dauanrongthieng.vn ra mắt tới chúng ta yêu môn lịch sử bộ sách Lịch sử nước ta trọn cỗ 15 tập - nắm tắt các sự kiện theo dòng lịch sử của vn qua các thời kỳ: Thời kỳ cổ - trung đại (từ thời chi phí sử mang lại năm 1858, khi thực dân Pháp nổ sung xâm lược Việt Nam); Thời kỳ cận kim (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, biến việt nam thành nằm trong địa đến phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 thành công) và Thời kỳ tiến bộ (từ lúc nước việt nam Dân nhà Cộng hòa ra đời cho đến nay)Trong đó theo từng tập của bộ sách 15 tập này đang tóm tắt những sự kiện lịch sử theo từng giai đoạn cụ thể:

Lịch Sử vn Tập 1: lịch sử dân tộc Việt nam từ khởi thủy đến vắt kỷ X vày PGS.TS. Vũ Duy Mền công ty biên. Tập sách được biên soạn công phu, cùng với 9 chương. Cuốn sách trình diễn một biện pháp khách quan lại về lịch sử hào hùng nước ta từ bỏ khi mở ra con người đứng thẳng sáng suốt (Homo Erectus), đến việc phát triển liên tục của các nền văn hóa phiên bản địa thuộc bố trung tâm: văn hóa truyền thống Đông Sơn sinh hoạt châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cả, có mặt nên đất nước Văn Lang – Âu Lạc đầu thời thời Hùng Vương; văn hóa Sa Huỳnh hình thành nên tổ quốc Lâm Ấp – Champa cổ đại ở miền Trung; văn hóa Đồng Nai – văn hóa Tiền Óc Eo Nam bộ là nền tảng của sự thành lập và hoạt động Vương quốc cổ Phù phái mạnh – Chân Lạp. ở bên cạnh đó, cuốn sách cũng bội nghịch anh cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, những hi sinh, đau khổ chống Bắc thuộc, phòng Hán hóa chiến thắng lợi, giành lại quyền độc lập, từ chủ, xuất hiện một kỷ nguyên bắt đầu cho tổ quốc ta.

Bạn đang xem:

Lịch Sử vn Tập 2: Lịch sử nước ta từ nạm kỷ X đến cố kỷ XIV vị PGS.TS. è cổ Thị Vinh nhà biên. Tập sách gồm gồm 11 chương, viết về tía thời kỳ lịch sử dân tộc lớn của dân tộc: Thời kỳ thứ nhất ứng với những họ Khúc – Dương – Ngô – Đinh – chi phí Lê (thế kỷ X); Thời kỳ thứ hai: Đại Việt thời Lý (thế kỷ XI – thời điểm đầu thế kỷ XIII); Thời kỳ sản phẩm ba: Đại Việt thời è cổ (đầu ráng kỷ XIII – cuối thế kỷ XIV), cùng một chương 12 viết về vương quốc Champa (thế kỷ X-XIV). Cùng với tập sách này, lịch sử giang sơn được nghiên cứu, soạn trên tất cả các lĩnh vực: bao gồm trị, ghê tế, văn hóa và làng hội trong năm thế kỷ (X – XVI) những thời bọn họ Khúc, bọn họ Dương, đến các vương triều Ngô, Đinh, tiền Lê, Lý với Trần.Lịch Sử vn Tập 3: lịch sử vẻ vang Việt phái mạnh từ ráng kỷ XV đến nỗ lực kỷ XVI do PGS.TS. Tạ Ngọc Liễn nhà biên. Tập sách bao gồm 10 chương, trình diễn một biện pháp bao quát cục bộ quá trình tình tiết của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVI với số đông sự kiện hiểm yếu về chính trị, quân sự, gớm tế, văn hóa của các Triều hồ (1400 – 1407), Triều Lê (1428 – 1527), Triều Mạc (1527 – 1593) cùng Triều Lê sau khi thu phục đế kinh Thăng Long, tái thiết vương Triều Lê, trả thành quá trình trung hương đất nước. Đồng thời, cuốn sách giới thiệu văn tắt tiểu sử những nhân đồ dùng trọng yếu hèn của lịch sử vẻ vang trong hai vắt kỷ này vào phần Phụ lục.Lịch Sử vn Tập 4: lịch sử vẻ vang Việt nam giới từ rứa kỷ XVII đến thay kỷ XVIII vị PGS.TS. Trằn Thị Vinh công ty biên. Tập sách được bắt đầu từ sau sự khiếu nại triều Mạc bị lật đổ (1529) cho đến khi hết triều Tây Sơn, bội phản ánh tình tiết lịch sử của giang sơn trên những mặt chính trị - xóm hội, kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống trong hai vắt kỷ XVII cùng XVIII. Cuốn sách được chia thành 3 phần, 12 chương, gồm những: Phần thứ nhất: Thời kỳ quốc gia bị phân chia cắt; Phần trang bị hai: Thời kỳ khủng hoảng của cơ chế phong loài kiến và nở rộ của trào lưu nông dân; Phần trang bị ba: tình trạng tư tưởng văn hóa từ cố kỷ XVII đến nỗ lực kỷ XVIII.Lịch Sử vn Tập 5: lịch sử hào hùng Việt Nam từ năm 1802 mang lại năm 1858 bởi vì TS. Trương Thị Yến công ty biên. Tập sách được chia làm 10 chương, với những nội dung: Triều Nguyễn thiết lập cấu hình nhà nước quân chủ siêng chế; Hệ thống làm chủ hành chính các địa phương; tổ chức triển khai hành chính, làng hội và cơ chế của đơn vị nước so với làng xã; cơ chế ruộng đất và kinh tế nông nghiệp; Công nghiệp và thủ công nghiệp; yêu đương nghiệp; dục tình đối ngoại; phong trào đấu tranh của những tầng lớp nhân dân; Văn hóa; Âm mưu thôn tính của thực dân Pháp.

