Luật tổ chức triển khai cơ quan khảo sát hình sự năm năm ngoái gồm 10 Chương, 73 Điều (thay vì Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 có 7 Chương, 38 Điều). Hiện tượng 99/2015/QH13 được tổ chức theo những Chương sau:

- Những nguyên tắc chung

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan khảo sát của quân đội nhân dân

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan khảo sát của Viện kiểm gần kề nhân dân tối

- Nhiệm vụ, quyền hạn của ban ngành được giao nhiệm vụ triển khai một số hoạt động điều tra

- tình dục phân công và phối hợp trong chuyển động điều tra hình sự trên Chương VI phép tắc cơ quan khảo sát hình sự 2015

- Thủ trưởng, phó thủ trưởng ban ngành điều tra, điều tra viên với cán cỗ điều tra

- Đảm bảo điều kiện hoạt động điều tra hình sự

- trọng trách của thiết yếu phủ, các bộ, ngành và Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc trung ương trong công tác khảo sát hình sự

- Điều khoản thi hành

Theo đó, biện pháp cơ quan khảo sát hình sự năm năm ngoái có các điểm sau xứng đáng chú ý:

- dụng cụ rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng ban điều tra:

+ Cơ quan bình yên điều tra cỗ Công an; Cơ quan bình an điều tra Công an cấp tỉnh

+ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; phòng ban Cảnh sát khảo sát Công an cấp tỉnh, cấp cho huyện

+ Cơ quan an ninh điều tra cỗ Quốc phòng; Cơ quan bình yên điều tra quân khu với tương đương

+ Cơ quan điều tra hình sự bộ Quốc phòng; Cơ quan điều tra hình sự quân khu với tương đương; Cơ quan điều tra hình sự khu vực

+ Cơ quan điều tra Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; Cơ quan khảo sát Viện kiểm sát quân sự trung ương

- bổ sung cập nhật quy định nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Kiểm ngư

Cơ quan liêu Kiểm ngư khi tiến hành nhiệm vụ cơ mà phát hiện nay tội phạm tại những Điều 111, 242, 244, 245, 246, 305 và 311 BLHS xẩy ra trên vùng biển và thềm châu lục của vn do Kiểm ngư cai quản thì cục trưởng cục Kiểm ngư, đưa ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm ngư vùng thì xử lý theo Điều 36 phương pháp 99/2015/QH13.

Bạn đang xem: Luật tổ chức điều tra hình sự 2018

- Điều 44 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 bổ sung trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an

+ Công an xã tất cả trách nhiệm mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, rước lời khai lúc đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

+ Công an phường, thị trấn, Đồn Công an tất cả trách nhiệm đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, thực hiện kiểm tra, xác minh sơ bộ và đưa ngay tố giác, tin báo về tầy kèm theo những tài liệu, đồ gia dụng vật, có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

- mức sử dụng rõ tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp tại Điều 49 lý lẽ tổ chức khảo sát hình sự 2015

Người gồm đủ tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 46 Luật tổ chức cơ quan điều tra HS 2015và bao gồm đủ những điều kiện tiếp sau đây thì có thể được chỉ định làm Điều tra viên cao cấp:

+ Đã là Điều tra viên trung cấp ít nhất 05 năm;

+ có năng lực khảo sát các vụ án thuộc loại tội phạm vô cùng nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp;

+ có công dụng nghiên cứu, tổng hợp, khuyến cáo biện pháp phòng, chống tội phạm;

+ có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

+ Đã trúng tuyển chọn kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

- bảo đảm cơ sở vật hóa học phục vụ chuyển động điều tra hình sự theo luật 99/2015/QH13

Căn cứ yêu ước công tác khảo sát hình sự, địa bàn vận động và điều kiện tài chính - buôn bản hội, đơn vị nước bảo đảm an toàn cơ sở vật hóa học của Cơ quan điều tra gồm có đất đai, trụ sở, công trình; trang thiết bị, biện pháp hỗ trợ, phương tiện đi lại giao thông, thông tin liên lạc, kỹ thuật nghiệp vụ và những điều kiện đồ gia dụng chất, kỹ thuật khác.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái – hạnh phúc ---------------

Luật số: 99/2015/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

LUẬT

TỔ CHỨC CƠ quan lại ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật tổ chứccơ quan lại Điều tra hình sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Luật này nguyên lý về nguyên tắc tổ chức Điều trahình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành Điều tra; nhiệm vụ,quyền hạn của ban ngành được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt độngđiều tra; Điều tra viên và những chức danh khác trong Điều tra hình sự; quan lại hệphân công, phối kết hợp và điều hành và kiểm soát trong chuyển động Điều tra hình sự; đảm bảo an toàn Điềukiện cho chuyển động Điều tra hình sự và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan Điều tra, ban ngành được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra.

2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên,Cán bộ điều tra của cơ sở Điều tra; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cùng cán bộĐiều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra.

3. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 3. Hình thức tổ chứcĐiều tra hình sự

1. Tuân hành Hiến pháp cùng pháp luật.

2. Bảo đảm an toàn sự chỉ đạo, chỉ đạo tập trung thốngnhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cấp rành mạch, chuyên sâu, tránhchồng chéo cùng được kiểm soát và điều hành chặt chẽ; Điều tra kịp thời, cấp tốc chóng,chính xác, khách hàng quan, toàn diện, đầy đủ, không để lọt tội phạm với không làmoan tín đồ vô tội.

3. Cơ sở Điều tra cấp cho dưới chịu sự hướng dẫn,chỉ đạo nghiệp vụ của ban ngành Điều tra cấp trên; cá thể chịu trách nhiệm trướccấp trên với trước luật pháp về hành vi, quyết định của mình.

4. Chỉ cơ quan, người có thẩm quyền quy địnhtrong biện pháp này mới được tiến hành vận động điều tra hình sự.

Điều 4. Hệ thống Cơquan Điều tra

1. Cơ quan Điều tra của Công an nhân dân.

2. Phòng ban Điều tra vào Quân đội nhân dân.

3. Phòng ban Điều tra của Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tốicao.

Điều 5. Cơ quan Điều tra củaCông an nhân dân

1. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an; Cơquan an toàn điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sauđây gọi phổ biến là Cơ quan an ninh điều tra Công an cấp tỉnh).

2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơquan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau trên đây gọi thông thường là ban ngành Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); Cơquan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, tp thuộc thành phố trực thuộc tw (sau trên đây gọi phổ biến làCơ quan liêu Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện).

Điều 6. Ban ngành Điều tratrong Quân team nhân dân

1. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng;Cơ quan an toàn điều tra quân khu vực và tương đương.

2. Phòng ban điều tra hình sự Bộ Quốc phòng;Cơ quan liêu điều tra hình sự quân quần thể và tương đương; cơ quan điều tra hìnhsự khu vực vực.

Điều 7. Cơ quan Điều tra củaViện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao

1. Ban ngành điều tra Viện kiểm sát nhân dântối cao.

2. Cơ sở điều tra Viện kiểm sát quân sựtrung ương.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng ban Điều tra

1. Tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tộiphạm và ý kiến đề nghị khởi tố.

2. Mừng đón hồ sơ vụ án do cơ quan tiền được giaonhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra đưa giao.

3. Tiến hành Điều tra những tội phạm, áp dụng mọibiện pháp doluật định nhằm phát hiện, khẳng định tội phạm và bạn thực hiệnhành vi phạm luật tội; lập hồ nước sơ, ý kiến đề nghị truy tố.

4. Tìm thấy nguyên nhân, Điều kiện phạm tội và yêucầu các cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan tiền áp dụng các biện pháp khắc chế và phòng ngừa.

Điều 9. Các cơ quanđược giao nhiệm vụ thực hiện một số vận động Điều tra

1. Các cơ quan của cục đội biên phòng được giaonhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra gồm có Cục thám thính biên phòng; Cụcphòng, phòng ma túy và tội phạm; Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng ma túy và tộiphạm; Bộ chỉ huy Bộ team biên phòng cấp cho tỉnh; Ban chỉ huy Biên phòng Cửakhẩu cảng; Đồn biên phòng.

2. Các cơ quan tiền của thương chính được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra gồm gồm Cục Điều tra chống buôn lậu; viên Kiểmtra sau thông quan; viên Hải quan lại tỉnh, liên tỉnh, tp trực ở trong trungương; bỏ ra cục Hải quan cửa khẩu.

3. Những cơ quan lại của Kiểm lâm được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra gồm gồm Cục Kiểm lâm; chi cục Kiểm lâm vùng;Chi cục Kiểm lâm cấp cho tỉnh; phân tử Kiểm lâm.

4. Các cơ quan liêu của lực lượng cảnh sát biển đượcgiao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra gồm có Bộ bốn lệnh công an biển;Bộ tứ lệnh vùng công an biển; Cục nghiệp vụ và pháp luật; Đoàn sệt nhiệmphòng, phòng tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ.

5. Các cơ sở củaKiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồmcó cục Kiểm ngư, chi cục Kiểm ngư vùng.

6. Các cơ quan liêu của Công an nhân dânđượcgiao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra gồm bao gồm Cục Quảnlý xuất nhập cảnh; các cục nghiệp vụ bình yên ở cỗ Công an; Phòng cai quản xuấtnhập cảnh; các phòng nghiệp vụ bình yên thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương (sau đây gọi bình thường là Công an cấp cho tỉnh) và Đội bình yên ở Công an huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tp thuộc tp trực thuộctrung ương (sau trên đây gọi phổ biến là Công an cung cấp huyện); Cục cảnh sát giao thông; Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với cứu nạn, cứuhộ; Cục cảnh sát phòng, kháng tội phạm về môi trường; Cục cảnh sát phòng, chốngtội phạm sử dụng technology cao; Phòng công an giao thông; Phòng cảnh sát phòngcháy, trị cháy và cứu nạn, cứu vãn hộ; Phòng công an phòng, phòng tội phạm về môitrường; Phòng công an phòng, chống tội phạm sử dụng technology cao; Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trạigiam.

