Link cài ZIP, cài trọn cỗ 12 hìnhChất lượng HD, tổng cộng 37MB

Link tải: tệp tin ZIP, 37MB

Click vào link tải dưới đây, rồi click nút download để mua về toàn bộ 12 tệp tin hình nền rất tốt của 12 tháng trong năm 2021.

Hình nền bao gồm lịch 2021:

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1PjjU4fGBIEcc0lgfwdm7up-olFsIHi9Z/view?usp=sharing

Dưới đây là hình mẫu

Hình mẫu tại đây chất lượng thấp, chỉ giúp xem trước trên web. Vì chưng vậy bạn tránh việc dùng nó để làm hình nền được.

Bạn yêu cầu tải cả bộ rất chất lượng theo link bên trên.

*

Hình nền gồm lịch tháng 1 năm 2021

*

Hình nền bao gồm lịch tháng một năm 2021

*
Hình nền có lịch tháng 1 năm 2021

*
Hình nền bao gồm lịch tháng 1 năm 2021

*
màn hình có định kỳ tháng một năm 2021
*
Hình nền tất cả lịch tháng hai năm 2021
*
Hình nền có lịch tháng 3 năm 2021
*
Hình nền có lịch tháng 4 năm 2021
*
Hình nền tất cả lịch mon 5 năm 2021
*
màn hình có định kỳ tháng 6 năm 2021
*
ảnh nền có kế hoạch tháng 7 năm 2021
*
màn hình có kế hoạch tháng 8 năm 2021
*
nền game có định kỳ tháng 9 năm 2021Hình nền bao gồm lịch tháng 10 năm 2021 ảnh trên nền có lịch tháng 11 năm 2021 ảnh trên nền có lịch tháng 12 năm 2021