Xem thêm: Top 6 Máy Đánh Trứng Cầm Tay Mini, Máy Đánh Trứng Mini Cầm Tay/Để Bàn Philips

Lịch Sử vn Tập 6: lịch sử hào hùng Việt Nam từ năm 1859 mang lại năm 1896 bởi PGS.TS. Võ Kim Cương nhà biên. Tập sách bao gồm 5 chương, phản ánh tình hình vn trước khi Pháp xâm lược; Cuộc binh đao của nhân dân việt nam chống Pháp xâm chiếm (giai đoạn 1858 – 1873); Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lăng Bắc Kỳ cùng Trung Kỳ (giai đoạn 1873 – 1884); phong trào kháng chiến phòng Pháp (giai đoạn 1885 – 1896); Những biến đổi về chủ yếu trị, gớm tế, xã hội việt nam nửa thời điểm cuối thế kỷ XIX. Nội dung những Hiệp mong Nhâm Tuất (1862), Hiệp ước sát Tuất (1874), Hiệp ước giáp Thân (1884) được nhóm soạn thể hiện tại trong phần Phụ lục.Lịch Sử nước ta Tập 7: lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời điểm năm 1897 cho năm 1918 vày PGS.TS. Tạ Thị Thúy công ty biên. Tập sách được bố cục tổng quan gồm 8 chương: cơ chế thuộc địa và bài toán củng cố cỗ máy chính quyền ở việt nam của thực dân Pháp trong số những năm vào đầu thế kỷ XX; Nền tài chính Việt phái nam trong cuộc khai quật thuộc địa lần trước tiên của Pháp (1897 – 1914); thực trạng văn hóa – xóm hội việt nam đầu cụ kỷ XX; Các kẻ thống trị trong thôn hội việt nam đầu thay kỷ XX; phong trào yêu nước và phương pháp mạng nước ta đầu cố gắng kỷ XX; phong trào đấu tranh của những tầng lớp nhân dân đầu thế kỷ XX; xóm hội Việt Nam trong những năm chiến tranh 1914 – 1918; phong trào chống Pháp của nhân dân vn trong cuộc chiến tranh 1914 – 1918.Lịch Sử nước ta Tập 8: lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 cho năm 1930 vì PGS.TS. Tạ Thị Thúy nhà biên. Tập sách được trình diễn thành 9 chương: chế độ thuộc địa của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất; Thực dân Pháp củng cầm cố và tăng cường máy bộ chính quyền trực thuộc địa; Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những chuyển đổi trong nền kinh tế Việt Nam; thực trạng văn hóa- xã hội; thôn hội vn phân hóa thêm sâu sắc sau chiến tranh; Ảnh tận hưởng của phong trào cách mạng quả đât tới bí quyết mạng Việt Nam; phong trào yêu nước và công nhân ở vn đầu trong năm 20 nỗ lực kỷ XX; những tổ chức cách mạng ra đời trong những năm 1925 – 1929; Đảng cùng sản nước ta ra đời.

Lịch Sử việt nam Tập 9: Lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1945;Lịch Sử nước ta Tập 10: Lịch sử vn từ năm 1945 mang đến năm 1950 vày PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật chủ biên. Tập sách được biên soạn thành 6 chương, trình bày một giải pháp tương đối toàn vẹn tiến trình lịch sử vẻ vang giai đoạn từ thời điểm tháng 9/1945 đến thời điểm cuối năm 1950 với những nội dung: vn từ thành lập nền Dân công ty Cộng hòa đến cam kết Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp (9/1945 – 3/1946); kháng chiến Toàn quốc bùng phát (12/1946); mặt đường lối nội chiến “Toàn dân, toàn diện, lâu dài và từ lực cánh sinh” của Đảng; vừa phòng chiến, vừa loài kiến quốc; xây dừng và củng cố hậu phương, đổi thay hậu phương của địch thành tiền phương của ta; đấy khỏe mạnh kháng chiến (1948 – 1950).Lịch Sử việt nam Tập 11: lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời điểm năm 1951 mang đến năm 1954;Lịch Sử nước ta Tập 12: lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965;Lịch Sử nước ta Tập 13: lịch sử Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975;Lịch Sử nước ta Tập 14: lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1975 cho năm 1986;Lịch Sử việt nam Tập 15: lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời điểm năm 1986 mang lại năm 2000;