7. Các cơ quan lại khác vào Quân độinhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra gồm bao gồm Trạigiam, 1-1 vị tự do cấp trung đoàn với tương đương.

Điều 10. Nhiệm vụ,quyền hạn của phòng ban được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra

Cơ quan được giao trách nhiệm tiến hành một số trong những hoạtđộng Điều tra khi triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực làm chủ của mình nhưng mà tiếp nhậntố giác, tin báo về tội nhân hoặc phát hiện hành vi phạm luật tội tới cả phải truycứu nhiệm vụ hình sự thì triển khai các hoạt động kiểm tra, xác minh và Điềutra theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự và Luật này.

Điều 11. Kiểm sát việc tuântheo điều khoản trong hoạt hễ Điều tra

1. Viện kiểm gần kề kiểm sát việc tuân theo pháp luậttrong vận động Điều tra nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động Điều tra của cơ quan Điềutra, phòng ban được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra tuân thủcác quy định của cục luật tố tụng hình sự và hiện tượng này; buộc phải phát hiện tại kịp thờivà yêu thương cầu, ý kiến đề nghị Cơ quan Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụ thực hiện mộtsố vận động Điều tra khắc phục và hạn chế vi bất hợp pháp luật trong vận động Điều tra.

2. Phòng ban Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra tiến hành yêu cầu, quyết định của Viện kiểmsát theo quy định của cục luật tố tụng hình sự; xem xét, giải quyết, trả lời kiếnnghị của Viện kiểm cạnh bên theo luật của pháp luật.

Điều 12. Trọng trách của cơquan, tổ chức triển khai và cá nhân trong vận động Điều tra hình sự

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền với nghĩavụ phát hiện, tố giác, đưa thông tin về tội phạm, vụ câu hỏi phạm tội, ý kiến đề xuất khởi tố;có trách nhiệm triển khai yêu cầu, quyết định và chế tạo Điều khiếu nại để cơ sở Điềutra, phòng ban được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động Điều tra, fan cóthẩm quyền Điều tra hình sự triển khai nhiệm vụ, quyền hạn trong vận động Điềutra hình sự.

2. Phòng ban nhà nước có trách nhiệm thông báongay cho Cơ quan lại Điều tra hầu hết hành vi phạm luật tội xẩy ra trong ban ngành và tronglĩnh vực cai quản của mình; gồm quyền ý kiến đề nghị và nhờ cất hộ tài liệu có liên quan choCơ quan lại Điều tra để chăm chú khởi tố so với người có hành vi phạm tội; thực hiệnyêu mong và tạo ra Điều kiện để cơ sở Điều tra, cơ sở được giao nhiệm vụ tiếnhành một số hoạt động Điều tra, người dân có thẩm quyền Điều tra hình sự thực hiệnnhiệm vụ Điều tra.

3. Cơ quan Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, coi xét, giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố; thông báo kết quả giảiquyết mang lại cơ quan, tổ chức, cá nhân đã con kiến nghị, tố giác, cung cấp thông tin về tội phạmvà bắt buộc áp dụng những biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn người đang tố giác tội phạm.

Điều 13. Giám sát củacơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động Điều tra hình sự

Quốc hội, những cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểuQuốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷban chiến trận Tổ quốc vn và các tổ chức member của mặt trận giám sáthoạt cồn Điều tra của phòng ban Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụ triển khai mộtsố hoạt động Điều tra, người dân có thẩm quyền Điều tra hình sự theo nguyên lý củapháp luật.

Trong phạm vi trọng trách của mình, cơ quan Điềutra, cơ sở được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra cần xemxét, xử lý và thông báo tác dụng giải quyết mang đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đãyêu cầu, kiến nghị theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 14. Những hànhvi bị nghiêm cấm

1. Làm xô lệch hồ sơ vụ án; truy cứu trách nhiệmhình sự người không tồn tại hành vi phạm tội; ko truy cứu trách nhiệm hình sự ngườicó hành vi phạm tội tới mức phải truy nã cứu trách nhiệm hình sự; ra quyết địnhtrái pháp luật; ép buộc tín đồ khác làm cho trái pháp luật; có tác dụng lộ kín đáo Điều tra vụán; can thiệp trái lao lý vào vấn đề Điều tra vụ án hình sự.

2. Bức cung, sử dụng nhục hình và các hiệ tượng tratấn hoặc đối xử, trừng phát tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục bé ngườihaybất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan,tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở fan bị bắt, bạn bị nhất thời giữ, bịcan thực hiện quyền trường đoản cú bào chữa, nhờ dụng cụ sư hoặc người khác bào chữa, trợgiúp pháp lý; quyền năng khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi hoàn thiệt sợ vềvật chất, ý thức và phục sinh danh dự.

4. Cản trở fan bào chữa, người triển khai trợgiúp pháp lý tiến hành việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo nguyên tắc của phápluật.

