Lịch sử thường là môn cực nhọc học với các thí sinh vì có quá nhiều mốc thời gian cũng như kiến thức bắt buộc ghi nhớ. Để việc học trở nên đơn giản, nhớ thọ hơn, bạn có thể hệ thống kiến thức môn lịch sử vẻ vang qua sơ đồ bốn duy.

Nội dung lịch sử vẻ vang lớp 12 gồm những chương bài bác sau:

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: Sự Hình Thành chưa có người yêu Tự quả đât Mới Sau Chiến Tranh thế giới Thứ nhị (1945 - 1949)

Bài 1: Sự hình thành độc thân tự trái đất mới sau chiến tranh quả đât thứ nhì ( 1945 – 1949)

Chương II: Liên Xô Và những Nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)

Chương III: các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)

Bài 3: các nước Đông Bắc ÁBài 4: những nước Đông nam giới Á cùng Ấn ĐộBài 5: các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Chương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật phiên bản (1945 - 2000)

Bài 6: Nước MĩBài 7: Tây ÂuBài 8: Nhật Bản

Chương V: quan Hệ quốc tế (1945 - 2000)

Bài 9: quan tiền hệ nước ngoài trong với sau thời kì cuộc chiến tranh lạnh

Chương VI: cách mạng khoa học - technology và xu thế toàn cầu hoá

Bài 10: giải pháp mạng khoa học-công nghệ cùng xu hướng toàn cầu hóa nửa sau cố gắng kỉ XXBài 11: Tổng kết lịch sử dân tộc thế giới tiến bộ từ năm 1945 đến năm 2000

LỊCH SỬ VIỆT nam TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

Chương I: nước ta Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

Bài 12: phong trào dân tộc dân chủ ở vn từ năm 1919 đến năm 1925Bài 13: trào lưu dân tộc dân công ty ở nước ta từ năm 1925 cho năm 1930

Chương II: vn Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

Bài 14: trào lưu cách mạng 1930-1935Bài 15: phong trào dân công ty 1936-1939Bài 16: phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước vn Dân công ty Cộng hòa ra đời

Chương III: việt nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

Chương IV: việt nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Bài 21: desgin xã hội chủ nghĩa làm việc miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền thành phố sài thành ở miền nam (1954-1965)Bài 22: dân chúng hai miền trực tiếp hành động chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân khu vực miền bắc vừa võ thuật vừa tiếp tế (1965-1973)Bài 23: phục hồi và cải cách và phát triển kinh tế-xã hội nghỉ ngơi miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền phái nam (1973-1975)

Chương V: nước ta Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

Bài 24: việt nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc binh cách chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 25: nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)Bài 26: Đất nước bên trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa làng mạc hội (1986-2000)Bài 27: Tổng kết lịch sử vẻ vang Việt Nam từ thời điểm năm 1919 cho năm 2000

Sơ trang bị hóa kiến thức lịch sử hào hùng lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC LỊCH SỬ LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*