Một bạn mắt tốt có điểm cực cận phương pháp mắt đôi mươi cm cùng điểm cực viễn sinh hoạt vô cực, quan gần kề một vật nhỏ dại qua một kính lúp có độ tụ 10 điôp. Kính đặt giải pháp mắt 5 cm.

Bạn đang xem: Một người có điểm cực cận cách mắt 20cm dùng kính lúp có tiêu cự f=5cm

a) Hỏi phải đặt vật trong vòng nào trước kính.

b) Tính số bội giác khi ngắm chừng sinh sống vô cực?*

a) Ta có: f=1D=0,1m=10cm ; d"C=l-OCC=-15cm

Vậy phải đặt vật bí quyết kính trường đoản cú 6 cm mang đến 10 cm.

b) G∞=OCCf=2.


Một người dân có điểm cực cận biện pháp mắt 15cm và điểm rất viễn ngơi nghỉ vô cực, quan ngay cạnh một vật nhỏ qua kính lúp bao gồm độ tụ +20 điốp. Mắt đặt phương pháp kính 10 cm. Hỏi phải để vật trong tầm nào trước kính.

A. Vật giải pháp mắt tự 2,5cm đến 5cm

B. Vật biện pháp mắt tự 0,025cm cho 0,5cm

C. Vật giải pháp mắt trường đoản cú 16,7cm mang lại 10cm

D. Vật biện pháp mắt từ 7,1cm cho 16,7cm


Đáp án: A

Khoảng để vật là MN sao cho ảnh của M, N qua kính lúp lần lượt là các điểmCv ở vô rất và Cc

*


Một người dân có điểm rất cận cách mắt 15cm và điểm cực viễn sống vô cực, quan tiếp giáp một vật nhỏ tuổi qua kính lúp có độ tụ +20 điốp. Mắt đặt biện pháp kính 10 cm. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính

A. Vật bí quyết mắt trường đoản cú 2,5cm đến 5cm

B. Vật cách mắt từ bỏ 0,025cm cho 0,5cm 

C. Vật cách mắt từ bỏ 16,7cm đến 10cm

D. Vật biện pháp mắt tự 7,1cm mang lại 16,7cm


Một bạn mắt xuất sắc có điểm cực cận phương pháp mắt 20cm và điểm cực viễn ngơi nghỉ vô cực, quan gần kề một vật nhỏ dại qua một kính lúp gồm độ tụ 10dp. Kính đặt biện pháp mắt 5cm. Hỏi phải kê vật trong khoảng nào trước kính.

A. 4,5 centimet ÷ 8cm

B.

Xem thêm: Chè Đậu Xanh Đánh Có Tác Dụng Gì, 9 Tác Dụng Của Đậu Xanh Giúp Cả Nhà Khỏe Mạnh

 5cm ÷ 10cm

C. 6cm ÷ 10cm

D. 6cm ÷ 8cm


Một người dân có điểm rất cận phương pháp mắt 25 cm và điểm rất viễn ngơi nghỉ vô rất quan liền kề một vật bé dại qua kính lúp bao gồm độ tụ +10 điốp. Mắt đặt sau kính 1 cm. Hỏi phải kê vật trong tầm nào trước kính?

A. Vật bí quyết kính trường đoản cú 7,14 cm cho 11 cm

B. Vật phương pháp kính từ bỏ 7,06 cm đến 10 cm

C. Vật biện pháp kính từ bỏ 7,14 cm cho 10 cm

D. Vật giải pháp kính từ bỏ 16,7 cm cho 10 cm


Một người có điểm rất cận biện pháp mắt 15cm và điểm cực viễn ở vô cực, quan cạnh bên một vật nhỏ dại qua kính lúp có độ tụ +20 điốp. đôi mắt đặt bí quyết kính 10cm. Hỏi phải để vật trong vòng nào trước kính.

B. Vật biện pháp mắt từ bỏ 0,025cm mang đến 0,5cm


Một người cận thị bao gồm điểm cực cận bí quyết mắtOCc=12 cm và điểm cực viễn cách mắtOCv. Tín đồ đó sử dụng một kính lúp tất cả độ tụ 10 dp để quan gần cạnh một thiết bị nhỏ, đôi mắt đặt gần kề kính. Phải đặt vật trong khoảng trước kính lúp từdc tới 80/9 cm thì mới có thể quan tiếp giáp được. Giá trịOCv-11dc bằng

A. 25 cm.

B. 15 cm.

C. 40 cm.

D. 20 cm.