5. Kháng đối, ngăn cản hoặc tổ chức, lôi kéo, xúigiục, kích động, cưỡng bức bạn khác kháng đối, cản trở vận động Điều trahình sự; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của ngườithi hành công vụ vào Điều tra hình sự.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN bình yên ĐIỀU TRA

Điều 15. Tổ chức bộ máycủa Cơ quan an ninh Điều tra

1. Tổ chức máy bộ của Cơ quan bình yên Điều traBộ Công an tất cả có các phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và Văn phòng phòng ban Anninh Điều tra.

2. Tổ chức bộ máy của Cơ quan an ninh Điều traCông an cấp tỉnh bao gồm có những đội Điều tra, đội nghiệp vụ và máy bộ giúp vấn đề Cơquan an ninh Điều tra.

Điều 16. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan an ninh Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân một số loại và trựctiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố trực thuộc thẩm quyềngiải quyết của bản thân hoặc gửi ngay đến cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hìnhsự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến các tỉnh,thành phố trực thuộc tw hoặc gồm yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyềnĐiều tra của Cơ quan an toàn Điều tra Công an cấp tỉnh phương pháp tại Khoản 2 Điều17 của phép tắc này giả dụ xét thấy cần trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêmtrọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan an toàn điều tra của Côngan nhân dân bởi vì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra câu hỏi chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong chuyển động Điều tra,xử lý tù hãm của Cơ quan an toàn Điều tra Công an cấp tỉnh; phía dẫn những cơquan của lực lượng an toàn nhân dân nằm trong Công an nhân dân được giao nhiệm vụtiến hành một số vận động Điều tra thực hiện vận động Điều tra.

4. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quanAn ninh Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 17. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan bình yên Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức công tác trựcban hình sự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân loạivà trực tiếp giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố thuộcthẩm quyền giải quyết của chính mình hoặc chuyển ngay mang đến cơ quan có thẩm quyền để giảiquyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm pháp luật tại Chương XIII, Chương XXVI và các tội phạm quy địnhtại các Điều 207, 208, 282, 283, 284, 299,300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347,348, 349 với 350 của bộ luật hình sự khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyềnxét xử của tòa án nhân dân; tiến hành Điều tra vụ án hình sự về tội phạm khácliên quan đến bình an quốc gia hoặc để đảm bảo khách quan liêu theo sự cắt cử củaBộ trưởng bộ Công an.

3. Phía dẫn các cơ quan của lựclượng bình yên nhân dân ở trong Công an cấp thức giấc được giao nhiệm vụ triển khai mộtsố chuyển động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

4. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm của lực lượng bình yên nhân dân thuộc Công ancấp tỉnh báo cáo Thủ trưởng Cơ quan an toàn Điều tra bộ Công an.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo luật Bộ hình thức tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Điều 18. Tổ chức bộ máycủa Cơ quan công an Điều tra

1. Tổ chức bộ máy của phòng ban Cảnhsát Điều tra cỗ Công an bao gồm có:

a) Văn phòng phòng ban Cảnh sátđiều tra;

b) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề cô đơn tự buôn bản hội (gọi tắt là Cục cảnh sát hình sự);

c) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

d) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sảnxuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt làCục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

2. Tổ chức bộ máy của phòng ban Cảnhsát Điều tra Công an cấp tỉnh có có:

a) Văn phòng cơ quan Cảnh sátđiều tra;

b) Phòng công an Điều tra tội phạmvề trơ thổ địa tự thôn hội (gọi tắt là Phòng công an hình sự);

c) Phòng công an Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

d) Phòng công an Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Phòng Cảnh sát điều tratội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọitắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

3. Tổ chức bộ máy của cơ sở Cảnhsát Điều tra Công an cấp huyện tất cả có:

a) Đội Điều tra tổng hợp;

b) Đội công an Điều tra tội phạmvề đơn côi tự xã hội (gọi tắt là Đội công an hình sự);

c) Đội cảnh sát Điều tra tù hãm vềkinh tế cùng chức vụ;

d) Đội cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy.

Căn cứ tình hình tội phạm và yêu cầuthực tiễn, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an đưa ra quyết định thành lập xuất phát từ một đến tứ đội trongCơ quan công an Điều tra Công an cấp huyện biện pháp tại Khoản này; quyết địnhgiải thể, sáp nhập, thu gọn đầu mối các đội trong Cơ quan cảnh sát Điều traCông an cấp huyện.

Điều 19. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan công an Điều tra bộ Công an

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh về nhữngtội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xẩy ra trên địa bàn nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc tw hoặc tù có tổ chức xuyên đất nước nếuxét thấy buộc phải trực tiếp Điều tra; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của cơ sở Cảnh sát điềutra bởi Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng. # tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố và công tác làm việc Điềutra, xử lý tội phạm so với các cơ quan công an Điều tra Công an cấp cho tỉnh,Công an cấp huyện; phía dẫn những cơ quan của lực lượng công an nhân dân đượcgiao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

4. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm nằm trong nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở Cảnhsát Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 20. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan công an Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay mang lại cơ quan bao gồm thẩm quyền để giải quyết.

