Bạn đang xem: Lịch sử giá cổ phiếu ppc

*
Lịch phân chia cổ tức PPC

*

Lịch sử thanh toán giao dịch PPC


*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


Ngày giá bán TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

15.45

0.15 +0.98%

1.08

69,700

15.3

0.2 +1.32%

0.76

50,000

15.1

-0.1 -0.66%

0.82

54,400

15.2

0.05 +0.33%

1.13

74,400

15.15

-0.1 -0.66%

0.86

57,300


*
thanh toán giao dịch khối nước ngoài PPC

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15.45

4,100

31,800

-27,700

0.06

0.49

-0.43

15.30

0

15,000

-15,000

0

0.23

--

15.10

300

28,000

-27,700

0

0.42

-0.42

15.20

17,000

28,442

-11,442

0.26

0.43

-0.17

15.15

0

22,101

-22,101

0

0.33

--


Đặt cảnh báo ck Tại đây
hiệu quả KD
bằng phẳng KT
LC tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
*

*

Tiêu đề Q2/22 Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20

Doanh thu thuần

1,290

1,077.4

538.6

1,048.7

1,218.8

1,078.7

1,872.2

1,557.5

Giá vốn hàng bán

1,178.7

1,035.6

560.6

1,093.1

1,294.6

1,048.8

1,320.4

1,438.4

Lợi nhuận gộp

111.3

41.8

-22

-44.4

-75.8

29.9

551.8

119

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)

9.3

3.9

-4.1

-4.2

-6.2

2.8

29.5

7.6

Lợi nhuận tài chính

5.9

68.3

93.7

28.6

208.7

97.3

79.9

13.6

Chi phí chào bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

0.3

0.1

18.6

0.4

1.7

0.3

1.1

0.6

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

87.8

85.9

71

-35.4

110

148.7

611.2

112.4

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

68.2

80.4

64

-35.4

120.2

138.5

502.3

90.3

Tỷ suất lợi tức đầu tư ròng (%)

5.8

7.5

11.9

-3.4

9.9

12.8

26.8

5.8


Xem vừa đủ
*
Trang trước

Xem thêm: Cách Nhắn Tin Không Dùng Bàn Phím Trên Iphone, Nhập Dữ Liệu Bằng Giọng Nói

Trang sau
Xem report tài chính tiên tiến nhất tại trên đây Mới
*
nội dung bài viết về mã PPC
*
Sự kiện về mã PPC

PPC: quyết nghị HĐQT về việc thông qua giao tiến hành nhiệm vụ quyền kế toán trưởng


PPC: thông tin giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin


PPC: Giải trình dịch chuyển LNST BCTC kiểm tra xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước


PPC: báo cáo tình hình quản lí trị doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022


PPC: thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bởi tiềnPPC: thông tin ký phối hợp đồng kiểm toán BCTC 2022


PPC: Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp biến đổi lần lắp thêm 10


PPC: nghị quyết HĐQT về câu hỏi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt


PPC: Nghị quyết với Biên bạn dạng họp ĐHĐCĐ hay niên năm 2022


Xem lịch cổ tức cùng phát hành mới nhất tại đây Mới
0 Bình luận

Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money tuyển lựa từ các nguồn chủ yếu thống và tin cậy và chỉ có giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về phần đông tổn thất do áp dụng những tài liệu này.


Quét mã QR để tải ứng dụng Tài chủ yếu - kinh doanh thị trường chứng khoán nhiều người tiêu dùng nhất đến điện thoại
OK