*
Power plant: nhà máy điện.Generator: sản phẩm công nghệ phát điện.Field: cuộn dây kích thích.Winding: dây quấn.Connector: dây nối.Lead: dây đo của đồng hồ.Wire: dây dẫn điện.Exciter: trang bị kích thích.Exciter field: kích say mê của… sản phẩm kích thích.Field amp: chiếc điện kích thích.Field volt: điện áp kích thích.Active power: hiệu suất hữu công, hiệu suất tác dụng, hiệu suất ảo.Reactive power: hiệu suất phản kháng, hiệu suất vô công, năng suất ảo.Governor: cỗ điều tốc.AVR : Automatic Voltage Regulator: cỗ điều áp trường đoản cú động.Armature: phần cảm.Hydrolic: thủy lực.Lub oil: = lubricating oil: dầu thoa trơn.AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ.Boiler Feed pump: bơm nước cung cấp cho lò hơi.Condensat pump: Bơm nước ngưng.Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn.Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ…Ball bearing: vòng bi, bạc đạn.Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm bí mật gối trục.Brush: chổi than.Tachometer: tốc độ kếTachogenerator: sản phẩm công nghệ phát tốc.Vibration detector, Vibration sensor: cảm biến độ rung.Coupling: khớp nốiFire detector: cảm ứng lửa (dùng mang đến báo cháy).Flame detector: cảm ứng lửa, sử dụng phát hiện lửa phòng đốt.Ignition transformer: phát triển thành áp tiến công lửa.Spark plug: nến lửa, Bu gi.Burner: vòi đốt.Solenoid valve: Van năng lượng điện từ.Check valve: van một chiều.Control valve: van tinh chỉnh và điều khiển được.Motor operated control valve: Van kiểm soát và điều chỉnh bằng động cơ điện.Hydrolic control valve: vn điều khiển và tinh chỉnh bằng thủy lực.Phneumatic control valve: van điều khiển bằng khí áp.


 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
DVD học tập Autocad 1016 chi tiết5 DVD tự học tập NX 11 tuyệt nhất4 DVD tự học tập Solidworks 2016Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook3 DVD họcCreo 3.0 ưu tiên 50%