Gia công là gì?

Gia công là hoạt động mà theo đó bên đặt gia công sẽ cung cấp một phần hoặc tổng thể nguyên vật tư để bên nhận gia công thực hiện tại một hoặc nhiều công việc theo yêu mong và nhấn thù lao.

Bạn đang xem: Gia công tiếng anh là gì

Hợp đồng gia công là sự thoả thuận theo ý chí của tất cả hai bên, mặt nhận gia công thực hiện công việc theo yêu cầu để tạo ra thành phầm của mặt đặt gia công, mặt đặt gia công trả tiền và nhận sản phẩm.

Hợp đồng tối ưu có số đông yếu tố như sau: Thoả thuận, tất cả tính thường bù và theo ý chí của mỗi bên.

Trong quá trình tối ưu thì bên nhận tối ưu sẽ từ bỏ thực hiện quá trình mà theo đó bên đặt gia công sẽ không kiểm soát và điều hành quá tình. Bên đặt gia công sẽ chỉ khám nghiệm kết quả, sản phẩm có đúng thời gian, số lượng, chất lượng như vẫn thoả thuận trong hòa hợp đồng.

Xem thêm: Gỗ Gù Hương Là Gì ? Gỗ Gù Hương Thuộc Nhóm Mấy

*

Gia công tiếng Anh là gì?

Gia công giờ Anh là Manufacture/process

Gia công tiếng Anh rất có thể định nghĩa là:

Proessing is an activity whereby the processor provides a part or the wholr of materials for the processor lớn perform one or more jobs at the request & remuneration

Processing contract is an agreement on the wil of both parties, the processor undertakes the job as required khổng lồ create the products of the processor & the processor who pays & receives the products

The processing contract has the following elements: Agreement, compensation và the will of each party.

During processing, the processor will perform the work by which the supplier does not control the process. The supplier will only check the result, the hàng hóa has the right time, quantity and quantity as agreed in the contract.

Danh mục trường đoản cú tương ứng, đồng nghĩa tối ưu tiếng Anh là gì?

– một số loại từ của Process:

Loại từTiếng Anh
Danh từProcessding
Danh từProcessds
Danh từProcess
Động từprocess
Động từprocess

– loại từ của Manufacture:

Loại từTiếng Anh
Danh từManual
Trạng từManully
Động từManufacture
Danh từManufacture
Danh từManufacturer

*

– Từ đồng nghĩa của tối ưu tiếng anh là: procedure, operation, action, activity, exercise, affair, job, task, undertaking, production, making, manufacturing, mass – production, construction, assembly, creation, fabrication, prefabrication

– cụm từ liên quan đến tối ưu thường được đề cập đến

Tiếng ViệtTiếng Anh
Gia công thiết bị liệuMaterial processing
Phương pháp gia côngProcessing method
Quy trình gia côngProcessing procedure
Giai đoạn gia côngProcessing stage
Gia công lạnhRefrigerated Processing
Sự gia công cắtSand Processing
Kính gia công ( theo quy trình) rút ngắn Short – term Processing glass
Sự gia công vật liệuMaterial Processing

*

Ví dụ các từ hay sử dụng tối ưu tiếng Anh viết như vậy nào?

+ The processor has the right to require the processor lớn hand over materials of quality, type, uniformity & quantity, together with samples & drawings for manufacturing. The processor requires the supplier to lớn recongnize new property created by him & pay the wages as agreed

+ Every time they have khổng lồ go through the whole decision – making process again

+ Repeat this process until entire area is tiled

+ The amount which the processor must pay to the processor is compensation. This compensation is the wages agreed by the parties

+ The processing contract also has the characteristics of the property sale and purchase contract. If the processing party’s raw materials & raw materials are purchase of materials and processing goods from the quantity và quantity of the raw matetial. Whether the resulting sản phẩm is the result of processing behavior

+ Object means a type of hàng hóa or goods ordered bt a lessee under a contract, The same of this object may be designted by the processor the supplier và accepted by the processor. The khung used by the parties must not be contrary lớn law and social athics.