Xem thêm: Xem Phim Truyền Hình Trực Tuyến, Tv Online Vtv1, Video Trên Vtv1 Đã Phát Sóng

2. Tiến hành Điều tra vụ án hìnhsự về các tội phạm nguyên lý tại Khoản 2 Điều 21 của Luật này khi các tội phạmđó nằm trong thẩm quyền xét xử của tandtc nhân dân tỉnh, tp trực ở trong trungương hoặc các tội phạm ở trong thẩm quyền Điều tra của Cơ quan cảnh sát Điều traCông an cấp huyện xảy ra trên địa phận nhiều huyện, quận, thị xã, tp thuộctỉnh, tp thuộc tp trực trực thuộc trung ương, lỗi lầm có tổ chức hoặccó yếu tố nước ngoài nếu xét thấy phải trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác tiếpnhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố và công tác làm việc Điềutra, xử trí tội phạm so với Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện; hướngdẫn những cơ quan tiền của lực lượng cảnh sát nhân dân ở trong Công an cấp tỉnh giấc đượcgiao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động Điều tra thực hiện chuyển động Điều tra.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan liêu áp dụng các biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh, Cơ quan công an Điều tra Côngan cấp huyện.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 21. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cung cấp huyện

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay đến cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm khí cụ tại các chương tự Chương XIV mang lại Chương XXIV của cục luậthình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tandtc nhân dân cấphuyện, trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của ban ngành Điều tra Viện kiểmsát nhân dân tối cao và Cơ quan bình an Điều tra của Công an nhân dân.

3. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Kiểm tra, khuyên bảo Công an xã,phường, thị trấn, Đồn Công an triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minhsơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấphuyện.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan liêu ĐIỀU TRA trong QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN bình yên ĐIỀU TRA vào QUÂN ĐỘI NHÂNDÂN

Điều 22. Tổchức bộ máy của Cơ quan an ninh Điều tra trong Quân đội nhân dân

1. Tổ chức bộ máy của cơ sở An ninhĐiều tra cỗ Quốc phòng có có những phòng Điều tra, phòng nhiệm vụ và bộ máygiúp việc.

2. Tổ chức bộ máy của ban ngành Anninh Điều tra quân khu vực và tương tự gồm gồm Ban Điều tra và bộ máy giúp việc.

Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức triển khai củaQuân đội nhân dân trong từng thời kỳ, chính phủ nước nhà trình Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hộiquyết định việc thành lập hoặc giải thể Cơ quan an ninh Điều tra quân khu vực vàtương đương.

Điều 23. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan an ninh Điều tra bộ Quốc phòng

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc chuyển ngay mang lại cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan bình an Điều tra quân khu và tương đươngvề rất nhiều tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bàn nhiềuquân khu và tương tự hoặc có yếu tố nước ngoài giả dụ xét thấy cần trựctiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tracủa Cơ quan bình yên điều tra của Quân đội nhân dân bởi Hội đồng Thẩmphán Tòa án quần chúng. # tối cao hủy để điều tra lại.

3. Phía dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra bài toán chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong vận động Điều tra,xử lý tù đọng của Cơ quan an ninh Điều tra quân khu cùng tương đương; hướng dẫnBộ nhóm biên phòng, lực lượng công an biển, các cơ quan khác của Quân đội nhândân được giao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra thực hiện hoạt độngĐiều tra theo thẩm quyền.

4. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quanAn ninh Điều tra vào Quân đội nhân dân.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 24. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan bình yên Điều tra quân khu cùng tương đương

1. Tổ chức công tác trựcban hình sự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân loạivà giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ở trong thẩm quyềngiải quyết của chính bản thân mình hoặc đưa ngay mang đến cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Cơ quan an toàn Điều tra quânkhu và tương đương Điều tra vụ án hình sự về các tội phạm phương tiện tại ChươngXIII, Chương XXVI và các tội phạm hình thức tại những Điều 207,208, 282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347, 348, 349 cùng 350 của cục luậthình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm của Cơ quan bình yên Điều tra quân khu vàtương đương báo cáo Thủ trưởng Cơ quan an toàn Điều tra cỗ Quốc phòng.

5. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan lại ĐIỀU TRA HÌNH SỰ vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điều 25. Tổ chức triển khai bộ máycủa cơ quan Điều tra hình sự trong Quân nhóm nhân dân

1. Tổ chức máy bộ của cơ sở Điềutra hình sự bộ Quốc phòng có có những phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và bộ máygiúp việc.

2. Tổ chức bộ máy của cơ quan Điềutra hình sự quân khu và tương đương gồm gồm Ban Điều tra và máy bộ giúp việc.

3. Tổ chức máy bộ của cơ sở Điềutra hình sự khoanh vùng gồm có bộ phận Điều tra và máy bộ giúp việc.

4. Căn cứ vào trách nhiệm và tổ chứccủa Quân đội quần chúng. # trong từng thời kỳ, cơ quan chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốchội quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể phòng ban Điều tra hình sự quânkhu và tương đương, ban ngành Điều tra hình sự quần thể vực.

