Đây chỉ là bạn dạng đồ phục dựng (từ chi phí sử tính đến nhà Minh xâm lược với đô hộ (năm 1407)) nhằm mô tả gần đúng độc nhất theo gọi biết cá nhân với mong ước có một ý kiến mới, giúp mọi người thêm yêu thương môn định kỳ sử, nên có thể còn nhiều hạn chế. Xin hoan nghênh hồ hết góp ý nghiêm túc.

Bạn đang xem: Lịch sử bản đồ việt nam

Lãnh thổ việt nam qua từng thời điểm là sự chuyển đổi không gian sống sót của người Việt, miêu tả bởi những triều đại bao gồm thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, thời điểm bị mất phạm vi hoạt động về những nhà nước khác, cơ hội xâm chiếm chinh phục được giáo khu mới.

Xem thêm: Xếp Hạng 10 Trận Mưa Dài Nhất Lịch Sử Hôm 14/10, Trận Mưa Kéo Dài

Tựu bình thường lại, vùng khu vực cốt lõi tạo ra ra bạn Việt tiến bộ là vùng châu thổ sông Hồng, sau các thế kỷ chinh phục, đồng hóa, khai thác mà cương vực của người việt đã trải dài đến vùng đồng bởi sông Cửu Long ngày nay. Đến nay, diện tích s lãnh thổ đã mở rộng ra hơn 3 lần so với ban sơ vào cầm cố kỷ 10.

Bên cạnh sự mở rộng về bờ cõi đất liền, trong vô số nhiều thế kỷ, người việt cũng từng bước không ngừng mở rộng quyền sở hữu, kiểm soát và khai thác lãnh thổ trên biển–đảo (lãnh hải) xung quanh mình. Phạm vi đó kéo dài từ vịnh phía bắc đến vịnh Thái Lan, dài thêm hơn 3,400 km, với tầm 4,000 hòn đảo lớn nhỏ tuổi gần bờ và ngoài khơi xa.

Cùng xem công việc mở mang lãnh thổ nước Việt của ông phụ thân ta ráng nào nhé!

*

*

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử dân tộc 2

*

Bản đồ vn từng thời kỳ lịch sử dân tộc 3

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử hào hùng 4

*

Bản đồ việt nam từng thời kỳ lịch sử vẻ vang 5

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử hào hùng 6

*

Bản đồ vn từng thời kỳ lịch sử

*

Bản đồ việt nam từng thời kỳ kế hoạch sử

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử

*

Bản đồ việt nam từng thời kỳ lịch sử dân tộc 10

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử dân tộc 11

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử vẻ vang 12

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử 13

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử hào hùng 14

*

Bản đồ vn từng thời kỳ lịch sử hào hùng 15

*

Bản đồ việt nam từng thời kỳ lịch sử 16

*

Bản đồ vn từng thời kỳ lịch sử vẻ vang 17

*

Bản đồ vn từng thời kỳ lịch sử hào hùng 18

*

Bản đồ vn từng thời kỳ lịch sử dân tộc 19

*

Bản đồ vn từng thời kỳ lịch sử vẻ vang 20

*

Bản đồ vn từng thời kỳ lịch sử dân tộc 21

Bản đồ việt nam từng thời kỳ lịch sử vẻ vang 22

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử vẻ vang 2

*

Bản đồ nước ta từng thời kỳ lịch sử 24

bản đồ lịch sử việt nam

*

bản đồ việt nam qua các thời kỳ

Trên phía trên là phiên bản đồ của việt nam qua các thời kỳ lịch sử vẻ vang mà chúng tôi tổng thích hợp gửi tới chúng ta đọc. Hy vọng bài viết này có lợi với bạn