*
*
*
*
*
*
*
*

Nhìn lại đoạn đường 91 năm xây dựng, pk và trưởng thành và cứng cáp của Đảng cùng sản Việt Nam, chúng ta bày tỏ lòng hàm ân vô hạn đối với công lao trời biển cả của quản trị Hồ Chí Minh - Lãnh tụ bản lĩnh của Đảng ta và dân tộc bản địa ta, bạn thầy lớn tưởng của phương pháp mạng nước ta - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá cố gắng giới.


*
*
*
*
*

*
*
*

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Số 669 Đường Quốc lộ 1, khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.