Điều 26. Nhiệmvụ, quyền lợi của ban ngành Điều tra hình sự bộ Quốc phòng

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự,tiếp dìm tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc chuyển ngay mang lại cơ quan tất cả thẩm quyền để giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của phòng ban Điều tra hình sự quân khu với tươngđương về đa số tội phạm quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bànnhiều quân khu vực và tương đương, phạm nhân có tổ chức triển khai xuyên nước nhà nếu xét thấycần trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyềnđiều tra của cơ sở điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân vì chưng Hộiđồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại.

3. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn,chỉ đạo nhiệm vụ Điều tra và kiểm tra việc chấp hành điều khoản trong công táctiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cùng côngtác Điều tra, xử trí tội phạm so với các cơ quan Điều tra hình sự quân khu vực vàtương đương, phòng ban Điều tra hình sự quần thể vực; hướng dẫn quân nhân biên phòng, lựclượng cảnh sát biển, những cơ quan không giống của Quân đội quần chúng. # được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra theo thẩm quyền.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ sở Điềutra hình sự vào Quân nhóm nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 27. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của phòng ban Điều tra hình sự quân khu với tương đương

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hình sự,tiếp dìm tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay đến cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này khi các tộiphạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân quần thể vàtương đương hoặc các tội phạm nằm trong thẩm quyền Điều tra của ban ngành Điềutra hình sự khu vực nếu xét thấy đề xuất trực tiếp Điều tra.

3. Hướng dẫn, chỉ huy nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra bài toán chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác làm việc Điềutra, cách xử trí tội phạm đối với Cơ quan Điều tra hình sự quần thể vực; phía dẫn những cơquan không giống của Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một vài hoạt độngĐiều tra thực hiện chuyển động Điều tra theo thẩm quyền.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc chế nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm ở trong nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ sở Điềutra hình sự quân khu với tương đương.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 28. Nhiệmvụ, quyền hạn của cơ sở Điều tra hình sự quần thể vực

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay mang lại cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựvề tội phạm qui định tại những chương từ Chương XIV mang đến Chương XXV của bộ luậthình sự khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự cùng cấp,trừ các tội phạm ở trong thẩm quyền Điều tra của cơ sở Điều tra Viện kiểm sátquân sự tw và Cơ quan bình yên Điều tra vào Quân team nhân dân.

3. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm trực thuộc nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của phòng ban Điềutra hình sự khu vực vực.

5. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan lại ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 29. Tổchức bộ máy Cơ quan Điều tra của Viện kiểm giáp nhân dân tối cao

1. Cơ sở Điềutra Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có các phòng Điều tra và cỗ máy giúp việc.

2. Ban ngành Điềutra Viện kiểm gần kề quân sự trung ương gồm tất cả Ban Điều tra và thành phần giúp việc.

Điều 30. Nhiệmvụ, quyền hạn của phòng ban Điều tra Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc gửi ngay cho cơ quan tất cả thẩm quyền để giải quyết.

2. Tiếnhành Điều tra tù hãm xâm phạm chuyển động tư pháp, tù đọng về tham nhũng, chứcvụ chế độ tại Chương XXIII và Chương XXIV của bộ luật hình sự xảy ra trong hoạtđộng bốn pháp mà tín đồ phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ sở Điều tra, Tòaán nhân dân, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân, ban ngành thi hành án, người có thẩm quyềntiến hành hoạt động tư pháp khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòaán nhân dân.

3. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm thuộc nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ sở Điềutra của Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao.

5. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 31. Nhiệmvụ, quyền hạn của phòng ban Điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay đến cơ quan bao gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm cơ chế tại Khoản 2 Điều 30 của nguyên tắc này khi các tội phạm đóthuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. đề xuất với cơ quan, tổ chức triển khai ápdụng những biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tội phạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành Điềutra Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương.

5. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương V

NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA CƠ quan liêu ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 32. Nhiệmvụ, quyền hạn Điều tra của cục đội biên phòng

1. Bộ đội biên phòng khi thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực làm chủ của mình nhưng phát hiện nay tội phạm phương tiện tạiChương XIII và các Điều 150, 151, 152, 153, 188,189, 192, 193, 195, 207, 227, 235, 236, 242,247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 303, 304, 305, 306, 309, 330, 337, 338,346, 347, 348, 349 và 350 của cục luật hình sự xảyra trong khu vực biên giới trên đất liền, bờ biển, hải hòn đảo và các vùng biển khơi doBộ đội biên phòng làm chủ thì những người dân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhiệmvụ, quyền lợi sau đây:

a) Đối với tội phạm không nhiều nghiêm trọngtrong trường đúng theo phạm tội quả tang, hội chứng cứ cùng lai lịch người phạm tội rõ ràngthì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khám nghiệm hiện trường, xét nghiệm xét, lấylời khai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếpđến vụ án, trưng cầu giám định khi buộc phải thiết, khởi tố bị can, triển khai các biệnpháp Điều tra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, ngừng Điều travà gửi hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát gồm thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng,kể từ ngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tội nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng nhưng mà phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, bình chọn hiện trường, khám xét,thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực sau đó việcgiải quyết, lấy lời khai, trưng cầu giám định khi quan trọng và đưa hồ sơ vụán mang đến Cơ quan liêu Điều tra tất cả thẩm quyền vào thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyếtđịnh khởi tố vụ án;

c) Áp dụng biện pháp ngănchặn, chống chế theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Cục trưởng Cục trinh thám biênphòng có quyền hạn quy định trên Khoản 1 Điều này đối với tội phạm phương pháp tạiChương XIII của cục luật hình sự.

