đã dịch chuyển và chuyền bóng mang đến chân Christopher Wreh.

Xem thêm: Bao Tử Bò Có Tác Dụng Gì - Công HiệU Và TáC DụNg CủA Dạ SáCh Bò


14 Some Christians have allowed their curiosity to lớn get the better of them & have polluted their minds & hearts by viewing soft-core or even hard-core pornographic images.
14 một số tín thứ Đấng Christ đã để sự tò mò thắng bọn họ và có tác dụng ô uế trung ương trí mình bởi những hình hình ảnh khiêu dâm nửa bí mật nửa hở hoặc thậm chí là những hình hình ảnh trắng trợn.
Its ambitions might get the better of it sometimes, lượt thích in how it divides its story moments or in how the leveling system can get out of hand, but the overall experience is, simply put, epic."
Tham vọng củavừa tốt vừa buộc phải nhiều thời gian hơn, y hệt như cách nó phân chia khoảnh khắc trong tình tiết hoặc giải pháp cân bằng hệ thống cấp độ, tuy nhiên trải nghiệm toàn diện vẫn là, dễ dàng hóa, đầy tính sử thi. "
One of the challenges of this mortal experience is to lớn not allow the stresses và strains of life to get the better of us—to endure the varied seasons of life while remaining positive, even optimistic.
Một trong số những thử thách của ghê nghiệm trần thế này là không làm cho những sự căng thẳng mệt mỏi và khẩn trương của đời sống kìm hãm chúng ta—để kiên trì giữa những giai đoạn của cuộc sống đời thường trong khi vẫn sống một biện pháp tích cực, ngay cả lạc quan.
He followed his father"s advice khổng lồ "trade dishes for platters" và always get the better part of any deal.
Anh theo lời khuyên nhủ của cha mình để "buôn bán những món ăn uống cho đĩa cứng" và luôn nhận được phần xuất sắc hơn vào bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào.
I pay this particular compliment to Queequeg, because he treated me with so much civility & consideration, while I was guilty of great rudeness; staring at him from the bed, and watching all his toilette motions; for the time my curiosity getting the better of my breeding.
Tôi vấn đáp khen ngợi quan trọng này Queequeg, chính vì anh ta đối xử cùng với tôi với rất hiện đại và chăm chú nhiều, trong những khi tôi sẽ phạm tội khôn xiết khiếm nhã, nhìn châm bẩm vào ông trường đoản cú giường, và xem tất cả các của chính bản thân mình toilette gửi động, thời gian, sự tò mò và hiếu kỳ của tôi trở nên tốt hơn về chăn nuôi của tôi.
In the regions acid rain most powerfully affected, surveys indicated that the situation is getting better, the pH of the precipitation gently increasing.
Trong quanh vùng này đã có lần bị tác động mạnh mẽ bởi các trận mưa axit, và các cuộc điều tra cho thấy tình hình đã được cải thiện, lúc độ pH trong nước mưa đã tăng hơn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M