Thời sự - bao gồm trị tài chính VH-XH QP-AN Đối nước ngoài du ngoạn Địa phương

1010 năm trước, vào Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn đã nhận được thấy, bên cạnh thế hổ phục, long chầu, thủ đô là vùng khu đất cao thoáng bằng phẳng, người dân đông đúc muôn đồ dùng giàu thịnh, là nơi đô hội của tứ phương, đáng làm cho kinh sư mang lại muôn đời.

Bạn đang xem: Lịch sử thăng long


*

Sông sơn Lịch.

Ca dao nói tới kinh đô hà nội có câu:

Thăng Long - tp. Hà nội đô thành

Nước non ai vẽ bắt buộc tranh họa đồ

Cố đô rồi lại tân đô

Nghìn năm văn vật hiện thời vẫn đây...

“Nghìn năm văn vật” của Thủ đô hà nội thủ đô còn có ấn tượng nền văn hóa truyền thống Phùng Nguyên (4000 năm trước) sinh sống Văn Ðiển, văn hóa Ðồng Ðậu (3500 năm trước) sống Ðông Anh, văn hóa Ðông tô (hơn 2000 năm trước) nghỉ ngơi Cổ Loa, Ngọc Hà... “Cố đô rồi lại tân đô”, bây giờ người ta điện thoại tư vấn cố đô Hoa Lư, gắng đô Huế, nhưng tp. Hà nội xưa duy nhất vẫn trực thuộc về Hà Nội.

Các sách sử cũ rất nhiều ghi lược sử tp. Hà nội như sau: Ðất Hà Nội mang tên là hương Long Ðỗ (Rốn Rồng) cùng với Thành hoàng là đánh Lịch, một nhân vật lịch sử dân tộc có thật có nhiều color huyền thoại.

Năm 545, Lý túng thiếu đánh chiến hạ nhà Lương, lập cần nước Vạn Xuân độc lập, trường đoản cú xưng Lý phái nam Ðế, định đô ở cửa sông đánh Lịch, xây điện Vạn Thọ, chùa Khai Quốc, tức miếu Trấn Quốc ngày này ở hồ nước Tây. Ðây chính là thủ đô đầu tiên của nước nhà độc lập, sau đời những vua Hùng ngơi nghỉ Phú Thọ, An Dương Vương sinh sống Cổ Loa.

Trong thời vn bị đơn vị Tùy (581 - 618), bên Ðường (618 - 907) đô hộ, lỵ sở, thành quách nghỉ ngơi Hà Nội, mang tên là Tống Bình. Thời vãn Ðường, thay tên là La Thành, hay Ðại La. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép: “Thành này vì Trương Bá Nghi đắp từ năm Ðại kế hoạch thứ nhị (767) đời Ðường; năm Trinh Nguyên máy 7 (791), Triệu Xương đắp thêm. Năm Nguyên Hòa vật dụng 3 (808), Trương Chu lại sửa đắp lại. Năm trường Khánh trang bị 4 (824), Lý Nguyên Gia dời bao phủ trị tới mặt sông sơn Lịch, đắp một chiếc thành bé dại gọi là La Thành. Năm hoàn Thông trang bị 7 (866), Cao Biền đắp ngoại thành bảo phủ kinh thành, cũng call tên là La Thành”.

Xem thêm: Dựa Vào Núi Núi Sẽ Đổ - Dựa Vào Núi, Núi Sẽ Đổ

Thăng Long, một tên gọi đẹp, có hình tượng của sự việc linh thiêng và phát triển, có hồn cốt của dân tộc, là thành phố hà nội của kỷ nguyên độc lập, là cái mốc 1010 tuổi chúng ta tính mang đến ngày nay. Về sự kiện này, số đông mọi fan đều lưu giữ từ bài bác Chiếu dời đô, tự ghi chép của Ðại Việt sử ký kết toàn thư: “Mùa thu, tháng 7 năm Canh Tuất (1010), vua tự thành Hoa Lư dời đô ra kinh lấp thành Ðại La, lâm thời đỗ thuyền bên dưới thành, tất cả rồng rubi hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long”. Chữ Thăng Long khi ấy có nghĩa là Rồng bay. Năm 1802, nhà Nguyễn đóng góp đô ở Huế, với ý niệm “vua “là “rồng”, “rồng” ko ở Hà Nội, đề nghị đổi chữ “Long” là “Thịnh vượng”.

Năm 1397, Thăng Long biến đổi Ðông Ðô. "Mùa hạ, tháng bốn năm Ðinh Sửu (1397) đem phó tướng mạo Lê Hán yêu thương (Hồ Hán Thương) coi lấp đô hộ là Ðông Ðô (Ðại Việt sử ký toàn thư). “Ðông Ðô tức Thăng Long, khi đó gọi Thanh Hóa là Tây Ðô, Thăng Long là Ðông Ðô (Khâm định Việt sử thông giám cương cứng mục). Năm 1408 quân Minh xâm lăng nước ta, đổi tên Ðông Ðô là Ðông quan lại với ý là quan ải phía đông của phòng Minh. Sau 10 năm khởi nghĩa, năm 1428, Lê Lợi giải phóng quốc gia đổi tên Ðông quan thành Ðông Kinh, fan châu Âu phiên là Tonkin. Ðại Việt sử cam kết toàn thư chép: “Mùa hạ, tháng tư năm Ðinh Mùi, Vua (Lê Lợi) từ điện tranh ở người thương Ðề, vào đóng ở thành Ðông Kinh, đại xá, đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng quốc hiệu là Ðại Việt, đóng đô sinh sống Ðông Kinh, có nghĩa là thành Thăng Long. Bởi vì Thanh Hóa gồm Tây Ðô, cho nên gọi thành Thăng Long là Ðông Kinh”.

Năm 1831, vua Minh Mạng lập thức giấc Hà Nội. Nghĩa của từ thành phố hà nội là nằm trong lòng hai bé sông, sông Hồng và sông Ðáy.

Từ năm 1887 - 1945, thành phố hà nội là thủ bao phủ của Ðông Dương trực thuộc Pháp.

Năm 1945, hà nội là nơi thao tác làm việc của cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước việt nam Dân công ty cộng hòa.

Hà Nội trong lịch sử còn tồn tại các tên là Phụng Thành (thế kỷ 16, Hà Nội mang tên phủ Phụng Thiên); Bắc Thành (thời Tây Sơn), Long Thành, Hà Thành, Thành Hoàng Diệu (tên gọi thời kháng chiến chống thực dân Pháp nhằm nêu cao khí ngày tiết yêu nước)...

Với văn hiến nổi bật, với mọi đóng góp mập mạp cho nhân loại, thủ đô được ca tụng là tp hà nội của phẩm giá bé người, là tp vì hòa bình.