Cục trưởng viên phòng, chống ma túyvà tội phạm, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tộiphạm có quyền hạn quy định tại Khoản 1 Điều này so với tội phạm pháp luật tạicác Điều 150, 151, 152, 153, 188, 189, 193,207, 227, 242, 247, 248, 249, 250, 251,252, 253, 254, 304, 305, 309, 337, 338,346, 347, 348, 349 với 350 của bộ luật hình sự.

Chỉ huy trưởng lính biên phòng tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng,Đồn trưởng Đồn biên chống có quyền lợi quy định tại Khoản 1 Điều này đối với tộiphạm cách thức tại Chương XIII và các Điều 150, 151, 152, 153,188, 189, 193, 207, 227, 242, 247, 248,249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305,309, 337, 338, 346, 347, 348, 349 cùng 350 của bộ luật hình sự.

Đồn trưởng Đồn biên phòngđóng ở vùng sâu, vùng xa có quyền hạn quy định tại khoản 1 Điềunày. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về Đồn biên phòng ở trong vùng sâu, vùng xa.

3. Cục trưởng Cục thám thính biênphòng, viên trưởng viên phòng, chống ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, phòng ma túy và tội phạm, chỉ huy trưởng lính biên phòngtỉnh, tp trực trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên chống trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy các vận động Điềutra theo thẩm quyền, đưa ra quyết định phân công hoặc chuyển đổi cấp phó trong bài toán Điềutra vụ án hình sự, chất vấn các vận động Điều tra, quyết định thay đổi hoặc huỷbỏ các quyết định không tồn tại căn cứ cùng trái quy định của cung cấp phó, giải quyết và xử lý khiếunại, tố cáo theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng Cục thám thính biênphòng, viên trưởng viên phòng, kháng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, phòng ma túy và tội phạm, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòngtỉnh, tp trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên phòng vắng khía cạnh thì một cấp phó được uỷ nhiệm thựchiện các quyền hạn của cấp trưởng khí cụ tại Khoản 2 Điều này và bắt buộc chịutrách nhiệm trước cấp cho trưởng và trước điều khoản về trách nhiệm được giao.

4. Lúc được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng Cục do thám biên phòng, Phó viên trưởng cục phòng,chống ma túy và tội phạm, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống matúy và tội phạm, Phó lãnh đạo trưởng quân nhân biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng, Phó Đồn trưởngĐồn biên phòng có quyền áp dụng các biện pháp Điều tra pháp luật tại khoản 1Điều này.

5. Viên trưởng, Phó viên trưởng Cụctrinh gần cạnh biên phòng; viên trưởng, Phó cục trưởng cục phòng, kháng ma túy và tộiphạm; Đoàn trưởng, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túyvà tội phạm; lãnh đạo trưởng, Phó chỉ đạo trưởng lính biên chống tỉnh, thànhphố trực trực thuộc trung ương; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòngCửa khẩu cảng; Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng cần chịu tráchnhiệm trước lao lý về hành vi và đưa ra quyết định của mình.

Điều 33. Nhiệmvụ, quyền lợi Điều tra của Hải quan

1. Cơ sở Hải quan khi thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực cai quản của mình cơ mà phát hiện nay tội phạm công cụ tại cácĐiều 188, 189 và 190 của bộ luật hình sự thì cục trưởng CụcĐiều tra phòng buôn lậu, viên trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, viên trưởng CụcHải quan tỉnh, liên tỉnh, tp trực thuộc trung ương, chi cục trưởng chi cụcHải quan cửa khẩu có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường phù hợp phạm tội trái tang, hội chứng cứ với lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án hình sự, rước lời khai, thu giữ, tạm giữ và bảoquản đồ dùng chứng, tài liệu tương quan trực tiếp đến vụ án, khám người, khám địa điểm cấtgiữ sản phẩm & hàng hóa trong quần thể vực kiểm soát và điều hành của Hải quan, trưng mong giám định khi cầnthiết, khởi tố bị can, triển khai các phương án Điều tra khác theo chế độ củaBộ nguyên lý tố tụng hình sự, kết thúc Điều tra và chuyển hồ sơ vụ án mang đến Viện kiểmsát bao gồm thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng, tính từ lúc ngày ra ra quyết định khởi tố vụán;

b) Đối với phạm nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng dẫu vậy phứctạp thì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, rước lời khai, thu giữ, nhất thời giữ cùng bảoquản vật dụng chứng, tài liệu tương quan trực sau đó vụ án, khám người, khám địa điểm cấtgiữ sản phẩm & hàng hóa trong khu vực kiểm soát điều hành của Hải quan, đưa hồ sơ vụ án cho Cơquan Điều tra gồm thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày ra ra quyết định khởitố vụ án.

