Khi phân tích sự cải cách và phát triển của lịch sử dân tộc nhân nhiều loại theo lý luận cấu tạo hình thái kinh tế tài chính - xóm hội, C.Mác đã mang đến rằng: "Sự cải cách và phát triển của những hình thái kinh tế - thôn hội là một trong quá trình lịch sử dân tộc - tứ nhiên".

Bạn đang xem: Quy luật lịch sử tự nhiên


Khi so với sự cải tiến và phát triển của lịch sử vẻ vang nhân loại theo lý luận cấu trúc hình thái tài chính - làng hội, C.Mác đã cho rằng: "Sự cải cách và phát triển của đều hình thái kinh tế tài chính - thôn hội là một trong quá trình lịch sử hào hùng - bốn nhiên".


Tính chất lịch sử - tự nhiên của vượt trình trở nên tân tiến các hình thái kinh tế tài chính - xóm hội được biểu thị ở những nội dung đa phần sau đây:

Một là, sự đi lại và cải cách và phát triển của xóm hội không theo ý chí khinh suất của con người mà tuân theo các quy vẻ ngoài khách quan, kia là các quy lao lý của chính bạn dạng thân cấu tạo hình thái kinh tế - làng mạc hội, là khối hệ thống các quy nguyên tắc xã hội nằm trong các nghành nghề kinh tế, thiết yếu trị, văn hóa, khoa học,... Mà trước hết với cơ bạn dạng nhất là quy giải pháp quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ cải cách và phát triển của lực lượng sản xuất và quy luật kiến trúc thưọng tầng cân xứng với cơ sở hạ tầng.

Hai là, bắt đầu của hầu như sự vận động, cải cách và phát triển của làng mạc hội, của lịch sử nhân loại, của mọi lĩnh vực kinh tế, bao gồm trị, văn hóa,... Của thôn hội, suy đến cùng đều phải có nguyên nhân trực tiếp hay loại gián tiếp trường đoản cú sự phát triển của lực lượng phân phối của xóm hội đó. V.I.Lênin từng nhấn mạnh một phương pháp luận quan trọng đặc biệt khi nghiên cứu về thôn hội là: "Chỉ cầm cố đem quy đa số quan hệ buôn bản hội vào đông đảo quan hệ sản xuất, với đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của các lực lượng cung cấp thì tín đồ ta mới đạt được một cơ sở bền vững để ý niệm sự cải tiến và phát triển của phần nhiều hình thái xóm hội là một trong quá trình lịch sử - từ nhiên".

Xem thêm: Cách Nấu Thịt Bò Xào Măng Như Thế Nào, Măng Xào Thịt Bò

Ba là, thừa trình cải cách và phát triển của các hình thái kinh tế tài chính - làng mạc hội, có nghĩa là quá trình sửa chữa lẫn nhau của các hình thái kinh tế tài chính - buôn bản hội trong lịch sử dân tộc nhân một số loại và sự cách tân và phát triển của lịch sử vẻ vang xã hội chủng loại người có thể đo sự tác động của nhiều nhân tố công ty quan, nhưng nhân tố giữ phương châm quyết định chính là sự tác động của các quy vẻ ngoài khách quan. Bên dưới sự ảnh hưởng tác động của quy công cụ khách quan lại mà lịch sử dân tộc nhân loại, xét vào tính chất toàn thể của nó là quy trình thay nuốm tuần tự của các hình thái tài chính - làng mạc hội: nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa cùng tương lai khăng khăng thuộc về hình thái tài chính - làng hội cộng sản chủ nghĩa.

Trong khi xác minh tính chất lịch sử vẻ vang - từ bỏ nhiên, tức tính quy công cụ khách quan của sự vận động, cách tân và phát triển xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin cũng đồng thời khẳng định vai trò của các yếu tố khác so với tiến trình cải cách và phát triển của lịch sử hào hùng nhân một số loại nói tầm thường và lịch sử vẻ vang mỗi cộng đồng người ví dụ nói riêng. Đó là việc tác động của các nhân tố thuộc về đk địa lý, đối sánh lực lượng chính trị của các giai cấp, tầng lớp xã hội, truyền thống cuội nguồn văn hóa của mỗi xã hội người, đk tác hễ của thực trạng quốc tế đối với tiến trình cách tân và phát triển của mỗi xã hội người trong định kỳ sử, v.v. Chính do sự lác hễ của các nhân tố này cơ mà tiến trình cải cách và phát triển của mỗi cộng đồng người hoàn toàn có thể diễn ra cùng với những nhỏ đường, hình thức và bước tiến khác nhau, tạo cho tính phong phú, đa dạng mẫu mã trong sự cải tiến và phát triển của lịch sử hào hùng nhân loại. đặc thù phong phú, đa dạng chủng loại của tiến trình trở nên tân tiến các hình thái kinh tế tài chính - buôn bản hội rất có thể bao hàm phần đông buớc cải tiến và phát triển "bỏ qua" một hay là một vài hình thái kinh tế - xóm hội độc nhất định. Tuy nhiên, các sự "bỏ qua" như vậy đều phải sở hữu những đk khách quan và khinh suất nhất định.

Như vậy, lịch sử dân tộc nhân loại nói chung, lịch sử phát triển của mỗi cộng đồng người nói riêng vừa tuân theo tính tất yếu của các quy điều khoản xã hội, vừa chịu sự tác động phong phú và đa dạng của các nhân tố khác nhau, trong số ấy có cả nhân tố hoạt động chủ quan của con người. Tự đó lịch sử dân tộc phát triển của buôn bản hội được biểu lộ ra là lịch sử hào hùng thống độc nhất vô nhị trong tính đa dạng chủng loại và nhiều chủng loại trong tính thống độc nhất vô nhị của nó.