đoạn clip này được phạt từ Youtube bằng công dụng nhúng (embed) của Youtube. chủ sở hữu video đang thiết lập chế độ cho phép nhúng video. Nếu khách hàng là chủ sở hữu, và mong mỏi dauanrongthieng.vn giới hạn nhúng đoạn phim này, các bạn có 2 cách: 1. Truy vấn Youtube Creator Studio/ chọn Video/ Chọn setup nâng cao và tắt cài đặt "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút report và chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" và điền những thông tin liên lạc. dauanrongthieng.vn sẽ liên hệ hỗ trợ thông tin trong 24 giờ.

Bạn đang xem: What do you mean?


nguồn phát youtube
*

*
*
*
*

What vày you mean?Ohh ohh ohhWhen you nod your head yesBut you wanna say noWhat bởi vì you mean?Hey yeahWhen you don"t want me to lớn moveBut you tell me to goWhat bởi you mean?OhhWhat do you mean?Said we"re running out of timeWhat vì chưng you mean?Ohh ohh ohhWhat vị you mean?Better trang điểm your mindWhat vì chưng you mean?You"re so indecisive of what I"m sayingTryna catch the beat, trang điểm your heartDon"t know if you"re happy or complainingDon"t want for us khổng lồ endWhere bởi I startFirst you wanna go to lớn the left and you want khổng lồ turn rightWanna argue all day, make love all nightFirst you"re up then you"re down and then betweenOhh I really want to lớn know...What do you mean?Ohh ohh ohhWhen you nod your head yesBut you wanna say noWhat vì you mean?Hey yeahWhen you don"t want me khổng lồ moveBut you tell me khổng lồ goWhat do you mean?OhhWhat do you mean?Said we"re running out of timeWhat do you mean?Ohh ohh ohhWhat do you mean?Better 3d your mindWhat vị you mean?You"re overprotective when I"m leavingTryna compromise but I can"t winYou wanna make a point but you keep preachingYou had me from the start, won"t let this endFirst you wanna go to lớn the left then you want khổng lồ turn rightWanna argue all day, make love all nightFirst you"re up then you"re down và then betweenOhh I really wanna know...What bởi vì you mean?Ohh ohh ohhWhen you nod your head yesBut you wanna say noWhat vì you mean?Hey yeahWhen you don"t want me khổng lồ moveBut you tell me lớn goWhat vì you mean?I want to lớn know...OhWhat bởi vì you mean?OhhhSaid we"re running out of timeWhat vì you mean?(Oh baby)Ohh ohh ohhWhat vì chưng you mean?Better hóa trang your mindWhat bởi vì you mean?Ohh ohh ohh(This is ours baby, yeah)When you nod your head yesBut you wanna say noWhat vì chưng you mean?(You"re so confusing baby)Hey yeahWhen you don"t want me lớn moveBut you tell me lớn goWhat do you mean?(Be more straight forward)OhhWhat do you mean?(Give it back back back)Said we"re running out of timeWhat vị you mean?(Give it back back back)Ohh ohh ohhWhat vì chưng you mean?Better make up your mindWhat vì chưng you mean?

Xem thêm: A Blessing In Disguise Là Gì ? Meaning Of A Blessing In Disguise In English

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng đoạn phim Youtube ko nghe/xem được Không thiết lập được quality kém tin tức không đúng Lời bài xích hát không đúng

Lỗi không giống


Cảm ơn bạn đã báo cáo giúp chúng tôi. Những nội dung report sẽ được xem như xét trong tầm 24h với trong giờ hành chính.