2. Viên trưởng cục Điều tra chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục kiểm soát sau thông quan, viên trưởng viên Hải quan liêu tỉnh,liên tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, chi cục trưởng bỏ ra cục thương chính cửakhẩu trực tiếp tổ chức triển khai và lãnh đạo các hoạt động Điều tra, quyết định phân cônghoặc đổi khác cấp phó trong vấn đề Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra các hoạt độngĐiều tra, quyết định thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ vàtrái luật pháp của cung cấp phó, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng cục Điều tra chốngbuôn lậu, viên trưởng Cục bình chọn sau thông quan, cục trưởng viên Hải quan liêu tỉnh,liên tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, bỏ ra cục trưởng chi cục thương chính cửakhẩu vắng mặt thì một cấp phó được uỷ nhiệm tiến hành các nghĩa vụ và quyền lợi của cấp cho trưởngquy định trên Khoản này và phải phụ trách trước cung cấp trưởng và trước phápluật về trọng trách được giao.

3. Lúc được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng cục Điều tra phòng buôn lậu, Phó cục trưởng viên kiểmtra sau thông quan, Phó viên trưởng viên Hải quan liêu tỉnh, liên tỉnh, tp trựcthuộc trung ương, Phó chi cục trưởng bỏ ra cục Hải quan cửa khẩu có quyền áp dụngcác phương án Điều tra dụng cụ tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó cục trưởng CụcĐiều tra kháng buôn lậu; cục trưởng, Phó viên trưởng Cục kiểm tra sau thôngquan; viên trưởng, Phó viên trưởng cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương; đưa ra cục trưởng, Phó bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Hải quan cửa ngõ khẩuphải chịu trách nhiệm trước luật pháp về hành vi và ra quyết định của mình.

Điều 34. Nhiệmvụ, quyền hạn Điều tra của Kiểm lâm

1. Phòng ban Kiểm lâm lúc thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực cai quản của mình nhưng phát hiện tội phạm cách thức tại cácĐiều 232, 243, 244, 245, 313 với 345 của Bộluật hình sự thì cục trưởng viên Kiểm lâm, đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm vùng,Chi viên trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, hạt trưởng phân tử Kiểm lâm bao gồm nhiệm vụ, quyền hạnsau đây:

a) Đối cùng với tội phạm không nhiều nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội trái tang, bệnh cứ và lai lịch bạn phạm tội rõ ràngthì quyết định khởi tố vụ án, kiểm soát hiện trường, khám xét, lấy lời khai,thu giữ, tạm duy trì và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp nối vụ án,trưng mong giám định khi cần thiết, khởi tố bị can, thực hiện các phương án Điềutra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, xong xuôi Điều tra với chuyểnhồ sơ vụ án mang đến Viện kiểm sát tất cả thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng, kể từ ngàyra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc trưng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng tuy thế phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án, bình chọn hiện trường, đi khám xét, mang lờikhai, thu giữ, tạm giữ và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đếnvụ án, đưa hồ sơ vụ án mang đến Cơ quan Điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 07ngày, tính từ lúc ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Viên trưởng viên Kiểm lâm, bỏ ra cụctrưởng bỏ ra cục Kiểm lâm vùng, đưa ra cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng HạtKiểm lâm trực tiếp tổ chức và lãnh đạo các hoạt động Điều tra, ra quyết định phâncông hoặc biến hóa cấp phó trong vấn đề Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra các hoạtđộng Điều tra, quyết định biến đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứvà trái điều khoản của cung cấp phó, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo theo dụng cụ của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng viên Kiểm lâm, bỏ ra cụctrưởng chi cục Kiểm lâm vùng, bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng HạtKiểm lâm vắng mặt thì một cấp cho phó được uỷ nhiệm triển khai các nghĩa vụ và quyền lợi của cấptrưởng luật tại Khoản này với phải phụ trách trước cung cấp trưởng cùng trướcpháp pháp luật về trách nhiệm được giao.

3. Khi được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng cục Kiểm lâm, Phó đưa ra cục trưởng bỏ ra cục Kiểm lâmvùng, Phó chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm, Phó hạt trưởng phân tử Kiểm lâm bao gồm quyềnáp dụng các biện pháp Điều tra hiện tượng tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó viên trưởng CụcKiểm lâm; bỏ ra cục trưởng, Phó chi cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm vùng; chi cục trưởng,Phó bỏ ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm; hạt trưởng, Phó hạt trưởng phân tử Kiểm lâm phảichịu nhiệm vụ trước điều khoản về hành vi và ra quyết định của mình.

Điều 35. Nhiệmvụ, quyền hạn Điều tra của lực lượng công an biển

1. Các đơn v