*

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI CÁC CƠ quan liêu CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI tin tức sự khiếu nại Tin Trong tỉnh giấc khối hệ thống văn phiên bản Văn phiên bản của tỉnh uỷ VĂN KIỆN-TƯ LIỆU VĂN KIỆN ĐẠI HỘI Đất nước - Con người
Xem với khuôn khổ chữ
*
*
Tương phản
*

Nội dung thực hiện việc tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa phận tỉnh năm 2021 


Theo đó, vấn đề việc học hành và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh năm 2021trên địa bàn tỉnh gồm những nội dung:

1. Tổ chức triển khai học tập siêng đề năm 2021: căn cứ chủ đề bởi Ban Tuyên giáo tw hướng dẫn, giao Ban Tuyên giáo tỉnh giấc ủy tham mưu, phát hành kế hoạch học tập siêng đề năm 2021 trên địa phận tỉnh (có chiến lược riêng).

Bạn đang xem: Bài thu hoạch chỉ thị 05, học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

2. Tổ chức sinh hoạt chăm đề tại đưa ra bộ theo nhà điểm mặt hàng quý: căn cứ những nội dung cơ phiên bản của bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; những chuyên đề học tập hằng năm; chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng cỗ tỉnh lần thứ XX và tình hình thực tiễn tại địa phương, đối chọi vị, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực nằm trong Tỉnh ủy hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm mặt hàng quý tại đưa ra bộ.

Thời gian thực hiện: Hàng quý.

3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các vẻ ngoài của Đảng; xây dựng chuẩn chỉnh mực đạo đức, đăng ký hành động làm theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Mỗi bỏ ra bộ, cơ quan, 1-1 vị liên tục rà soát, bổ sung, thành lập kế hoạch thực hiện, đăng ký những tế bào hình, hành động rõ ràng trong học hành và tuân theo Bác; xây dựng chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp công vụ; cải cách hành chính sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, solo vị, địa phương theo phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiến hành và kiểm soát kết quả”.Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên viết khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu triển khai các quy địnhcủa Đảng; chấp hành kỷ luật, kỷ cưng cửng hành chính; văn hóa truyền thống công vụ, giao tiếp, ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giao hàng nhân dân. Công dụng thực hiện cam kết; sản xuất và triển khai kế hoạch học hành và tuân theo Bác là trong những tiêu chuẩn chỉnh đánh giá tổ chức triển khai đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021.

4. Tuyên truyền tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ phiên bản của tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và câu hỏi vận dụng, cải cách và phát triển sáng tạo tứ tưởng tp hcm trên các nghành của đời sống xã hội; đấu tranh, phản chưng những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, đậy định cực hiếm to phệ của tứ tưởng hồ nước Chí Minh.Tuyên truyền tác dụng thực hiện thông tư 05 gắn thêm với hiệu quả thực hiện tại Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII; vấn đề triển khai, tiệm triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ hội lớn của khu đất nước, của tỉnh.Tập trung tuyên truyền, nhân rộng lớn những câu hỏi làm hay, quy mô mới, sáng tạo, "những tấm gương bình thường mà cao quý" trong tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn.Tiếp tục phát đụng và trao giải sáng tác, quảng bá các cửa nhà văn học, nghệ thuật, báo mạng với chủ thể "Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thời gian thực hiện: hay xuyên.

5. Đánh giá chỉ các quy mô học tập và tuân theo lời Bác: Tiếp tục theo dõi, đánh giá các mô hình học tập và làm theo lời Bác; tổ chức đoàn khảo sát, học tập tập kinh nghiệm tại một số địa phương kế bên tỉnh để rút ghê nghiệm, nhân rộng những việc làm hay, hiệu quả, tác động tích cực cho đời sống làng mạc hội nhằm mục đích đưa bài toán học tập và tuân theo Bác trở thành công việc thường xuyên và ngày dần sâu rộng.

Xem thêm: 100+ Hình Nền Máy Tính Ảnh Cầu Vồng, Hình Nền Cầu Vồng, Ảnh Nền Cầu Vồng Cute

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

8. Biên soạn, xây cất tập sách "Những tấm gương bình dị mà caoquý" tiếp thu kiến thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, quy trình tiến độ 2019-2020: học hỏi tài liệu, tổng hợp, biên soạn, chế tạo tập sách "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh tỉnh giấc Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020 để những tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, những cán bộ, đảng viên và những tầng lớp nhân dân áp dụng học tập và làm cho theo.

Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

9. Tổ chức triển khai hội nghị sơ kết 05 năm tiến hành Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng rất nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học hành và tuân theo Bác: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp cho trên; khắc phục những hạn chế, vướng mắc; đôn đốc quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; biểu dương gần như địa phương, solo vị, cá thể làm tốt; phạt hiện các sáng kiến, kinh nghiệm, những quy mô hay, bí quyết làm kết quả để phổ biến, nhân rộng lớn (có kế hoạch riêng).

Thời gian tổ chức Hội nghị cấp tỉnh quý III/2021.

10. Kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện chỉ thị 05 đính với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo planer kiểm tra, đo lường của Ban hay vụ thức giấc ủy và cung cấp ủy các địa phương, đơn vị chức năng năm 2021. Kiểm tra, đo lường và tính toán việc xây dựng, nhân rộng cùng biểu dương, khen thưởng các mô hình, nổi bật tiên tiến học tập và tuân theo Bác tại những cơ quan, đối chọi vị, địa phương.Giám gần kề việc tổ chức học tập chăm đề năm 2021 và tổ chức triển khai sinh hoạt bỏ ra bộ chăm đề theo nhà điểm mặt hàng quý tại các địa phương, đưa ra bộ cơ sở.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.